Skip to main content

MOXO-Mobile: the first Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) screening mobile application, using Eye Tracking and Continuous Performance Test components to give the first evidence of attention

Article Category

Article available in the folowing languages:

Diagnozowanie ADHD i wsparcie dla chorych dzięki aplikacji na urządzenia mobilne

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ang. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) uniemożliwia osobie chorej koncentrację oraz wyraźnie pogarsza jej wyniki w nauce i zdolność nawiązywania kontaktów społecznych. Problemem jest jednak fakt, że postawienie właściwej diagnozy może zajmować dużo czasu. Aplikacja SeeMe umożliwia szybkie stawianie diagnozy za pomocą urządzenia przenośnego i oferuje narzędzia pozwalające odpowiednio na nią zareagować.

Gospodarka cyfrowa

ADHD dotyka 5–7 % dzieci na całym świecie. Głównymi wyznacznikami zespołu są brak uwagi, impulsywność i nadaktywność. Niezdiagnozowany zespół ADHD może powodować poważne trudności w nauce, życiu społecznym, a także być źródłem problemów zdrowotnych przez całe życie pacjenta. Nieleczony, zespół ADHD może prowadzić do upośledzenia w zakresie uczenia się, stanów lękowych, depresji, nałogów i zachowań aspołecznych. Wspierany przez UE projekt MOXO-Mobile Phase-1 był poświęcony badaniu zjawiska powszechności występowania (około 5 %, ale niskiego poziomu diagnozowania około 1 %) ADHD w Zjednoczonym Królestwie w celu opracowania rozwiązania, które pomogłoby stawiać wczesną diagnozę i podejmować odpowiednie leczenie. Wyniki pokazały, że zdiagnozowanie ADHD może zająć od jednego roku do dwóch lat i w tym czasie należy zapewnić rodzicom dodatkowe wsparcie. Firma Neurotech Solutions opracowała działającą na urządzeniach mobilnych aplikację SeeMe Mobile. Jest to narzędzie pozwalające lekarzom prowadzić zarówno badania przesiewowe pod kątem ADHD jak i, jeśli ich wynik będzie dodatni, skierować pacjenta do pediatry w celu postawienia diagnozy. Finansowanie ze środków unijnych umożliwiło członkom zespołu potwierdzenie występowania na rynku luki i opracowanie strategii marketingowej, która początkowo była skierowana do lekarzy i publicznej służby zdrowia w Zjednoczonym Królestwie.

Zdalna diagnoza oraz zdalne leczenie i wsparcie

W większości przypadków ADHD jest leczone farmakologicznie, mimo że taka terapia ma poważne skutki uboczne na przykład w postaci zaburzeń snu i odżywiania. Jednak badania wykazują, że odpowiednie połączenie leków, terapii psychologicznej i wsparcia ze strony rodziców daje najlepsze wyniki w leczeniu pacjentów. Ohad Lavi, dyrektor generalny Neurotech Solutions, mówi: „Bez odpowiedniego szkolenia pacjenci będą męczyć się ze swoimi objawami i będą polegać wyłącznie na lekach. Postanowiliśmy wpisać się w najnowsze trendy obowiązujące w służbie zdrowia i wykorzystać urządzenia inteligentne do stawiania diagnozy, wyboru leków i zapewnienia wsparcia”. W ramach projektu powstaje przypominający grę test, który pozwala ocenić umiejętność skupienia uwagi pod kątem występowania ADHD. Test będzie przystosowany do uruchomienia na telefonach komórkowych. Rozwiązanie zastosowane w aplikacji SeeMe wykorzysta uczenie maszynowe do dostosowania testu do możliwości konkretnego użytkownika i będzie posługiwać się kamerą wbudowaną w telefon, aby śledzić mikroruchy gałki ocznej o głowy, które następnie wykorzysta w charakterze markerów biologicznych. Będzie to pierwsze narzędzie oferujące taką funkcję. Użytkownik będzie naciskać ekran we wskazanym obszarze za każdym razem, gdy zobaczy na nim konkretną ikonę. Poziom trudności zadania będzie rósł, gdy kolejno wprowadzane będą nowe rozpraszające bodźce wzrokowe i dźwiękowe. Wyniki testu zostaną przedstawiane w profilu przesiewowym każdego użytkownika, co pozwoli wskazać obecność deficytów uwagi oraz zasugerować pomocne rozwiązania i usługi. Do tych ostatnich zalicza się na przykład sklep z odpowiednimi aplikacjami i grami oraz z aplikacjami służącymi do ustalania diety i wspomagającymi pamięć. Dodatkowo użytkownikowi prezentowane będą specjalnie dobrane zalecenia dotyczące uczenia się, nawiązywania kontaktów czy podejmowanych zajęć.

Odpowiadanie na potrzeby

Przygotowano już wersję oprogramowania na komputer, której próby pilotażowe odbyły się w Izraelu. Osiągnięte w ich ramach wyniki są zadowalające – współczynnik klikalności w Google na poziomie 28 % oraz współczynnik konwersji na poziomie 3,2 %. Zespół przeprowadził dwa zogniskowane wywiady grupowe w Zjednoczonym Królestwie. Grupy były mieszane, składające się z ośmiorga nastolatków z ADHD i rodziców innych dzieci. Badanie zostało uzupełnione przeprowadzoną on-line ankietą wśród 500 pacjentów. Lavi wyjaśnia: „Większość rodziców nie słyszała o skomputeryzowanych badaniach na ADHD, ale chętnie skorzystałaby z nich, gdyby zostały one polecone przez lekarzy pierwszego kontaktu lub państwową służbę zdrowia”. Poza pomocą oferowaną pacjentom i ich rodzicom w zakresie radzenia sobie z objawami podczas oczekiwania na diagnozę i po jej uzyskaniu aplikacja SeeMe ma także potencjał, by generować oszczędności w służbie zdrowia, ponieważ korzystanie z niej zmniejszy liczbę umawianych wizyt. Wersja mobilna aplikacji jest planowana na 2023 rok, po zakończeniu pilotażu klinicznego. Aby wprowadzenie jej na rynek stało się możliwe, zespół szuka obecnie kolejnych źródeł finansowania i niebawem przejdzie do etapu inwestycyjnego dla SeeMe2.0.

Słowa kluczowe

MOXO-Mobile Phase-1, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD, diagnoza, uczenie maszynowe, testy skupienia, brak skupienia, impulsywność, nadaktywność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania