Skip to main content
European Commission logo print header

PexyEazy® - an innovative surgical device for treatment of haemorrhoids.

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe innowacyjne urządzenie ułatwia leczenie hemoroidów

Urządzenie PexyEazy® może w ogromnym stopniu poprawić jakość życia wielu cierpiących Europejczyków, ograniczając koszt i czas konieczne do leczenia tego powszechnego i bolesnego problemu.

Zdrowie icon Zdrowie

Hemoroidy są jednym z najpowszechniej występujących problemów medycznych trapiących ogół ludności. Według szacunkowych danych około jedna trzecia populacji w wieku poniżej 50 lat oraz nawet połowa osób w wieku 50 lat i starszych cierpi na to schorzenie powodujące duży ból i dyskomfort. Hemoroidy to schorzenie charakteryzujące się stanem zapalnym naczyń krwionośnych w odbytnicy i odbycie. U zdrowych osób guzki krwawnicze, zwane hemoroidami (struktury naczyniowe w kanale odbytu) odpowiadają za kontrolę przepływu powietrza i cieczy. U osób chorych guzki te objęte są stanem zapalnym. „Hemoroidy są zwykle spowodowane wypadaniem błony śluzowej odbytnicy. Częstą przyczyną tego stanu jest wiek chorego, zaś odczuwane objawy to plamienie, swędzenie, krwawienie oraz ból”, opowiada Johan Ungerstedt, chirurg-konsultant, dyrektor generalny Developeration AB oraz koordynator projektu PexyEazy. Leczenie różni się w zależności od tego, w jak zaawansowanym stadium jest schorzenie. Leczenie chirurgiczne jest drogie, pacjenci mogą odczuwać ból pooperacyjny, a także cierpieć z powodu zwężenia odbytnicy i nietrzymania stolca. Często też interwencja chirurgiczna nie rozwiązuje problemu, jako że często pojawiają się nawroty choroby. Rekonwalescencja po operacji może trwać nawet miesiąc, co oznacza, że pacjenci nie mogą normalnie funkcjonować ani pracować. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 projekt PexyEazy realizuje szwedzka firma medyczna Developeration AB. W projekcie opracowano innowacyjne rozwiązanie umożliwiające mniej bolesne leczenie hemoroidów. „Urządzenie PexyEazy® pozwala na leczenie chirurgiczne bez konieczności stosowania znieczulenia, zaś czas samego zabiegu skraca się z 40 minut do 10 minut, co obniża jego koszt o 70 %”, wyjaśnia Ungerstedt.

Łatwiejszy sposób

PexyEazy® to małe jednorazowe urządzenie stosujące dobrze znaną i dokładnie przetestowaną metodę zwaną mukopeksją. Dzięki niej hemoroidy są podnoszone i umieszczane w prawidłowej pozycji. Pozwala to ograniczyć obrzęk i powoduje zanik objawów. „Zamiast podnosić błonę śluzową nad hemoroidami poprzez ręczne umieszczenie struktur we właściwym położeniu, PexyEazy® półautomatycznie umieszcza szwy ponad hemoroidami, co podnosi je z powrotem do prawidłowej pozycji”, wyjaśnia Ungerstedt. Cały zabieg zajmuje mniej niż 10 minut. Chirurdzy przeprowadzają go ambulatoryjnie, co oznacza, że nie jest konieczne zajmowanie sali operacyjnej. Dodatkowo operację wykonuje się bez znieczulenia ogólnego, dzięki czemu cały proces jest tańszy i wymaga mniej czasu, co odciąża zarówno pacjenta, jak i personel medyczny. Według szacunków twórców projektu możliwe są oszczędności rzędu 70 % na zabieg. „Jest to standaryzowany zabieg, szybszy i łatwiejszy niż alternatywa. Osoby, które go stosują, muszą przyswoić mniejszą ilość wiedzy, a dodatkowo uzyskane wyniki są lepsze, liczba powikłań mniejsza, a ból pooperacyjny mniej intensywny”, dodaje koordynator. Łatwość przeprowadzenia zabiegu oznacza, że nie tylko będzie on szybszy, ale też będzie go można przeprowadzić we względnie mało wyspecjalizowanych placówkach medycznych. Otwiera to nowe możliwości leczenia w krajach z gorzej wyposażonymi systemami opieki zdrowotnej.

Kolejne kroki

Dzięki grantowi z programu Horyzont 2020 twórcy projektu PexyEazy nawiązali współpracę z ośrodkami zainteresowanymi udziałem w przyszłych badaniach, przeprowadzili analizę rynku i sporządzili plan komercjalizacji, a także utworzyli plan produkcji i industrializacji. Zespół planuje przeprowadzenie badań klinicznych w ciągu kilku najbliższych lat, gdy badacze zdecydują się na ostateczny projekt urządzenia. Wprowadzenie wyrobu na rynek przewiduje się na 2023 rok.

Słowa kluczowe

PexyEazy, hemoroidy, ból, leczenie, rekonwalescencja, czas, ograniczony, objawy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania