CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Study on the need for food and health research infrastructures in Europe

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 311788

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Września 2012

 • Data zakończenia

  31 Sierpnia 2015

Finansowanie w ramach:

FP7-KBBE

 • Całkowity budżet:

  € 2 253 838,19

 • Wkład UE

  € 1 997 946

Koordynowany przez:

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH

Polski PL

Lepsza infrastruktura do badań nad żywnością i zdrowiem w Europie

Wysokie obciążenie chorobami niezakaźnymi związanymi z dietą wśród Europejczyków wynika bezpośrednio z nieprawidłowego żywienia i stylu życia. Inicjatywa UE pomogła w rozwoju badań i powiększaniu wiedzy na temat sprzyjających zdrowiu publicznemu schematów żywienia w całej Europie.

Zdrowie
© Thinkstock

UE działa na rzecz poprawy zdrowia obywateli, promując zdrowsze żywienie i styl życia. Aby lepiej radzić sobie z zagrożeniami dla zdrowia, wyzwaniami i czynnikami ryzyka, konieczne są badania nad skuteczniejszymi strategiami działania. Badania nad żywnością i zdrowiem są szczególnym wyzwaniem, ponieważ obejmują wiele dziedzin i szeroki zakres materiału. Co więcej badania na tym polu wydają się być rozproszone, a potencjał badawczy oraz dane względnie wysokiej jakości są ciągle poza zasięgiem wielu krajów Europy. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu EURO DISH (Study on the need for food and health research infrastructures in Europe) ocenili istniejące wymagania wobec infrastruktury badań nad żywnością i zdrowiem oraz zasobów i usług wspierających europejskich naukowców w prowadzaniu niezbędnych badań. Uczestnicy projektu EURO DISH skupili się na czterech kluczowych składowych badań nad żywnością i zdrowiem: czynnikach warunkujących, spożyciu, stanie i zdrowiu. Prace rozpoczęto od przeanalizowania aktualnego stanu infrastruktury badań nad żywnością i zdrowiem. Następnie uczestnicy projektu określili luki i potrzeby infrastruktury do badań czynników warunkujących zachowania, spożycia produktów i składników spożywczych, stanu markerów czynnościowych zdrowia żywienia oraz zdrowia i ryzyka chorób związanego z produktami i składnikami spożywczymi. Zespół EURO DISH zidentyfikował również kluczowe ułatwienia i przeszkody w zarządzaniu ogólnoeuropejskimi infrastrukturami badawczymi. Przyczyniło się to do zaprojektowania ogólnoeuropejskich infrastruktur badań nad żywnością i zdrowiem, oraz planu ich wdrożenia. Wyniki przełożyły się na zalecenia dla Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktury Badawczej, polityków i badaczy. Reasumując, odkrycia dowodzą zapotrzebowania na wszechstronną infrastrukturę do badań żywności, składników odżywczych i zdrowia oraz scalenia różnych infrastruktur. Projekt EURO DISH pomoże twórcom polityki i przemysłowi zwiększyć wpływ badań nad zdrowiem i żywnością oraz znacząco polepszyć zdrowie wszystkich Europejczyków.

Słowa kluczowe

Infrastruktury badawcze, badania nad żywnością i zdrowiem, EURO DISH

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 311788

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Września 2012

 • Data zakończenia

  31 Sierpnia 2015

Finansowanie w ramach:

FP7-KBBE

 • Całkowity budżet:

  € 2 253 838,19

 • Wkład UE

  € 1 997 946

Koordynowany przez:

STICHTING WAGENINGEN RESEARCH