European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The Open Ocean Fish Cage

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjna klatka do hodowli ryb w oceanie

W ramach unijnej inicjatywy wykorzystano norweskie doświadczenie w zakresie wydobywania ropy i transportu morskiego, aby sprawdzić, czy możliwa jest hodowla ryb na otwartym oceanie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Europejski sektor hodowli ryb potrzebuje przestrzeni do rozwoju, aby zaspokoić rosnący światowy popyt. Jedną z opcji jest wykorzystanie ogromnej przestrzeni hodowlanej, jaką oferują oceany. Jakość wody jest również lepsza na morzu, ponieważ w strefie przybrzeżnej występują gęste hodowle ryb. Przeniesienie działalności na ocean wiąże się z szeregiem nowych wyzwań, w tym z trudnymi warunkami pogodowymi na otwartych wodach. Finansowany ze środków UE projekt OpenOceanFC ma na celu rozwiązanie tego problemu dzięki opatentowanej klatce do hodowli ryb, wystarczająco dużej, aby była opłacalna, i wystarczająco odpornej, aby poradzić sobie z falami o wysokości nawet 10 metrów. Doświadczenia Norwegii związane z platformami wiertniczymi pomogły w realizacji projektu opartego na koncepcji hodowli ryb na otwartym morzu. Wstępne badanie pilotażowe obejmowało fazę opracowania optymalnej koncepcji i biznesplanu, a także etap planowania i wykonania modelu pilotażowego. Skuteczny model pilotażowy: przepis na sukces „Naszym celem jest zaangażowanie się w hodowlę morską wspólnie z partnerami i hodowcami – wymagane działania polegają na rozwoju, budowie, eksploatacji i usługach”, mówi koordynator Rolf Solberg. „Naszym celem jest opracowanie atrakcyjnych pakietów dla hodowców i partnerów projektu. Skuteczny model pilotażowy jest niezbędny dla przyszłego sukcesu”. Jak twierdzi Solberg, skuteczna koncepcja hodowli morskiej otworzy duże obszary na potrzeby hodowli ryb w Norwegii i innych regionach. „Nasza koncepcja korzysta z rozwiązań norweskiego przemysłu naftowego i morskiego. Upraszczamy je i dostosowujemy do wymogów hodowli, identyfikujemy obszary wymagające dalszego rozwoju, analizujemy działalność sektora budowlanego i morskiego oraz rozważamy kwestie opłacalności biznesowej i rentowności. Planujemy zatem stworzenie pełnoskalowego modelu pilotażowego”. Najważniejszym celem projektu OpenOceanFC jest opracowanie dużej klatki do hodowli ryb, która ma pomieścić 1,5 mln łososi. Budowa klatki, która przy średnicy około 130 m jest znacznie większa niż tradycyjne klatki dla ryb, stanowi niemałe wyzwanie. Duża część konstrukcji wykonana jest z betonu, który zapewnia niższe koszty długoterminowe w podobnych projektach związanych z wydobyciem ropy i gazu. Większy rozmiar klatki zapewnia ekonomię skali w działaniu, np. poprzez rozłożenie kosztów technologii automatyzacji. Klatka do hodowli ryb zapewnia spokojne środowisko życia dla ryb dzięki zastosowaniu zapory chroniącej przed wiatrem i falami oraz kotwicy naprężeniowej. Otwory zapory zostaną zaprojektowane z myślą o zapewnieniu dobrostanu ryb i optymalnych warunków pracy. Kwestie biznesowe Solberg podkreśla, że​najważniejszym wynikiem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa dobrostanu ryb, ograniczenie kosztów i utrzymanie konkurencyjności, a także lepsze zrozumienie problemów biznesowych. Jak dodaje: „Celem jest prowadzenie operacji na otwartym morzu na dużą skalę, co pozwoli lepiej przygotować się do udziału w projekcie pilotażowym na pełną skalę. Wciąż istnieje wiele trudnych do rozwiązania problemów, takich jak poradzenie sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i zapewnianie dobrostanu ryb”. Wykonalny plan obejmowałby koncepcję i wyposażenie, a także operacje związane z budową, montażem, holowaniem, kotwiczeniem, hodowlą i finansowaniem. Solberg twierdzi, że zespół projektu OpenOceanFC zidentyfikował kilka nowych obszarów wymagających poprawy i kilka potencjalnych nowych patentów. Partnerzy projektu OpenOceanFC planują realizację projektu pilotażowego we współpracy z dużym norweskim hodowcą ryb. Norweskie władze rozpatrują obecnie wniosek o wydanie pozwolenia na uruchomienie projektu pilotażowego. Skuteczny program pilotażowy otworzy nowe możliwości i nowe obszary bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska hodowli, uwzględniającej dobrostan ryb. Co więcej, pozwoli to na prowadzenie zautomatyzowanych i w dużej mierze zrobotyzowanych operacji w przyszłości. „Potrzebujemy koncepcji atrakcyjnej dla hodowców, która zapewni stabilność, odpowiedni poziom dobrostanu ryb i łatwe łączenie w terenie”, podsumowuje Solberg.

Słowa kluczowe

OpenOceanFC, ryby, hodowla ryb, klatka do hodowli ryb

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania