Skip to main content

EURAXLES: Minimizing the risk of fatigue failure of railway axles

Article Category

Article available in the folowing languages:

Minimalizowanie pęknięć wałów osiowych w transporcie kolejowym

Bezpieczeństwo zestawów kołowych i wałów osiowych ma decydujące znaczenie dla sektora kolejowego w Europie. W ramach europejskiej inicjatywy wprowadzono nowe metody monitorowania i konserwacji wałów osiowych pociągu, dające nadzieję na zmniejszenie liczby wypadków kolejowych oraz dalsze ujednolicenie europejskich norm w dziedzinie kolei.

Technologie przemysłowe

Pęknięcie wału może spowodować poważną katastrofę, której skutkiem są liczne ofiary w ludziach, a także istotne straty ekonomiczne, dotyczące na przykład odszkodowań czy napraw. Ogólnym założeniem finansowanego przez UE projektu "EURAXLES: Minimizing the risk of fatigue failure of railway axles" (EURAXLES) było obniżenie pęknięć wałów osiowych do minimum. W tym celu prowadzono prace nad nową konstrukcją osi, wykorzystującą nowe materiały i metody pomagające w przewidywaniu prawdopodobieństwa awarii. Poprawiono zabezpieczenie antykorozyjne wałów, opracowano lepsze powłoki i udoskonalono ich przyleganie, uwzględniając przy tym także aspekty środowiskowe. Uczestnicy projektu przystąpili także do oceny nowych i udoskonalonych nieniszczących metod kontroli. Oceniono obowiązujące obecnie normy dotyczące wałów osiowych i określono ograniczenia w zakresie testowania i walidacji powłok ochronnych. Przedmiotem uwagi były warunki pracy zestawów kołowych. Przeprowadzono test wzorcowy istniejących i obiecujących innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiłyby prowadzenie niezawodnych inspekcji bez konieczności wycofywania pociągu z eksploatacji na czas kilku dni. Zespół EURAXLES przyjrzał się aspektom technicznym związanym z wdrażaniem rozwiązań w zakresie projektowania wałów osiowych, włączając powierzchnie powlekane i niepowlekane, rodzaje zabezpieczeń, grubość powłok i wpływ korozji. Dodatkowo członkowie projektu zbadali odpowiednie narzędzie inspekcyjne, technologie i systemy do identyfikacji defektów osi w warunkach rzeczywistych. Zespół stworzył narzędzie umożliwiające porównywanie różnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu oraz ocenę ich szans rynkowych. Ważnym osiągnięciem jest też stworzenie bazy danych pomiarów obciążeń wałów osiowych, która pozwala na poznanie rzeczywistych obciążeń działających podczas eksploatacji, a także opracowanie metodologii analizy takich obciążeń. Stworzono również zalecenia dotyczące aktualizacji norm i przepisów europejskich dotyczących wałów osiowych i zestawów kołowych. Innowacyjne podejście i metody projektowania EURAXLES zaowocują produkcją bezpiecznych i opłacalnych wałów osiowych. Jako że w całej Europie w użyciu znajduje się około 3,5 miliona wałów osiowych, powinno udać się znacznie zminimalizować zagrożenia związane z bezpieczeństwem transportu kolejowego.

Słowa kluczowe

Transport kolejowy, bezpieczeństwo, zestawy kołowe, pęknięcie zmęczeniowe, wały osiowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania