Skip to main content
European Commission logo print header

DANTE: Digital Alarm Network and Tracking Equipment for forest fire detection

Article Category

Article available in the following languages:

Monitorowanie pożarów lasów i zarządzanie nimi

Ostatnie tragiczne zdarzenia w Kalifornii pokazały, jak niszczący wpływ pożary lasów mogą mieć na populację, gospodarkę i środowisko naturalne. Aby poradzić sobie z tym zagrożeniem, w ramach finansowanej przez UE inicjatywy opracowano system, który zgłasza wystąpienie pożaru i pomaga zarządzać działaniami gaśniczymi.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Globalne ocieplenie, zmiana praktyk związanych z gospodarowaniem lasami i działalność człowieka doprowadziły do zwiększenia częstotliwości i nasilenia pożarów lasów, co z kolei powoduje potrzebę zwiększenia budżetu przeznaczonego na ich gaszenie. Dlatego systemy wczesnego wykrywania i natychmiastowego tłumienia ognia mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia następstw pożarów. W projekcie realizowanym w ramach programu „Horyzont 2020” opracowano zintegrowane i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie wczesnego wykrywania pożarów lasów. Naukowcy stworzyli system alarmowy, w którym wykorzystano zaawansowane metody służące zgłaszaniu wystąpienia pożaru i zarządzaniu działaniami gaśniczymi w przeciągu sekund od jego wybuchu. System DANTE dostarcza współrzędne georeferencyjne źródła pożaru i dokładnie monitoruje postęp pożaru, stanowiąc wskazówkę dla działań gaśniczych i nawigując nimi w czasie rzeczywistym. „System DANTE jest kompatybilny z istniejącymi sterowniami i można nim zarządzać albo z centrum sterowania, albo za pośrednictwem smartfona podłączonego do Internetu”, mówi koordynator projektu Luis Crespo Fernández. Pierwszy taki system Pożar jest wykrywany dzięki algorytmom przetwarzania obrazu i w ciągu kilku sekund od pojawienia się płomieni alarm jest przekazywany zdalnie do sterowni. Następnie system dostarcza wszystkie informacje niezbędne strażakom do ugaszenia ognia. „System opracowano jako pierwsze narzędzie nawigacyjne działające w czasie rzeczywistym, które monitoruje pożar i powiadamia o jego rodzaju i lokalizacji szybciej, z większą dokładnością i przy niższych kosztach niż dotąd dostępne rozwiązania”, wyjaśnia Crespo Fernández. Naukowcy utworzyli serię prototypów wbudowanych w stosunkowo tanie platformy sprzętowe, wzbudzając zainteresowanie potencjalnych klientów i użytkowników końcowych. Ponadto projekt otrzymał główną nagrodę w konkursie Copernicus Masters Disaster Management Challenge (za najlepszy europejski projekt w zakresie zarządzania katastrofami) oraz został wybrany zwycięskim projektem w konkursie ESNC Catalonia (jako najlepszy kataloński projekt wykorzystujący nawigację satelitarną). System DANTE może przyczynić się do zmniejszenia o połowę rocznych wydatków podmiotów prywatnych i publicznych na wykrywanie i gaszenie pożarów lasów. Rynek wykrywania i gaszenia pożarów lasów obejmuje zarówno prywatnych jak i publicznych właścicieli gruntów, co wiąże się z możliwościami biznesowymi rzędu 15,4 miliarda euro w skali całego świata. Korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne Ponadto system DANTE toruje nowe drogi dostępu do rynku poprzez świadczenie usług towarzystwom ubezpieczeniowym w zakresie monitorowania zasobów o dużej wartości oraz operatorom infrastruktury zainteresowanym oferowaniem systemu DANTE jako usługi. Unikalne cechy systemu DANTE, które mogą zdecydować o jego komercyjnym sukcesie, to jego wyższa skuteczność i mniejszy koszt w porównaniu z obecnie dostępnymi rozwiązaniami. Według Crespo Fernándeza system DANTE będzie mieć wyraźnie korzystny wpływ na ochronę dóbr kultury i stanowisk archeologicznych, gruntów rolnych, przemysłu drzewnego i zagrożonych gatunków. „Pomoże on ograniczyć negatywne skutki, jakie pożary wywierają na środowisko naturalne, takie jak między innymi: nasilenie powodzi, erozja gleby, masowe przemieszczanie się i skażenie obszarów wodnych”, konkluduje Crespo Fernández.

Słowa kluczowe

DANTE, pożar, las, zarządzanie, alarm, monitorowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania