Skip to main content

SHOW MOTION: Real time intelligent system for biomechanical motion and muscular diagnosis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Fizjoterapia zasilania przez system inteligentnej, trójwymiarowej analizy ruchu

Diagnozowanie i leczenie tkanek układu mięśniowo-szkieletowego nie jest zadaniem łatwym. Dzięki wykorzystaniu systemu Showmotion możliwa jest szybka ocena ruchomości stawów i rozpoczęcie przez pacjentów przywracającej im pełną sprawność rehabilitacji wspomaganej przez zaawansowane systemy śledzenia ruchu oraz technologię czujników noszonych na ciele.

Zdrowie

Problemy mięśniowo-szkieletowe, a także przewlekłe zaburzenia układów mięśniowego, kostnego i stawowego są plagą naszych czasów. Tymczasem wciąż brakuje wydajnych i dostępnych cenowo rozwiązań do oceny ruchomości stawów lub związanej z nią aktywności mięśniowej pacjentów. „Showmotion jest systemem analizy ruchów anatomicznych. Przechwytuje ruchy pacjenta i zapisuje je w przestrzeni 3D, wykrywając przy tym zaburzenia pourazowe, a także ubytki lub uszkodzenia w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego w czasie krótszym niż 10 minut”, mówi Matteo Mantovani, koordynator finansowanego ze środków UE projektu SHOW MOTION.

Ocena funkcjonalna górnego lub dolnego odcinka ciała

Pacjentom zakłada się maksymalnie osiem bezprzewodowych czujników inercyjnych, które generują surowe dane z akcelerometru, magnetometru i żyroskopu. Czujniki zostały wyposażone w powierzchniowe elektrody elektromiograficzne (EMG) w celu skorelowania aktywności kinematycznej z mięśniową. Specjalne oprogramowanie wykonuje analizę biomechaniczną i porównuje ruchy pacjenta z wartościami referencyjnymi. Lekarze mogą więc obiektywnie ocenić wszelkie odstępstwa od normy oraz mierzyć postępy pacjentów. Podczas badania sprawności ramienia pacjenta awatar widoczny na ekranie urządzenia, kluczowy element systemu Showmotion, odwzorowuje ruchy lewego i prawego ramienia. Daje to możliwość bezpośredniego porównania z danymi z wcześniejszego badania lub pochodzącymi od innych pacjentów, a nawet danymi demograficznymi. „Dzięki funkcji śledzenia ruchu i powierzchniowej analizy EMG nasz system monitoruje wzorce ruchowe oraz pracę mięśni pacjenta. Daje nam to możliwość dokonywania pomiarów ruchu w stawach w czasie rzeczywistym, pozwalając na dogłębną analizę pracy mięśni zaangażowanych w każdy specyficzny ruch”, dodaje Mantovani, dyrektor ds. technicznych i prezes włoskiej firmy NCS Lab. Badacz przyznaje również, że zespół musiał zmierzyć się z wyzwaniami, jakie pojawiły się podczas testów użyteczności systemu. „Musieliśmy m.in. uwzględnić oczekiwania i przyzwyczajenia personelu medycznego dotyczące całego procesu diagnostyki pacjentów. W szczególności chodziło o spełnienie wymogów związanych ze spójnością, niezawodnością, łatwością użytkowania i skutecznością”.

Olbrzymi potencjał rynkowy

Wartość globalnego rynku fizjoterapii wyniosła w 2016 roku około 14 miliardów euro, a prognozy wskazują, że będzie ona stopniowo rosła. Natomiast prognozowana wartość światowego rynku systemów trójwymiarowej rejestracji ruchu, czyli technologii, w której specjalizują się twórcy Showmotion, ma wzrosnąć z poziomu 91 milionów euro notowanego w 2017 roku do 155 milionów euro w roku 2022. System Showmotion jest przeznaczony dla trzech nisz rynkowych. Pierwszą stanowią specjaliści zajmujący się „dogłębnym badaniem ruchu”, tacy jak fizjoterapeuci, rehabilitanci i ortopedzi. Druga obejmuje specjalistów, którzy zajmują się analizą w sporcie i bazują na „porównaniach wzorców ruchowych”, trzecią zaś naukowcy prowadzący „analizy ergonomiczne” na potrzeby projektowania lub zapobiegania ryzyku. „Rozpoczęliśmy już działania promocyjne naszego systemu w świecie sportu, kontaktując się z przedstawicielami dyscyplin takich jak piłka nożna, siatkówka, biegi i koszykówka. Kilka zawodowych drużyn z powodzeniem przetestowało Showmotion u swoich zawodników. Ponad 90 % potencjalnych klientów, którym przedstawiliśmy naszą technologię śledzenia ruchu, uznało, że dostrzega korzyści płynące z zastosowania systemu i chce go u siebie przetestować”, podkreśla Mantovani. Showmotion jest obecnie używany w ośrodkach leczniczych we Włoszech, w Niemczech, Holandii, Słowenii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, a już wkrótce klientów może być jeszcze więcej dzięki opracowanemu w ramach projektu biznesplanowi. „Szacujemy, że w ciągu 5 lat od zakończenia projektu sprzedanych zostanie 400 sztuk systemu Showmotion, co oznaczać będzie 1 % udział w rynkach UE i USA. Spodziewamy się również osiągnąć zysk w wysokości 16,5 miliona euro, co stanowić będzie zwrot z inwestycji na poziomie 6,2 %”. Na koniec Mantovani dodaje: „Showmotion ma potencjał do tego, aby wprowadzić do dziedziny ortopedii wiele ulepszeń. Zapewnia on łatwy, dostępny cenowo i szybki sposób śledzenia postępów pacjenta”. System pomaga w ocenie skuteczności stosowanego leczenia, jak również umożliwia lekarzom, terapeutom i pacjentom porównywanie różnych opcji leczenia oraz wybór tej najlepszej”.

Słowa kluczowe

SHOW MOTION, 3D, system analizy ruchu, anatomiczny, klinicyści, EMG, śledzenie ruchu, mięśniowo-szkieletowy, pacjenci, fizjoterapia, czujniki, sport

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania