Skip to main content

Characterization of Lupin B-Conglutin Seed Proteins with a Focus on Health Benefits and their Role in Allergenicity

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zdrowa żywność przeciw cukrzycy

Europejscy naukowcy postanowili stworzyć zalecenia dietetyczne dotyczące leczenia i zapobiegania cukrzycy. Prace skupiono na korzyściach zdrowotnych z ziarna łubinu wąskolistnego (NLL).

Zdrowie

Ponad 6% dorosłej populacji światowej cierpi na cukrzycę, a liczba ta ciągle się zwiększa. Zapadalność młodych osób na cukrzycę jest alarmująca. Przyczyny upatruje się w stylu życia i wyborach żywieniowych. Istnieje pilne zapotrzebowanie na nowe interwencje w ramach profilaktyki i leczenia, aby powstrzymać epidemię cukrzycy. Metody wpływania na poczucie sytości w mózgu oraz kontrolę masy ciała i jego składu są również bardzo potrzebne. Mając to na uwadze, naukowcy z finansowanego przez UE projektu LUPIN-CHALLENGE (Characterization of lupin b-conglutin seed proteins with a focus on health benefits and their role in allergenicity) zaproponowali wykorzystać zdrowotne aspekty Lupinus angustifolius (NLL). NLL jako zdrowa żywność ma wiele korzystnych działań w związku z wysoką zawartością białka i błonnika. Może potencjalnie obniżać ciśnienie krwi i zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Ma też działanie przeciwcukrzycowe, które przypomina metforminę — pierwszy lek na cukrzycę typu 2. Jednakże białka nasion roślin z rodzaju łubinowatych mogą potencjalnie powodować alergie pokarmowe. Naukowcy postawili sobie za cel poznanie molekularnych podstaw tych efektów. Uzyskali łubin z mutacjami poszczególnych genów b-konglutyny i odkryli ważne oddziaływanie pomiędzy określonymi białkami z grupy b-konglutyn a insuliną człowieka. Konglutyny aktywują szlak sygnałowy insuliny i wykazują korzystne działanie poprzez nasilenie ekspresji określonych genów. Jest to niezwykle ważna obserwacja w kontekście profilaktyki i leczenia cukrzycy. Badanie karmy na myszach potwierdziło ryzyko alergii na b-konglutyny i ujawniło szereg dalszych polipeptydów immunoreaktywnych. Odkryto ponadto, że epitopy limfocytów B i T mogą warunkować jednolitą lub zróżnicowaną reaktywność konglutyn. Wyniki projektu LUPIN-CHALLENGE niewątpliwie znacząco poszerzyły wiedzę na temat korzyści medycznych z białek nasion NLL. Wygenerowana wiedza może prowadzić do stworzenia naukowo poświadczonej żywności, wzbogaconej w specyficzne składniki NLL.

Słowa kluczowe

Zdrowa żywność, cukrzyca, ziarno łubinu, alergia, b-konglutyna, epitop

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania