Skip to main content

Analysis of regulatory T cell proliferation and apoptosis in vivo at the cellular and molecular level

Article Category

Article available in the folowing languages:

Co regulują limfocyty T regulatorowe?

Mimo istotnej roli, jaką odgrywają limfocyty T regulatorowe w układzie immunologicznym, niewiele wiadomo o ich różnicowaniu i homeostazie. W ramach finansowanego przez UE projektu starano się uzupełnić tę lukę w wiedzy poprzez badania in vivo.

Zdrowie

Limfocyty T regulatorowe zapobiegają nadmiernej reaktywności układu odpornościowego. W przebiegu chorób autoimmunologicznych niedobór limfocytów T regulatorowych stwarza możliwość ataku układu odpornościowego na własne tkanki organizmu. Podczas choroby nowotworowej nadmierna aktywność limfocytów T regulatorowych uniemożliwia zabijanie komórek nowotworowych przez układ odpornościowy. Limfocyty T Foxp3+ (ang. forkhead box P3) są komórkami regulatorowymi niezbędnymi do kontroli stopnia aktywacji immunologicznej podczas infekcji, chorób autoimmunologicznych i alergii. Są one ważne procesie odróżniania molekuł własnych od obcych. Finansowany przez UE projekt TREG (Analysis of regulatory T cell proliferation and apoptosis in vivo at the cellular and molecular level) był poświęcony badaniom nad mechanizmami regulacji limfocytów T Foxp3+. W projekcie TREG korzystano z modeli genetycznych do badania proliferacji i apoptozy podczas stadiów zwiększania się lub zmniejszania liczby tych komórek oraz homeostazy. Naukowcy ustalili, że pierwszorzędowym czynnikiem homeostazy limfocytów T regulatorowych jest białko Mcl-1 (indukowane białko różnicowania się komórek białaczki), które może stanowić cel przyszłych leków. Stwierdzono, że interleukina 2 (IL-2) oddziałuje zarówno na Mcl1, jak i przeżycie limfocytów T. Eksperymenty ujawniły, że białka apoptotyczne Bax, Bak i Bim są kluczowymi regulatorami krążących limfocytów T Foxp3+. Co ciekawe, białka Bcl-2 (białaczki z limfocytów B 2) odgrywały pomijalną rolę w kontroli homeostazy limfocytów T regulatorowych. W projekcie TREG analizowano kinetykę odpowiedzi limfocytów T regulatorowych w zależności od dystrybucji homeostazy. Wyniki projektu przełożyły się na dwa wnioski patentowe. Poznanie czynników odpowiedzialnych za liczbę limfocytów T regulatorowych jest pierwszym krokiem do uzyskania kontroli nad tym procesem i regulowania go w celach terapeutycznych. Wyniki te są szczególnie istotne dla pacjentów cierpiących na choroby autoimmunologiczne.

Słowa kluczowe

Limfocyty T regulatorowe, autoimmunologiczny, Foxp3, Mcl-1, homeostaza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania