CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

FOOD 2030: UE finansuje innowacyjne badania w celu przygotowania systemu żywnościowego na przyszłe wyzwania

Europejskie systemy produkcji i konsumpcji żywności będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i żywienia (FNS) w obliczu kombinacji czynników, takich jak zmiana klimatu, niedobór zasobów, degradacja gleby, spadek różnorodności biologicznej, niedostateczne i nadmierne odżywienie, wzrost populacji i niestabilność geopolityczna. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia w perspektywie długoterminowej będzie wymagało systemowej transformacji i dostosowania do przyszłych wymogów obecnych systemów żywnościowych, które są w większości liniowe, fragmentaryczne i niezrównoważone.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie icon Zdrowie

Komisja Europejska zamierza stawić czoła wyzwaniom FNS poprzez opracowanie strategii badawczych i innowacyjnych, które umożliwią dostosowanie naszych systemów żywnościowych do wymogów przyszłości, aby mogły stać się bardziej zrównoważone, odporne, odpowiedzialne, wszechstronne, zróżnicowane i konkurencyjne. To systemowe podejście do łączenia, zwiększania skali i wspomagania unijnych badań i innowacji w dziedzinie żywności znane jest pod nazwą „FOOD 2030”. Umożliwi ono zmierzenie się z czterema priorytetowymi wyzwaniami dotyczącymi systemów żywnościowych. Zaliczają się do nich: ODŻYWIANIE na rzecz zrównoważonej i zdrowej diety; odporność na zmiany KLIMATU i równowaga środowiskowa; GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM i efektywne wykorzystanie zasobów; a także INNOWACJE i wzmocnienie pozycji społeczności.

Przełomowe badania UE w centrum uwagi

Ten zestaw wyników CORDIS Results Pack koncentruje się na nowych koncepcjach rozwiązań, które pomagają mierzyć się z czterema priorytetami inicjatywy „FOOD 2030”. Zaprezentowano tu 13 ambitnych i nowatorskich projektów badawczych finansowanych ze środków UE w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020” dedykowanych transformacji systemu żywności. W projekcie Flourish opracowano naziemne i powietrzne roboty, które mogą zwiększyć wydajność produkcji rolnej, ograniczyć stosowanie pestycydów i poprawić bezpieczeństwo żywności dla bardziej zrównoważonego rozwoju. Projekt INFARM przyczynił się do budowy zrównoważonego rolnictwa poprzez zmniejszenie niekorzystnego wpływu upraw na środowisko. W ramach projektu RECARE opracowano instrumenty do walki z degradacją gleby wskutek zmiany klimatu, zaś projekt HEALTHYMINORCEREALS pomaga zwiększać odporność na klimat, badając odmiany zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym pod kątem odporności na stres biotyczny i abiotyczny. Inicjatywa FOODINTEGRITY ma na celu poprawę transparentności żywności i ograniczenie do minimum zjawiska oszustwa żywnościowego, oraz stworzenie odpowiedzialnego łańcucha dostaw żywności. Podobnie, w ramach projektu PROHEALTH również pracuje się nad zwiększeniem odpowiedzialności poprzez walkę z chorobami trzody chlewnej i drobiu, podczas gdy projekt DEPURGAN przyczynia się do opracowania bardziej ekologicznych metod gospodarowania obornikiem. Członkowie inicjatywy EARLYNUTRITION badali wpływ wczesnego programowania żywieniowego oraz czynników związanych ze stylem życia na otyłość i związane z nią choroby. W projekcie FoodSMART, w którym wykorzystano szereg technologii, podejść i modeli biznesowych, stworzono nową mobilną aplikację, która pomaga konsumentom w dokonywaniu zdrowszych wyborów żywieniowych, podczas gdy badacze z projektu NUDGE-IT postanowili walczyć z otyłością, analizując czynniki, które determinują wybory żywieniowe. W ramach projektu SUCCESS uczeni badają procesy przetwarzania i produkcji w sektorze owoców morza i wychodzą z propozycjami rozwiązań, mających na celu zwiększenie konkurencyjności i zrównoważony rozwój. Natomiast projekt ARBUATEM obrał sobie za cel zwiększanie świadomości niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem ścieków do celów rolnictwa miejskiego w krajach o niskich i średnich dochodach. Wreszcie projekt MareFrame, który włącza zainteresowane strony do rozwoju narzędzi umożliwiających utrzymanie zdrowych ekosystemów morskich i zasobów rybnych.

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Produkcja żywności w miastach z wykorzystaniem technik rolnictwa pionowego
Żywność i zasoby naturalne icon

22 Maja 2018

Wyniki w skrócie
Technologie przemysłowe
Nowatorskie strategie walki z chorobami produkcyjnymi u świń i drobiu
Technologie przemysłowe icon
Żywność i zasoby naturalne icon

22 Maja 2018

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Nowe roboty odmienią rolnictwo
Gospodarka cyfrowa icon
Żywność i zasoby naturalne icon

22 Maja 2018

Wyniki w skrócie
Żywność i zasoby naturalne
Europa stawia na produkcję zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym
Żywność i zasoby naturalne icon
Badania podstawowe icon

22 Maja 2018

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Niebezpieczeństwa wykorzystywania ścieków do celów rolnictwa miejskiego
Zmiana klimatu i środowisko icon
Żywność i zasoby naturalne icon
Zdrowie icon

6 Października 2017

Wyniki w skrócie
Technologie przemysłowe
Innowacyjny system przetwarzania umożliwia opracowanie opłacalnych i przyjaznych dla środowiska metod zarządzania obornikiem
Technologie przemysłowe icon
Zdrowie icon

28 Maja 2018

Wyniki w skrócie
Technologie przemysłowe
Europejskie organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i przedstawiciele przemysłu spożywczego zyskują narzędzia do walki z oszustwami w branży spożywczej
Technologie przemysłowe icon
Żywność i zasoby naturalne icon
Zdrowie icon

8 Stycznia 2016

Wyniki w skrócie
Społeczeństwo
Neurobiologia a wybory żywnościowe: co sprawia, że jemy za dużo?
Społeczeństwo icon
Badania podstawowe icon
Zdrowie icon

15 Stycznia 2016

Wyniki w skrócie
Zdrowie
Wczesne odżywianie wpływa na stan zdrowia w przyszłości
Zdrowie icon

28 Września 2015

Wyniki w skrócie
Technologie przemysłowe
Nowe polityki i innowacje mające na celu wzmocnienie europejskiego sektora owoców morza
Technologie przemysłowe icon
Żywność i zasoby naturalne icon

22 Maja 2018

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Zapobieganie degradacji i rekultywacja gleby w Europie
Zmiana klimatu i środowisko icon
Żywność i zasoby naturalne icon

22 Maja 2018

Wyniki w skrócie
Gospodarka cyfrowa
Nowa aplikacja mobilna umożliwia dokonywanie zdrowszych wyborów żywieniowych podczas posiłków w restauracjach
Gospodarka cyfrowa icon
Zdrowie icon

22 Maja 2018

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Ramowy system wspomagania decyzji w celu bardziej skutecznego zarządzania rybołówstwem
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Społeczeństwo icon
Żywność i zasoby naturalne icon

22 Maja 2018