Skip to main content

Understanding blood pressure and vascular haemodynamics in implanted Left Ventricular Assist Device patients.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe informacje na temat powikłań związanych ze wszczepieniem sztucznej pompy serca

Życie coraz większej liczby pacjentów z niewydolnością serca jest uzależnione od urządzeń wspomagających pracę lewej komory serca (LVAD) umożliwiających stały przepływ krwi. Aby lepiej zrozumieć ryzyko związane z LVAD, naukowcy zbadali unikalne profile ciśnienia i przepływu krwi pacjentów z nadciśnieniem, u których wszczepiono LVAD.

Zdrowie

Przeszczep serca to preferowana i najbardziej skuteczna terapia pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca, ale jej ogromnym ograniczeniem jest niedobór dawców organów. Od momentu wprowadzenia LVAD wskaźnik przeżyć pacjentów z niewydolnością serca znacznie wzrósł. Pacjenci ci jednak narażeni są na wysokie ryzyko wystąpienia udaru mózgu i krwawienia z przewodu pokarmowego najprawdopodobniej spowodowanych niskim przepływem pulsacyjnym i ciśnieniem wyjściowym z urządzenia.

Ciągły pomiar ciśnienia krwi i przepływu u pacjentów z wszczepionym LVAD

To, czy człowiek potrzebuje pulsacyjnego krążenia w celu zachowania optymalnego stanu zdrowia pozostaje kwestią sporną. Dlatego tak ważne jest zrozumienie oddziaływania unikalnego, charakterystycznego dla LVAD ciśnienia krwi i schematów jej przepływu (hemodynamiki) na cały układ krążenia. Naukowcy z projektu HIT-LVAD, przy wsparciu programu „Maria Skłodowska-Curie”, pracowali nad rozwiązaniem tej kwestii, zbierając dane dotyczące marko- i mikrokrążeniowego przepływu krwi u pacjentów ze wszczepionym urządzeniem. Dzięki badaniom prowadzonym we współpracy z centrum medycznym Uniwersytetu Columbia (CUIMC), które jest najważniejszym ośrodkiem medycznym na świecie i posiada jeden z największych programów LVAD, stypendysta programu „Maria Skłodowskia-Curie”, Eric Stöhr z Cardiff Metropolitan University, otrzymał możliwość przeprowadzenia na CUIMC rekrutacji pacjentów oraz wykonania pomiarów przepływu i ciśnienia krwi w największej dotychczas kohorcie pacjentów z LVAD. „Celem badania było zrozumienie konsekwencji fizjologicznych wszczepienia LVAD oraz przekazanie wiedzy i ekspertyzy Europie, gdzie tą metodą leczy się wielu pacjentów z niewydolnością serca”, wyjaśnia uczony. W ramach projektu HIT-LVAD powstała największa na świecie baza danych dotyczących przepływu i ciśnienia krwi pacjentów z LVAD. Naukowcy stworzyli i zatwierdzili nowy wyrób medyczny umożliwiający 24-godzinny pomiar ciśnienia krwi. Osiągnięcie to może pomóc lekarzom poprawić dokładność diagnostyczną pomiaru ciśnienia krwi, także dokonywanego w nocy, i pozwolić na bardziej precyzyjne porównanie z ciśnieniem u osób zdrowych. Projekt HIT-LVAD wykazał ponadto, że przepływ krwi w małych tętnicach u pacjentów z LVAD różni się od przepływu u innych ludzi, podważając tym samym obecne założenia dotyczące dynamiki przepływu krwi makro- i mikrokrążenia. Projekt zatem prezentuje bardziej holistyczny obraz przepływu i ciśnienia krwi u pacjentów z LVAD, co w istotny sposób wpływa na ich leczenie.

Znaczenie projektu HIT-LVAD i przyszłe prognozy

„Badanie HIT-LVAD wzbogaciło medycynę o wiedzę na temat fizjologii profilów przepływu i ciśnienia krwi, które urządzenia wspomagające pracę lewej komory serca faktycznie mogą przenosić na mikrokrążenie, co może potencjalnie wyjaśniać uszkodzenia mikrokrążenia odnotowywane u pacjentów z LVAD”, podkreśla kierownik badania, Barry McDonnell. Wyniki te dadzą lekarzom pełny obraz stanu zdrowia ich pacjentów, umożliwiając opracowanie bardziej skutecznej terapii wykorzystującej LVAD i monitorowanie ciśnienia krwi. Zespół projektu HIT-LVAD pracuje obecnie nad nowym, nowoczesnym urządzeniem monitorującym ciśnienie krwi, zaprojektowanym z myślą o pacjentach ze wszczepionym urządzeniem wspomagającym. Przyszłe plany obejmują także obserwację i monitorowanie efektów leczenia u pacjentów z LVAD, które umożliwi zrozumienie i poprawi przewidywanie ryzyka. Ze względu na starzenie się społeczeństwa obecnie szacuje się, że niewydolność serca może stać się najbardziej rozpowszechnioną chorobą na świecie. Stöhr jest przekonany, że „projekt HIT-LVAD daje nowy, ważny wgląd, który poprawi naszą wiedzę oraz monitorowanie i leczenie obecnych i przyszłych pacjentów z LVAD”.

Słowa kluczowe

HIT-LVAD, urządzenia wspomagające pracę lewej komory serca (LVAD), niewydolność serca, ciśnienie krwi, hemodynamika

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania