European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Intelligent needle tracking using ultrasound imaging for improved minimally invasive interventions

Article Category

Article available in the following languages:

Rewolucyjna technologia zapewnia szybsze i bardziej precyzyjne znieczulenie przewodowe

Nowe rozwiązanie daje lekarzom możliwość zwiększenia kontroli oraz osiągnięcia szybszych i bardziej przewidywalnych rezultatów znieczulenia przewodowego. Dla pacjentów oznacza to bardziej komfortowe i bezbłędne procedury, zaś dla systemów opieki zdrowotnej – poprawę efektywności i zmniejszenie marnotrawstwa drogich i ograniczonych zasobów.

Zdrowie icon Zdrowie

W porównaniu do znieczulenia ogólnego, wykonanie znieczulenia przewodowego, w wyniku którego dochodzi do zniesienia czucia na większym obszarze niż ma to miejsce w znieczuleniu miejscowym, może zwiększać skuteczność leczenia pacjentów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Mimo to szacuje się, że zaledwie jedna trzecia anestezjologów wykonuje te procedury regularnie, głównie ze względu na brak odpowiedniej technologii. Obecnie, aby móc zlokalizować najlepsze miejsce do iniekcji, anestezjolodzy muszą polegać na wiedzy anatomicznej bądź umiejętności odczytywania obrazu z monitora USG. Dlatego też firmy Philips i B. Braun oraz Szpital Uniwersytecki w Oslo nawiązały współpracę w ramach wspieranego przez UE projektu INTUI-VIEW, którego celem było opracowanie platformy do śledzenia igły (Onvision), składającej się z zestawu inteligentnych, namierzalnych igieł oraz systemu do wykonywania badań USG w punkcie opieki (Xperius) i modułu śledzącego. Efektem tej współpracy było wprowadzenie na rynek całkowicie nowego rozwiązania o potencjale do zrewolucjonizowania dziedziny znieczulenia przewodowego. Pokonywanie przeszkód na drodze do wdrożenia Jedną z głównych przeszkód utrudniających klinicystom odejście od znieczulenia ogólnego na rzecz przewodowego jest konieczność posiadania aparatu do USG i umiejętności precyzyjnego prowadzenia igły. Ponieważ na wielu oddziałach anestezjolodzy nie dysponują ani wymaganymi umiejętnościami, ani sprzętem niezbędnym do wykonywania blokady nerwów obwodowych, badacze z projektu INTUI-VIEW postanowili zaprojektować urządzenie, które ułatwi im prowadzenie igły. „Mamy za sobą kilka faz projektu, z których każda zaowocowała stworzeniem prototypu, który przeszedł badania przedkliniczne z udziałem lekarzy oceniających go pod kątem wydajności i łatwości w obsłudze. Wnioski z badań posłużyły nam do zbudowania kolejnego prototypu oraz określenia specyfikacji produktu końcowego”, opowiada dr Henk Stapert. System Xperius to aparat USG do użytku w punkcie opieki, który posiada przetworniki ultradźwiękowe i jest podłączony do tabletu poprzez USB. Obsługa aparatu odbywa się za pośrednictwem ekranu dotykowego, zaś jakość obrazu jest tak samo wysoka, jak w aparatach konkurencyjnych, o ile nie większa. Xperius posiada głowicę liniową i konweksową do wykonywania blokady nerwów obwodowych powierzchownych i głębokich, a ponadto jest montowany na specjalnym wózku, co zapewnia sprzętowi mobilność. System śledzenia Onvision (opracowany przez Philips) to niewielkie urządzenie zintegrowane z wózkiem z inteligentną, specjalnie zaprojektowaną igłą (opracowaną przez B. Braun). System śledzenia wykorzystuje wiązki ultradźwięków oraz specjalnie stworzone algorytmy przetwarzające sygnał dla lepszego zlokalizowania igły w polu widzenia. Co istotne, choć aparat dostarcza płaski, jednopłaszczyznowy obraz, Onvision potrafi zlokalizować igłę znajdująca się poza obrazowaną płaszczyzną, co ułatwia użytkownikowi odpowiednie ustawienie wiązki względem igły. W laboratoriach Philips odbyły się zakrojone na szeroką skalę testy systemu, które miały na celu ocenę parametrów krytycznych dla zapewnienia wysokiej jakości rozwiązania oraz spełnienia innych wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Technologię wypróbowano w badaniach z udziałem ochotników i pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo, gdzie otrzymała ona pozytywne informacje zwrotne, szczególnie w kontekście większej kontroli nad położeniem końcówki igły. „Komentarze ze strony lekarzy, którym system się spodobał i którzy uznali go za pomocny w zapewnieniu lepszej opieki pacjentom, były dla nas szczególnie cenne”, przekonuje dr Stapert. Bardziej inteligentna opieka zdrowotna Rozwiązanie zaprojektowane przez członków projektu INTUI-VIEW zapewni łatwiejszy dostęp pacjentów do bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych procedur, skracając czas pobytu w szpitalu i związane z tym koszty. „Ponadto nasze rozwiązanie jest nowością na skalę światową, co tylko podkreśla siłę europejskich innowacji, które tworzą nowe miejsca pracy od marketingu i sprzedaży po wsparcie serwisowe i wytwarzanie”, podsumowuje dr Stapert. Na rynku dostępny jest obecnie jeden rodzaj igły (100mm/20G), dlatego zespół pracuje nad wprowadzeniem do obrotu całego zestawu igieł (o różnej długości i średnicy zewnętrznej). Zespół poszukuje również innych zastosowań dla technologii Onvision, takich jak igły do dostępu naczyniowego.

Słowa kluczowe

INTUI-VIEW, znieczulenie ogólne, znieczulenie przewodowe, igła, ultradźwiękowy, głowica, nerwy, pacjenci

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania