Skip to main content
European Commission logo print header

EU-wide internet banking application for managing more accounts from multiple banks in one place

Article Category

Article available in the following languages:

Aplikacja do obsługi płatności mobilnych zrewolucjonizuje sektor transakcji finansowych

Frustracja kilku europejskich ekspatów zależnością Europy od zagranicznych operatorów płatności doprowadziła do opracowania aplikacji płatniczej, która pozwala bankom na bezpośrednie przekazywanie środków.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Z punktu widzenia płatności za towary i usługi, mieszkańcy Europy muszą polegać niemal w zupełności na zagranicznych operatorach usług płatniczych, którzy zmonopolizowali rynek do tego stopnia, że dwóch operatorów – firmy Visa i MasterCard – przetwarza aż 80 % wszystkich transakcji kartowych realizowanych w europejskim handlu detalicznym. Tego rodzaju zależność nieodzownie łączy się wiele zagrożeń, wśród których można wymienić między innymi wysokie opłaty transakcyjne i długie czasy przetwarzania, sięgające nawet wielu tygodni, w wyniku których przedsiębiorcy ponoszą straty. Co więcej, zależność technologiczna zwiększa zagrożenie wynikające z politycznej niestabilności w obrębie EEA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Najbardziej martwi jednak fakt, że kontrolę nad wszystkimi płatnościami w Europie mają podmioty podlegające pod zupełnie inną jurysdykcję. Taki stan rzeczy doprowadził do frustracji kilku europejskich emigrantów skupionych w organizacji Usability Engineering Center w Słowacji, którzy postanowili zakasać rękawy i wziąć się do działania. Rezultatem ich prac jest EVERIFIN – mobilna aplikacja płatnicza, która wykorzystuje bezpośrednie przelewy bankowe w celu natychmiastowej realizacji płatności. „Jako ekspaci zamieszkujący różne kraje Europy zauważyliśmy, że przekazywanie środków między wieloma bankami, zwłaszcza w różnych krajach, jest zarówno powolne, jak i sprawia wiele trudności”, mówi Jana Maleckova, dyrektorka generalna i współzałożycielka Usability Engineering Center, odpowiedzialna za zarządzanie projektami i rozwój biznesowy w ramach projektu EVERIFIN. „Widząc ten problem, postanowiliśmy zgłębić ten temat, a dostrzeżenie na rynku zapotrzebowania na nowe rozwiązanie doprowadziło nas do opracowania produktu, jakim jest EVERIFIN”. Dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej jesteśmy o krok bliżej do wprowadzenia tego przełomowego rozwiązania na rynek.

Pominąć pośredników

Celem twórców aplikacji EVERIFIN jest zmiana sytuacji na rynku transakcji finansowych poprzez umożliwienie bankom bezpośredniego przelewania środków, co pozwoli na wykluczenie z tego procesu zewnętrznych operatorów obsługujących płatności. „Przedstawiając sytuację na realnym przykładzie – kiedy ktoś kupuje kawę i płaci za nią kartą kredytową, Visa zablokuje środki na danym koncie, zanim sprzedawca będzie mógł otrzymać pieniądze za sprzedany towar. W niektórych przypadkach proces ten może trwać wiele tygodni”, wyjaśnia Juraj Malecka, współzałożyciel Usability Engineering Center, architekt, analityk biznesowy i kierownik projektów IT w firmie EVERIFIN. „Kiedy ta sama osoba kupi tę kawę za pomocą aplikacji EVERIFIN, pieniądze trafią do sprzedawcy w ciągu 10 sekund od chwili autoryzacji płatności”. Po wprowadzeniu nowej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2), której celem jest zbudowanie bardziej zintegrowanego, sprawiedliwego i sprawnego europejskiego rynku płatności, firma Usability Engineering Center dostrzegła swoją szansę na zaistnienie na rynku. „Dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Unię Europejską byliśmy w stanie przeprowadzić dogłębne badania nad czasem trwania przelewów środków pomiędzy poszczególnymi krajami UE, a także postrzeganiem wysokich opłat transakcyjnych przez przedstawicieli sektora handlu detalicznego. Wówczas zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby zmienić ten stan rzeczy”, mówi Maleckova. Jednym z głównych wniosków wypływających z badań było to, że częściową winę ponoszą działania związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, które różnią się w poszczególnych krajach. Na podstawie tych badań, firma była w stanie znaleźć partnera specjalizującego się w różnorodnych regulacjach dotyczących tego przestępczego procederu, dotyczących różnorodnych podmiotów.

Ogólnoeuropejskie rozwiązanie

Jak twierdzi Malecka, przeprowadzone dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej badania pozwoliły na zidentyfikowanie ogromnego zapotrzebowania na produkt taki jak EVERIFIN na naszym rynku oraz opracowanie strategii wejścia na rynek: „Mimo że nasze rozwiązanie będzie wymagało od rządów i banków opracowania jednolitego europejskiego standardu identyfikacji, z pewnością będzie w stanie wykorzystać możliwości nowej infrastruktury, gdy tylko staną się one dostępne”. „Przeprowadzone studium wykonalności stanowi fundament, na którym zbudujemy prawdziwie paneuropejskie rozwiązanie, pozwalające na natychmiastową realizację płatności”, podsumowuje Maleckova.

Słowa kluczowe

EVERIFIN, płatności mobilne, sektor transakcji finansowych, Visa, MasterCard, handel detaliczny, Usability Engineering Center, karta kredytowa, dyrektywa w sprawie usług płatniczych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania