Skip to main content

Identification of pathogenicity and virulence genes of the necrotrophic fungus Ascochyta spp. by genome-wide transcriptome analyses coupled to high-throughput next-generation sequencing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrozumienie patogenu askochytozy

Naukowcy wreszcie zrozumieli, jak powszechnie występujący i niszczycielski grzyb zaraża i pokonuje rośliny strączkowe będące jego żywicielami.

Zdrowie

Askochytoza to choroba grzybicza grochu, ciecierzycy pospolitej oraz innych ważnych roślin strączkowych. Choroba ta jest obecnie poważnym czynnikiem ograniczającym produktywność wśród tych roślin uprawnych, które są cenione za swoje wartości odżywcze oraz zdolność do poprawy jakości gleby. Dzięki wsparciu w postaci finansowania ze środków UE, projekt ASCOTRANSSEQ postawił sobie za cel lepsze zrozumienie grzyba wywołującego askochytozę poprzez zastosowanie technik sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Dokładnie rzecz ujmując, naukowcy szukali genów związanych z patogennością (tzn. zakażalnością i uszkodzeniem rośliny). Ważnym wynikiem prac projektowych była sekwencja genomu zgodności jednego z gatunków Ascochyta, A. rabiei, złożonego w całość z czterech odmian tego grzyba. Kolejny aspekt projektu umożliwił zidentyfikowanie wszystkich genów skopiowanych przez ten grzyb podczas jego rozwoju w obecności oraz w braku żywiciela. W ramach tego procesu zidentyfikowano ponad 22 000 genów; 597 z nich cechowało się silniejszą ekspresją, jeżeli grzyb rozwijał się na roślinie. Na podstawie tych informacji naukowcy określili poszczególne zmiany genetyczne umożliwiające grzybowi zarażenie rośliny. Wśród nich projekt ASCOTRANSSEQ zidentyfikował geny blokujące systemy obronne rośliny oraz enzymy osłabiające ściany komórkowe rośliny, jak również toksyny służące do zabijania komórek rośliny oraz enzymy służące do trawienia takich martwych komórek. Projekt ASCOTRANSSEQ zaowocował olbrzymią ilością informacji dotyczących genetyki grzyba z gatunku Ascochyta. To podkreśli rolę badań nad metodami mającymi na celu zapobieganie i leczenie askochytozy i może wywrzeć dalekosiężny wpływ na uprawę roślin strączkowych.

Słowa kluczowe

Askochytoza, roślina strączkowa, choroba grzybicza, sekwencjonowanie genomu, zjadliwość

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania