Skip to main content

Ethical and regulatory challenges raised by synthetic biology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Aspekty etyczne biologii syntetycznej

W ramach finansowanego ze środków UE projektu przyjrzano się etycznym, prawnym i społecznym implikacjom badań w dziedzinie biologii syntetycznej (SB).

Zdrowie

Ta prężnie rozwijająca się dziedzina nauki niesie ze sobą duży potencjał jeśli chodzi o praktyczne zastosowania i korzyści publiczne. Choć wiadomo, że biologia syntetyczna łączy w sobie elementy inżynierii i biologii, nie została jeszcze dokładnie zdefiniowana, ponieważ obejmuje wiele pokrywających się ze sobą dyscyplin. Powstaje pytanie, czy dla tej dziedziny powinien powstać nowy zestaw zasad etycznych. Celem badania SYNTH-ETHICS ("Ethical and regulatory challenges raised for synthetic biology") jest znalezienie odpowiedzi na to pytanie. W skład zespołu projektu weszło grono ekspertów ds. etyki, oceny technologii i prawa. Uwzględnili oni potrzeby użytkowników końcowych, decydentów, naukowców, inżynierów i opinii publicznej. Kwestie etyczne związane z SB pokrywają się w innych częściach dziedzin biotechnologicznych. Kwestie te obejmują postępowanie w zakresie ryzyka, bezpieczeństwa i ochrony. Analizy ujawniły, że ramy dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) mają również zastosowanie w SB, choć mogą wymagać niewielkich modyfikacji. Jednym z głównych problemów związanych z SB jest zjawisko podwójnego zastosowania, które polega na tym, że badanie mające przynosić korzyści może również być wykorzystane do szkodliwych celów. Wśród rozwiązań zalecanych w tym przypadku jest wprowadzenie bodźców powstrzymujących od tego typu działań i pozwalających na zgłaszania niebezpiecznych zachowań. Ponadto skuteczne może okazać się ścisłe monitorowanie poprzez powołanie rządowych banków informacji sprawdzających bazy danych przy żądaniach określenia sekwencji DNA i instytucji obserwacji. Badanie SYNTH-ETHICS pozwoliło zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat biologii syntetycznej. Przyczyniło się również do stworzenia stosowniejszego i bardziej praktycznego podejścia do aspektów etycznych nowych technologii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania