European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Zdrowy i chory mózg w erze cyfrowej: CORDIS uczestniczy w Forum Interesariuszy Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych 2019

Doroczne forum interesariuszy współfinansowanej ze środków UE i samego przemysłu Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (ILI) odbyło się w deszczowy dzień 12 czerwca w Brukseli, w zachwycającym budynku Królewskich Muzeów Sztuk Pięknych. Wśród omawianych tematów znalazły się: zdrowy i chory mózg, a także zastosowanie technologii cyfrowych w zmianie sposobu poszukiwania nowych metod leczenia i opieki nad pacjentem.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Świat szybko się zmienia, a technologie cyfrowe stają się coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu. Mają one ogromny wpływ na najważniejsze sfery życia, w tym system opieki zdrowotnej. Nauka dotycząca mózgu i układu nerwowego jest jednym z tych obszarów, które zmieniają się pod wpływem postępów w technologii cyfrowej. Temat ten był kluczowym zagadnieniem omawianym podczas tegorocznego Forum Interesariuszy Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych. Jak powiedział Wolfgang Burtscher, zastępca Dyrektora Generalnego DG ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, który przemawiał na początku forum, zrozumienie złożoności ludzkiego mózgu jest jednym z największych wyzwań stojących przed ludzkością, a wykorzystanie nowych technologii, takich jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, będzie miało ogromny wpływ na zmianę w sposobie poszukiwania rozwiązań związanych z rozmaitymi zaburzeniami i chorobami mózgu. Duże wyzwanie dla służby zdrowia Faktycznie jest to coraz ważniejszy problem w opiece zdrowotnej. Szacuje się, że do 2050 r. na demencję chorych będzie nawet 18,7 mln obywateli UE. Niektóre szacunki wskazują, że odsetek Europejczyków cierpiących na zaburzenia psychiczne wynosi aż 38 %. Kolejne miliony mieszkańców Europy zmagają się na co dzień z innymi chorobami związanymi z mózgiem, takimi jak padaczka, udar mózgu, migrena, uzależnienia i zaburzenia snu. Europa znajduje się w samym sercu walki z rozmaitymi zaburzeniami mózgu, a siedzący na widowni autor portalu CORDIS zaobserwował, że inicjatywa ILI jest zdeterminowana, aby stanąć na czele tej walki, wprowadzając liczne innowacje oraz przystosowując systemy opieki zdrowotnej do realiów i możliwości XXI wieku. Jak zwięźle powiedział jeden z prelegentów, Dhavel Patel, wiceprezes UCB, istnieje potrzeba przejścia na „uczący się” system opieki zdrowotnej, który będzie szybko dostosowywał się do nowych innowacji, takich jak najnowocześniejsze technologie cyfrowe. Faktycznie, we współpracy z inicjatywą ILI, a także DG ds. Badań Naukowych i Innowacji, DG CONNECT, Europejską Radą ds. Badań Naukowych oraz Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, portal CORDIS opublikował ostatnio broszurę Results Pack na temat tego, jak rewolucja cyfrowa zmienia badania współfinansowane ze środków UE, przedstawiającą 11 najważniejszych projektów unijnych w tej dziedzinie. Rozmowa z dwoma koordynatorami projektu w ramach ILI W trakcie Forum Interesariuszy Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych przedstawiciel portalu CORDIS miał okazję osobiście porozmawiać z dwoma koordynatorami projektów, będących częścią naszego Results Pack. Naszymi rozmówcami byli dr Hugh Marston z projektu PRISM i dr Martin Hofmann-Apitius z projektu AETIONOMY. Mówiąc o projekcie PRISM, w ramach którego opracowywane są nowe ramy, mające pomóc naukowcom w lepszym zrozumieniu złożoności chorób neuropsychiatrycznych i neurodegeneracyjnych, dr Marston podkreślił swoją dumę z tego, jak „intelektualnie zdrowe” było konsorcjum i jak wielkim osiągnięciem okazał się projekt PRISM, biorąc pod uwagę, jak rzadko naukowcy są w stanie zaprojektować badania kliniczne od podstaw. „PRISM to kliniczny eksperyment, pozwalający na zastosowanie metody naukowej w warunkach klinicznych”, powiedział. „ILI pozwoliła nam na całkowity obiektywizm, bezstronność oraz możliwość rozwijania nowych pomysłów i koncepcji opartych wyłącznie na zgromadzonych ilościowych danych biologicznych, które doprowadziły nas do celu”. Obecnie dr Marston dąży do stworzenia nowego konsorcjum, aby dalej rozwijać projekt PRISM i jego rezultaty. Swój udział w projekcie w ramach ILI skomentował w następujący sposób: „Inicjatywa w zakresie Leków Innowacyjnych pozwala na wspólne nowatorskie badania, dając szansę na wykonanie naprawdę przełomowych prac”. Przechodząc do projektu AETIONOMY, który systematycznie gromadzi i prezentuje wiedzę na temat chorób neurodegeneracyjnych w formacie obliczeniowym, reprezentującym przyczyny i skutki oraz analizowanym za pomocą algorytmów, jego koordynator, dr Hofmann-Apitius, był również bardzo pozytywnie nastawiony do możliwości związanych z ILI. „Wspaniale jest mieć różne perspektywy, na przykład przedstawicieli przemysłu i naukowców”, skomentował. „Faktycznie, wielopłaszczyznowa struktura inicjatywy pozwala na spotkanie najfajniejszych kolegów i wybitnych naukowców”. Omawiając sam projekt AETIONOMY, powiedział: „Najbardziej jestem dumny z tego, że wbrew wszelkim przeciwnościom projekt okazał się sukcesem. Biorąc pod uwagę, jakie wyzwaniam napotkaliśmy, jestem niezwykle dumny z tego, jak daleko zaszliśmy”. Patrząc w przyszłość, dr Hofmann-Apitius mówi, że kolejnym dużym wyzwaniem będzie pomoc w budowaniu mostów przez Atlantyk i zacieśnienie współpracy w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych między naukowcami z Europy i Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji: Inicjatywa w zakresie Leków Innowacyjnych

Kraje

Belgia