Skip to main content
European Commission logo print header

A New Generation of Augmented Reality Smart Glasses

Article Category

Article available in the following languages:

Projektowanie okularów rzeczywistości rozszerzonej do użytku w przedsiębiorstwach

Okulary rzeczywistości rozszerzonej nie są już używane tylko do gier. Przy wsparciu ze środków unijnych jedna z włoskich firm technologicznych opracowuje inteligentne okulary dla techników i mechaników.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Zastosowanie okularów rzeczywistości rozszerzonej (AR) wykracza już poza gry. Okulary te mogą zmienić sposób, w jaki pracujemy i kontaktujemy się z innymi. Dobrym przykładem są technicy przemysłowi i mechanicy. Montując, testując lub konserwując sprzęt, specjaliści ci muszą zapoznać się z instrukcjami, skonsultować się z ekspertami i udokumentować wykonane zlecenie za pomocą zdjęć – wszystko to spowalnia proces pracy. Jednak w przypadku okularów AR wszystkie te informacje są wyświetlane w polu widzenia pracownika, co pozwala mu na dostęp do potrzebnych danych podczas pracy. Dostrzegając ogromny potencjał komercyjny AR, Youbiquo, włoska firma technologiczna specjalizująca się w ubieralnych urządzeniach połączonych, opracowuje nową generację inteligentnych okularów AR do profesjonalnych zastosowań. Przy wsparciu finansowanego przez UE projektu Hologlass, firma przetestowała wykonalność nowych, zaawansowanych rozwiązań technicznych, które pozwolą rozwiązać niektóre z problemów uniemożliwiających wprowadzenie na szeroką skalę przystępnych cenowo, inteligentnych okularów AR. „O ile konkurencja skupia się przede wszystkim na rynku konsumenckim, my poświęciliśmy ostatnie 4 lata na pracę nad inteligentnymi okularami dla przedsiębiorstw, w tym nad naszym przełomowymi okularami inteligentnymi Talens Holo Binocular”, mówi Pietro Carratù, dyrektor generalny firmy Youbiquo i koordynator projektu Hologlass. „Dzięki wsparciu ze środków unijnych, rozwinęliśmy tę technologię, zapewniając Youbiquo pozycję jednego z wiodących graczy na tym lukratywnym rynku”.

Całkowicie nowy produkt

Inteligentne okulary AR Talens Holo są zaprojektowane z myślą o pracownikach wykonujących prace konserwacyjne. Mając je na sobie, pracownik ma dostęp do zdalnej pomocy i rozszerzonych informacji – wszystkie one są wyświetlane przed jego oczami. Jak mówi Carratù, zamówiono około 300 takich urządzeń, a w 2020 roku planowane jest wyprodukowanie ponad 500 kolejnych. Pomimo swojej popularności, okulary Talens Holo mają pewne ograniczenia – i właśnie ich wyeliminowaniu poświęcony był omawiany projekt. Chodzi tu między innymi o poszerzenie pola widzenia i poprawę interakcji z użytkownikiem poprzez opatentowany zaawansowany system rozpoznawania gestów. „Jest to zupełnie nowy produkt, przy którego opracowywaniu wykorzystaliśmy nasze doświadczenia związane z Talens Holo”, wyjaśnia Carratù. „Dzięki zaawansowanemu procesorowi i radykalnie nowatorskiej konstrukcji Hologlass wyznacza nowy standard w zakresie łatwej, intuicyjnej i realistycznej interakcji z użytkownikiem”.

Przygotowanie do wejścia na rynek

Rynek okularów AR dla przedsiębiorstw szybko się rozwija – w ciągu ostatnich 3 lat wzrósł o 26 %, a do 2022 roku jego wartość ma osiągnąć 1,4 miliarda euro. Jak twierdzi Carratù, projekt Hologlass zapewnił firmie Youbiquo przewagę nad konkurencją. „Jeśli chodzi o strategię, zabezpieczyliśmy naszą własność intelektualną i zaczęliśmy składać zgłoszenia patentowe i wnioski o rejestrację znaków towarowych”, mówi. „W zakresie innowacji technicznych, projekt dał nam możliwość przetestowania i optymalizacji nowych komponentów elektronicznych oraz sprawdzenia ogólnej architektury produktu, który mamy nadzieję wkrótce wprowadzić na rynek”. Carratù zauważa również, że projekt pozwolił firmie Youbiquo na ulepszenie struktury organizacyjnej oraz określenie wiedzy specjalistycznej zespołu badawczo-rozwojowego. Firma kieruje teraz swoją uwagę na komercjalizację, w związku z czym wykorzysta międzynarodową sieć partnerów – w tym wiodących firm i ośrodków badawczych – którą zbudowała w ramach projektu Hologlass. „Skupiając się na najczęstszych wadach urządzeń AR, nie tylko rozwinęliśmy tę technologię, ale zrobiliśmy to w taki sposób, aby nasze rozwiązanie końcowe było dostępne w przystępnej cenie”, dodaje Carratù.

Słowa kluczowe

Hologlass, Youbiquo, rzeczywistość rozszerzona, okulary rzeczywistości rozszerzonej, połączone urządzenia, inteligentne okulary, Talens Holo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania