European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

CRESCENT: Adaptive hands-free controller for people with disabilities

Article Category

Article available in the following languages:

Czujnik do noszenia na ciele pomaga osobom z upośledzeniem funkcji ręki korzystać z inteligentnych urządzeń

Ponad 100 milionów Europejczyków doświadcza utraty zdolności ruchowych, a ponad 4 % ludności cierpi na wady ubytkowe kończyn górnych. W ramach projektu CRESCENT opracowano czujnik do noszenia na ciele, który pozwala osobom cierpiącym na trudności z wykonywaniem czynności manualnych wykorzystać potencjał inteligentnych urządzeń.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Utrata zdolności ruchowych, niezależnie od tego, czy jest ona tymczasowa, czy trwała, skutkuje zmniejszeniem mobilności i ograniczeniem możliwości. W ostatnich latach opracowano szereg technologii wspomagających w celu poprawy jakości życia ludzi. Ponieważ z wielu z tych rozwiązań korzysta się przy użyciu myszy lub ekranu dotykowego, nie są one przystosowane do wykorzystania przez osoby z upośledzeniem funkcji rąk i dłoni. Aby zwiększyć dostępność tych technologii, izraelska firma technologiczna 6Degrees opracowała urządzenie do noszenia na ciele, które umożliwia ludziom z ubytkiem kończyn górnych wyjść z cienia wykluczenia cyfrowego. „Dostęp do technologii oznacza równe szanse odgrywania czynnej roli w społeczeństwie, znalezienia godnego zatrudnienia oraz zaangażowania społecznego” – mówi Aryeh Katz, niepełnosprawny weteran i współzałożyciel firmy 6Degrees. „Naszą misją jest przywrócenie tym ludziom wiary w ich własne siły i zapewnienie im niezależności, aby mogli korzystać ze wszystkich platform cyfrowych”. Teraz, dzięki wsparciu finansowanego ze środków UE projektu CRESCENT, Katz i jego zespół są o krok bliżej do wprowadzenia na rynek swojego urządzenia wspomagającego MyMove.

Gotowość na globalny rynek

MyMove to lekka opaska do noszenia na ciele przeznaczona dla osób, które utraciły sprawność w zakresie motoryki małej i mają trudności z obsługą inteligentnych urządzeń. Przy użyciu komunikacji bezprzewodowej i urządzenia Bluetooth typu plug-and-play innowacyjny kontroler ruchu przekłada ruchy całego ramienia na konkretne polecenia. Dzięki temu osoby takie mogą korzystać z tabletów, laptopów i smartfonów bez konieczności korzystania z myszy, panelu czy ekranu dotykowego. „Urządzenie MyMove korzysta ze zdolności do analizowania i przewidywania ruchu i wykorzystuje ją w dziedzinie rehabilitacji i fizykoterapii, zapewniając wyniki w czasie rzeczywistym”, komentuje Katz. W trakcie trwania projektu firma 6Degrees przeprowadziła dogłębne studium wykonalności i pełną analizę rynkową opaski MyMove. „Prace te znacznie poszerzyły naszą wiedzę na temat celów technicznych, potencjalnych celów biznesowych i wymogów prawnych dotyczących wprowadzenia naszego produktu na rynek europejski”, wyjaśnia Katz.

Pomyślna adaptacja

Jednym z nieoczekiwanych wyzwań było kontynuowanie projektu w czasie pandemii COVID-19, ponieważ znaczna część zespołu badawczego znajdowała się w kwarantannie. „Osoby, z którymi pracujemy, są bardzo podatne na choroby, a wiele z nich cierpi na choroby podstawowe wysokiego ryzyka”, dodaje Katz. „W związku z tym musieliśmy przystosować się do tej nowej rzeczywistości, nieustannie rozważając dodatkowe wyzwania, przed którymi stają osoby niepełnosprawne i kontynuując nasze działania w sposób zdalny”. Pomimo tego wyzwania projekt przyniósł szereg imponujących rezultatów. Poza opracowaniem pierwszego prototypu opaski MyMove ośrodkiem badań klinicznych i konsultacji ds. regulacyjnych ustanowiono Centrum Medyczne Chaim Sheba w Izraelu. Zespół rozpoczął również wstępne rozmowy z jednym z największych na świecie producentów podzespołów elektronicznych w celu zbadania możliwości produkcji urządzenia MyMove. Jak mówi Katz, projekt odegrał ważną rolę w osiągnięciu przez firmę 6Degrees celu, jakim jest zapewnienie dostępu do technologii wszystkim ludziom. „Z dumą patrzymy na wartość, jaką nasz produkt wnosi w życie ludzi”, podsumowuje. „Mamy nadzieję, że nasza praca zainspiruje inne firmy do wykorzystania innowacyjnych technologii w celu poprawy jakości życia społeczeństwa”.

Słowa kluczowe

CRESCENT, urządzenia inteligentne, upośledzenie funkcji kończyny górnej, technologie wspomagające, urządzenie do noszenia na ciele, osoby z niepełnosprawnością, COVID-19

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania