European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enabling the exploitation of Insects as a Sustainable Source of Protein for Animal Feed and Human Nutrition

Article Category

Article available in the following languages:

Białko owadzie pomaga zaspokoić zapotrzebowanie na surowce

Naukowcy stworzyli systemy produkcji larw much w Afryce Zachodniej, Chinach i Europie, aby zaspokoić rosnący popyt na białko.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie icon Zdrowie

Jako że wzrasta globalne zapotrzebowanie na mięso, rośnie również popyt na pasze zawierające białko. Obecnie soja i mączka rybna stanowią główne źródło białka w paszy dla zwierząt. Są one w większości importowane z Ameryki Północnej i Południowej. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu PROTEINSECT (Enabling the exploitation of insects as a sustainable source of protein for animal feed and human nutrition) postanowili sięgnąć po w większości niewykorzystany potencjał białka owadziego do zmniejszenia presji wywieranej na zasoby roślin i ryb. We współpracy z badaczami z Chin, Ghany i Mali, uczestnicy projektu PROTEINSECT badali trzy gatunki much, których larwy są częścią naturalnej diety ryb, kurcząt i trzody chlewnej. Poddaje się je już intensywnym badaniom i przystosowuje do produkcji masowej, a ich zaletą jest możliwość karmienia odpadkami organicznymi. Poza optymalizacją warunków hodowli much, zespół ocenił jakość i bezpieczeństwo białka pozyskiwanego z larw much. Uczeni przeanalizowali próbki wytwarzane w różnych lokalizacjach geograficznych pod kątem obecności ponad 500 potencjalnych chemicznych substancji zanieczyszczających. Badacze ustalili, że zawartość wszystkich tych toksyn była niższa od zalecanego maksymalnego stężenia, poza jednym gatunkiem muchy, która zawierała niepokojące ilości toksycznego kadmu. Partnerzy projektu ocenili społeczną akceptację dla spożywania białka otrzymywanego z owadów, dodając białko owadzie bezpośrednio do ludzkiego pożywienia. Ponad 70% ankietowanych stwierdziło, że mogłoby spożywać produkty ze zwierząt karmionych owadami. W projekcie PROTEINSECT opracowano systemy produkcji larw much w Afryce Zachodniej, Chinach i Europie, a także przygotowano zalecenia dotyczące ich dalszego udoskonalenia. Powstała baza danych naukowych na temat stosowania much w paszy zwierzęcej oraz produkcji larw much na potrzeby prób karmienia. Omawiane rozwiązania zmniejszą skutki środowiskowe produkcji białka na paszę zwierzęcą i potencjalnie żywność dla ludzi. Zrównoważone systemy owadziej produkcji mogą również zapewnić źródła innych wartościowych produktów takich jak chityna, witaminy i minerały. Co więcej, odpady organiczne pozostałe po hodowli owadów mogą być użyte jako nawozy, potencjalnie zmniejszając użycie niebezpiecznych dla środowiska związków chemicznych.

Słowa kluczowe

Białko owadzie, larwy much, pasza zwierzęca, PROTEINSECT, odpady organiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania