European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Neural Grader - Digitizing the Wood Industry

Article Category

Article available in the following languages:

Transformacja cyfrowa przemysłu drzewnego

W ramach projektu Neural Grader powstało zaawansowane oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i specjalistyczne kamery, które umożliwiają rozpoznawanie defektów i klasyfikowanie drewna z prędkością produkcyjną.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Europejski przemysł drzewny znajduje się w zdecydowanie gorszej sytuacji pod względem kosztów w porównaniu z rynkami azjatyckimi. Wynika to w dużej mierze z wyższych kosztów pracy w Europie – a koszty te przekładają się na wyższe ceny europejskiego drewna. Ponieważ zmniejszenie kosztów pracy jest trudne, europejski przemysł drzewny musi szukać innych nowych sposobów na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich sposobów jest wdrożenie technologii cyfrowych. Aby wesprzeć cyfrową transformację europejskiego przemysłu drzewnego, w ramach finansowanego przez UE projektu Neural Grader opracowano zautomatyzowane rozwiązanie do obróbki drewna. „Widzieliśmy, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw ma trudności ze stosowaniem zbyt skomplikowanych lub zbyt drogich technik cyfrowych, dlatego postanowiliśmy coś z tym zrobić”, mówi Benoit Nieuwenhuys, dyrektor zarządzający w firmie Fordaq i koordynator projektu Neural Grader. Fordaq jest wiodącym serwisem internetowym dla profesjonalistów z branży drzewnej.

Zrewolucjonizować rynek

O przełomowym charakterze rozwiązania Neural Grader zadecydowało zastosowanie kamer przemysłowych. Wykorzystując technologię sztucznej inteligencji, kamery rejestrują obrazy każdej deski i dokładnie klasyfikują jakość drewna. „Neural Grader potrafi wykrywać defekty i klasyfikować drewno z dużą prędkością i z dokładnością, która znacznie przekracza możliwości istniejących systemów”, mówi Nieuwenhuys. „Ponadto cena systemu będzie wynosić około jednej czwartej ceny konkurencyjnych produktów, dzięki czemu będzie on dostępny dla MŚP”. System oblicza również optymalną metodę cięcia desek. Dzięki automatycznemu wysyłaniu zoptymalizowanych instrukcji cięcia do maszyny tnącej Neural Grader redukuje ilość marnowanego drewna o ponad 20 %. „Badania pokazują, że takie zautomatyzowane rozwiązanie znacznie ograniczy ilość odpadów, pomagając przemysłowi drzewnemu obniżyć ślad węglowy”, wyjaśnia Nieuwenhuys. Ponadto system daje firmom pełną kontrolę nad produkcją, co oznacza, że mogą one poświęcać mniej czasu na zarządzanie liniami produkcyjnymi i zapasami, a więcej na dbanie o jakość. „Rozwiązanie Neural Grader ma szanse zrewolucjonizować europejski i światowy przemysł drzewny”, dodaje Nieuwenhuys.

System gotowy do wprowadzenia na rynek

Aby sprawdzić, czy Neural Grader zaspokaja rzeczywiste potrzeby rynku, na targach odbywających się w różnych krajach świata zespół przeprowadził badania ankietowe wśród przedstawicieli tartaków. Odwiedził też zakłady produkcyjne, aby dowiedzieć się, w jakich warunkach będzie wdrażany system Neural Grader. Produkt znajduje się obecnie w końcowej fazie komercjalizacji. „Korzystając ze specyfikacji technicznych zebranych w trakcie realizacji tego projektu, stworzyliśmy nowy plan rozwoju prototypu i odpowiednio dostosowaliśmy wymagania sprzętowe i programowe”, mówi Nieuwenhuys. „Rozpoczęliśmy również budowę systemu sprzętowego do gromadzenia danych, aby móc rozpocząć trenowanie nowych wyspecjalizowanych algorytmów sztucznej inteligencji”. Nieuwenhuys twierdzi, że Fordaq otrzymuje liczne wyrazy zainteresowania od wielu istniejących klientów, a 10 tartaków z Europy i Ameryki Północnej przesłało listy wyrażające poparcie dla produktu.

Słowa kluczowe

Neural Grader, sztuczna inteligencja, drewno, przemysł drzewny, transformacja cyfrowa, Fordaq, MŚP

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania