European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mushroom and biogas production in a circular economy

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy system obróbki umożliwia recykling odgazowanych włókien i produkcję podłoża na potrzeby hodowli grzybów

Nowe podłoże i system produkcji umożliwią komercyjną hodowlę grzybów.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Energia icon Energia

Komercyjne hodowle grzybów wykorzystują podłoża przypominające kompost. Rosnąc, grzyby wykorzystują składniki odżywcze znajdujące się w podłożu, dlatego do tej pory po zbiorach nie było możliwości ponownego wykorzystania podłoża, które było w związku z tym utylizowane. Oczywiście zarówno pozyskiwanie, jak i utylizacja zużytego podłoża wiąże się z kosztami. Bardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby ponowne wykorzystanie podłoża, co mogą umożliwić systemy wytwarzania biogazu. Komercyjne biogazownie stanowią zasadniczo zbiorniki fermentacyjne (fermentatory), które przetwarzają różnego rodzaju odpady organiczne. Gotowy biogaz jest odprowadzany ze zbiornika, w którym pozostają substancje stałe przypominające kompost. Jedyna przeszkoda wiąże się z tym, że dotychczasowe biogazownie wytwarzały podłoże charakteryzujące się bilansem składników odżywczych, które nie pozwala na hodowlę grzybów. Nowy proces obróbki opracowany przez uczestników finansowanego przez Unię Europejską projektu MUBIC pozwala na ponowne wykorzystanie zużytego podłoża w biogazowniach, co pozwoli na tanie wytworzenie nowego podłoża hodowlanego. Dzięki temu powstaje zrównoważony obieg zamknięty, w ramach którego odpady o niskiej wartości są przekształcane w wysokowartościową żywność.

Odzysk azotu

Proces obróbki opracowany przez zespół skupiony wokół projektu MUBIC opiera się na zaawansowanych technologiach obróbki opracowanych przez głównego partnera projektu, firmę Advanced Substrate Technologies (AST). Firma uzupełniła je także o dwa innowacyjne procesy – pochłaniacz oraz parownik azotu. Do wytworzenia technologii zespół zainspirował fakt, że obróbka słomy przy pomocy amoniaku pozwala na zwiększanie jej wartości odżywczej dla bydła o 25-30 %. Ta sama zasada sprawdza się również w przypadku, gdy słoma jest wykorzystywana jako materiał do produkcji biogazu. Najnowsze innowacyjne technologie opracowane przez AST działają dwuetapowo. „Pierwszy etap obejmuje cięcie, mieszanie i mielenie biomasy przed jej dostarczeniem do biogazowni”, wyjaśnia koordynator projektu Svend Hoff. „Drugi łączy rozdzielanie, suszenie oraz zagęszczanie odgazowanego włókna, z jednoczesnym dostarczaniem azotu do biomasy”. Pochłaniacz azotu pozwala na ponowne wykorzystanie nadmiaru amoniaku w cieczy odpadowej z procesu suszenia w celu wytworzenia ciekłego nawozu wzbogaconego azotem, przeznaczonego do użycia w rolnictwie.

Technologie uzupełniające

Opracowanie nowego podłoża skłoniło uczestników projektu do zastanowienia się nad kolejnymi technologiami, które warto byłoby opracować w ramach projektu. W rezultacie powstało rozwiązanie Panbo Tray System, które zostało nazwane na cześć partnera projektu, firmy Panbo Systems. Rozwiązanie stanowi kompleksowy i nowatorski system hodowli grzybów, pozwalający na wykorzystanie nowego podłoża AST w połączeniu ze specjalnymi tacami, wyposażonymi w półautomatyczny mechanizm napełniania. Opracowany przez zespół system znacząco zmniejsza powierzchnię zajmowaną przez hodowle grzybów. Co więcej, dzięki jego wykorzystaniu nie następują straty ciepła, dwutlenku węgla, azotu oraz amoniaku w czasie procesu produkcji. System pozwala również na przetwarzanie większej ilości produktów odpadowych na wysokowartościowe zasoby, a także recykling zużytego podłoża oraz gleby osłonowej. System tac pozwala również na poprawę warunków pracy pracowników, eliminując występowanie wymagających fizycznie oraz niebezpiecznych sytuacji w pracy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia wydajności produkcji. „Zastosowanie naszego procesu wiąże się z samymi korzyściami dla wszystkich”, dodaje Hoff. „Zrównoważone zarządzanie zasobami, ekologia, zwiększone dochody wszystkich uczestników zamkniętego łańcucha wartości – nasze rozwiązanie oferuje wszystkie te zalety”. W ramach projektu powstały nowe platformy biznesowe dla partnerów projektu, z kolei zasoby wiedzy zbudowane w czasie prac nad projektem MUBIC pozwoliły partnerom na nawiązanie relacji biznesowych z większymi organizacjami. Produkcja komercyjna obu elementów nowego systemu powinna rozpocząć się jeszcze w 2020 roku.

Słowa kluczowe

MUBIC, podłoże, grzyby, azot, substancja odżywcza, parownik azotowy, Panbo Tray System, pochłaniacz azotu, recykling, biogospodarka o obiegu zamkniętym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania