Skip to main content

CEN standard Certified Experts EU-wide qualification and training scheme based on EPBD mandated CEN standards

Article Category

Article available in the folowing languages:

Eksperckie szkolenia w zakresie efektywnego energetycznie budownictwa

Jeśli Unia Europejska chce myśleć o osiągnięciu postawionych sobie celów klimatycznych, musimy koniecznie zwiększyć efektywność energetyczną budynków. Niestety, tego rodzaju działania wymagają wykształcenia fachowców z sektora budowlanego w zakresie ekologicznych i zrównoważonych renowacji. Aby pomóc w realizacji tego zadania uruchomiono finansowany ze środków EU projekt, w ramach którego powstał program szkolenia i certyfikacji w zakresie efektywnego energetyczne budownictwa, opracowany z myślą o fachowcach w dziedzinach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Energia

Utrzymanie budynków w Europie pochłania 40 % zużywanej na kontynencie energii i przyczynia się do 36 % ogółu emisji gazów cieplarnianych. „Ponad jedna trzecia budynków w UE ma przeszło 50 lat. Około trzy czwarte budynków w tej kategorii to budynki nieefektywne energetycznie”, mówi Johan Zirngibl, samodzielny pracownik naukowy koordynujący finansowany ze środków UE projekt CEN-CE (CEN standard Certified Experts EU-wide qualification and training scheme based on EPBD mandated CEN standards). „Jeśli UE chce myśleć o osiągnięciu założeń klimatycznych spisanych w Europejskim Zielonym Ładzie, dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % i osiągnięciu neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla przed rokiem 2050, budynki te będą musiały przejść pełną renowację”. Mając na celu podwojenie tempa renowacji budynków w następnym dziesięcioleciu, UE uruchomiła inicjatywę fali renowacji (ang. renovation wave initiative, RWI). Zanim eksperci w zakresie budownictwa będą mogli zacząć działać, muszą wiedzieć, jak zrobić to w zrównoważony i efektywny energetycznie sposób. I tu właśnie na scenę wkracza projekt CEN-CE. Zirngibl wyjaśnia:„Projekt CEN-CE ma na celu opracowanie planów podnoszenia kwalifikacji i prowadzenia szkoleń w zakresie efektywnych energetycznie działań budowlanych”.

Certyfikacja ekspertów HVAC

Dekarbonizacja systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków (HVAC) stanowi główny cel wprowadzenia inicjatywy RWI, dlatego w ramach projektu CEN-CE powstał szereg programów szkoleniowych przeznaczonych właśnie dla fachowców zajmujacych się tym obszarem. „Fachowcy w dziedzinie HVAC odgrywają niebywale ważną rolę w osiąganiu efektywności elektrycznej, szczególnie w zakresie prac renowacyjnych, które zwykle wymagają wymiany systemów ogrzewania i chłodzenia budynków lub ich modernizacji”, zauważa Zirngibl. Powstałe w ramach projektu CEN-CE programy szkoleniowe obejmują zarówno poszczególne normy, jak i szersze kwestie, takie jak przyjęcie holistycznego podejścia do oceny charakterystyki energetycznej budynku. Podstawą ich utworzenia były normy ustalone przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). „Podczas gdy niektóre z tych norm dotyczą codziennej pracy fachowców z branży HVAC, inne odnoszą się do przyszłych wyzwań, takich jak globalne obliczanie kosztów i integracja odnawialnych źródeł energii”, wyjaśnia Zirngibl. „Z tego powodu samo przeprowadzanie szkoleń w zakresie poszczególnych tematów technicznych nie wystarczy i potrzebna jest również organizacja uzupełniających szkoleń w zakresie przekrojowej wiedzy specjalistycznej”. Plany szkoleń i podnoszenia kwalifikacji powstają z myślą o pracownikach średniego i wyższego szczebla. W ich skład wchodzą zarówno zajęcia praktyczne, jak i wykłady. Równolegle powstał i został uruchomiony system kształcenia zdalnego. Zirngibl dodaje: „Specjaliści, którzy przeszli już to szkolenie, zgłaszają się do nas z opiniami – wyrażają się o nim w samych superlatywach”. Po szkoleniu uczestnicy mogą przystąpić do testu, aby mieć możliwość zostania certyfikowanymi specjalistami CEN-CE. Zdanie testu będzie skutkować dodaniem nazwiska uczestnika do publicznie dostępnej listy profesjonalistów z certyfikacją CEN-CE, dzięki czemu każdy z łatwością znajdzie wykwalifikowanego fachowca HVAC. Zespół projektu CN-CE szuka obecnie partnerów, którzy pomogą prowadzić ten program szkoleń na rynek.

Nie tylko renowacje

Podnoszenie wiedzy i kompetencji technicznych wśród pracowników sektora budowlanego ma się przyczynić do osiągnięcia przez UE założonych celów klimatycznych. Zirngibl zauważa: „Aby planowana przez władze Europy »fala renowacji« mogła faktycznie przetoczyć się przez kontynent, będziemy potrzebować wykwalifikowanej siły roboczej oraz narzędzi oceny jakości. Projekt CEN-CE daje nam podstawy do prowadzenia działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji, musimy więc podjąć odpowiednie działania, które przyniosą nam korzyści w przyszłości”. Jednocześnie należy pamiętać, że szkolenia CEN-CE nie są absolutnie ograniczone do działań związanych z renowacją – wiedza zdobywa w ich czasie ma także zastosowanie do nowych projektów budowlanych. Zirngibl podsumowuje: „Zgodnie z dyrektywą w spawie charakterystyki energetycznej budynków do 2021 roku wszystkie nowe budynki muszą charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energetycznym. Miało to w oczywisty sposób wpływ na naszą pracę i oferowane szkolenie. Tego rodzaju wymóg sprawia, że specjalista musi rozumieć kwestie związane z systemami technicznymi w budynku na poziomie zbliżonym do eksperckiego. Mieliśmy tego świadomość, więc szkolenie opracowane w ramach projektu CEN-CE oferuje taki właśnie poziom wiedzy”.

Słowa kluczowe

CEN-CE, efektywność energetyczna, budowa, renowacja, ogrzewanie i chłodzenie, HVAC, zużycie energii, sektor budowlany, Europejski Komitet Normalizacyjny, CEN

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania