Skip to main content

Automated modular vertical parking for bicycles: guard your bike inside!

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe podejście do korzystania z rowerów dzięki automatycznym wypożyczalniom

W różnych krajach Europy władze publiczne inwestują w infrastrukturę promującą zrównoważoną mobilność. Projekt BIKEINSIDE ma na celu ułatwienie przemieszczania się rowerem dzięki uproszczeniu procesu parkowania i wypożyczania.

Transport i mobilność

Europejskie plany dotyczące zrównoważonej mobilności uwzględniają zachęty motywujące mieszkańców do jazdy rowerem. Należą do nich między innymi budowa nowych dróg dla rowerów, a także programy wypożyczania i współdzielenia pojazdów. Pandemia COVID-19 i związane z nią wysiłki ukierunkowane na zmniejszenie liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego spowodowały znaczne przyspieszenie działań w tym obszarze. Finansowany ze środków UE projekt BIKEINSIDE to inicjatywa, której celem było stworzenie „automatu rowerowego” umożliwiającego przechowywanie różnych rodzajów rowerów oraz udostępnianie ich w razie potrzeby. Rowery umieszczanie w automatach BIKEINSIDE mogłyby być prywatną własnością ludzi, pochodzić z wypożyczalni prowadzonych przez lokalne władze bądź należeć do BIKEINSIDE. Po zakończeniu procesu selekcji konkurujących ofert, nadzorowanego przez międzynarodowy panel niezależnych ekspertów, projekt BIKEINSIDE został nagrodzony przez UE pieczęcią doskonałości.

Zintegrowane rozwiązanie w zakresie zrównoważonej mobilności

Obecnie większość dostępnych publicznie rozwiązań parkingowych przygotowanych dla rowerów, czy to zarządzanych prywatnie, czy udostępnianych w ramach różnych systemów udostępniania, zwyczajnie się nie sprawdza. Zajmują one znaczną przestrzeń i często nie zapewniają rowerom ochrony ani przed działaniem czynników zewnętrznych, ani przed kradzieżą. Według ankiety ICVS szacunkowa liczba kradzieży rowerów sięga 1,3 miliona rocznie. Badanie przeprowadzono w 17 krajach. Ponadto z punktu widzenia administracji publicznej koszty utrzymania tych rozwiązań są zbyt wysokie, a wprowadzanie zmian w celu poprawy usługi jest trudne w realizacji. Koordynator projektu Michele Di Chio mówi: „Byłem jednym z pierwszych klientów wypożyczalni rowerów w Turynie, więc z doświadczenia wiem, jak usprawnić tego rodzaju system”. Sercem rozwiązania BIKEINSIDE jest zamknięty system stelaży (tak zwana „kostka”), na których ludzie umieszczają rowery. Aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, odpowiednie czujniki badają rozmieszczenie stelaży i przestawiają je wraz z zamocowanymi na nich rowerami w obrębie kilku poziomów. Dzięki temu udało się ograniczyć zajmowaną przez rozwiązanie przestrzeń nawet do 80 % w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Aby zapewnić elastyczność rozwiązania, stelaże mają budowę modułową, dzięki czemu można je składać i rozkładać stosownie do zapotrzebowania. Korzystanie z usługi BIKEINSIDE jest możliwe po zarejestrowaniu się w aplikacji. Użytkownik otrzymuje własny kod QR, który pozwala uruchomić automatyczny system odbioru w dowolnej chwili. Rozwiązanie jest dostępne każdego dnia w systemie całodobowym. Dzięki temu użytkownicy mogą odbierać zaparkowane rowery, wynająć pierwszy dostępny stelaż do parkowania lub wynająć rower udostępniany w kostce, płacąc za usługę kartą kredytową. Aplikacja jest wyposażona w funkcję geolokalizacji (za pośrednictwem usług Mapy Google i Street View), dzięki której użytkownik może znaleźć najbliższą kostkę BIKEINSIDE. Obsługa klienta jest dostępna w czterech językach (angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). W celu zwiększenia zysków ściany kostki można wynajmować jako przestrzeń reklamową. Na razie zespół skupiony wokół projektu przeprowadził symulacje 3D działania kompleksowego systemu i wykonał testy warsztatowe systemu stelaży. „System, który testowaliśmy w warsztacie, spełnił pokładane w nim oczekiwania. Przeprowadzone testy wykazały między innymi, że zaparkowanie lub odebranie roweru wymaga zaledwie 12 sekund, co oznacza skrócenie czasu o 60 % w porównaniu do istniejących systemów zautomatyzowanych”, wyjaśnia Di Chio.

Nabieranie rozpędu

Z obliczeń wynika, że podczas przejazdu rowerem wytwarza się 21 g CO2 na osobę/km, czyli przeszło dziesięć razy mniej niż w przypadku przejazdu samochodem. Popularyzacja transportu rowerowego, w czym pomaga wdrażanie rozwiązań takich jak BIKEINSIDE, wiąże się nie tylko z ograniczaniem emisji CO2, lecz także zmniejszaniem hałasu, poprawą jakości powietrza i zdrowszymi oraz bezpieczniejszymi miastami. Di Chio dodaje: „Chcemy, aby projekt BIKEINSIDE stanowił znaczny wkład w politykę zrównoważonej mobilności wdrażaną na terenie UE. Nasz system sprawi, że ludzie będą mogli uznać rower za środek transportu równie wygodny, co samochód, jednocześnie unikając szkodzenia środowisku poprzez wybieranie tego ostatniego”. Aby udostępnić system komercyjnie, dział badawczo-rozwojowy zespołu podejmuje działania związane z tworzeniem infrastruktury oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych przy jednoczesnym promowaniu usługi w Piemoncie i Lombardii, gdzie zostanie ona wdrożona w pierwszej kolejności.

Słowa kluczowe

BIKEINSIDE, COVID-19, rower, zrównoważona mobilność, transport, parkowanie, stelaż, jakość powietrza, kradzież, jednoślad, środowisko

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania