Skip to main content

Defining regulators of hematopoietic stem cell homing and engraftment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przyleganie komórek macierzystych

Przeszczep szpiku kostnego jest zabiegiem stosowanym w leczeniu nowotworów złośliwych krwi i kości. Naukowcy z UE starali się udoskonalić tę metodę.

Zdrowie

Znaczący odsetek pacjentów, którzy odnieśliby korzyści z przeszczepu szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych, nie może uzyskać dostępu do leczenia. Ograniczeniem jest niedostateczna ilość komórek macierzystych od dawców. Jednym ze sposobów na obejście tego problemu jest zwiększenie szans na przyjęcie się przeszczepu. Mówi się o przyjęciu się przeszczepu, gdy nowe komórki krwiotwórcze zaczynają wzrastać i wytwarzać zdrowe, krwiotwórcze komórki macierzyste. Projekt "Defining regulators of hematopoietic stem cell homing and engraftment" (HEMHOME) pozwolił zidentyfikować nowe cząsteczki, które są mediatorami zasiedlania niszy szpiku kostnego przez krwiotwórcze komórki macierzyste i progenitorowe oraz ich przylegania. Mikrośrodowisko, które oddziałuje z komórkami macierzystymi regulując los komórek, określa się mianem niszy komórek macierzystych. Naukowcy z powodzeniem opracowali badanie przesiewowe na bazie małych RNA o strukturze spinki do włosów, aby izolować cząsteczki o możliwym działaniu mediatorów. Wykazując zasadność tego podejścia, naukowcy wykryli znane regulatory adhezji krwiotwórczych komórek macierzystych i progenitorowych. Jedna z cząsteczek niebędących wcześniej przedmiotem badań, cytohezyna 1 (CYTH1), wykazała obiecujące właściwości. Walidacja udziału CYTH1 w interakcjach krwiotwórczych komórek macierzystych i progenitorowych z niszą komórkową oznaczałaby, że ta cząsteczka może być idealna w modulowaniu przyjmowania się przeszczepów w warunkach klinicznych. Zespół projektu, korzystając z refleksyjnej mikroskopii interferencyjnej i przy współpracy z Wydziałem Immunologii Uniwersytetu w Lund, badał dokładny mechanizm wpływania CYTH1 na przyleganie komórek. Analizując interakcje między komórkami, zasiedlanie i kolonizację, naukowcy jednocześnie badali aktywację CYTH1 i integryny. Korzystając z mikroskopii ukazującej zmiany w czasie mogli analizować ruch komórek z CYTH1 przykładając losowy nacisk lub siły ścinające. W ramach medycyny regeneracyjnej terapia komórkami macierzystymi wydaje się być kluczowym elementem opieki zdrowotnej w przyszłości. Projekt HEMHOME pozwolił zidentyfikować i zwalidować cząsteczkę, która może znaleźć zastosowanie kliniczne podczas przeszczepów szpiku kostnego.

Słowa kluczowe

Przeszczep szpiku kostnego, nowotwór złośliwy, krwiotwórcze komórki macierzyste, przyjęcie przeszczepu, nisza, małe RNA o strukturze spinki do włosów, CYTH1, medycyna regeneracyjna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania