European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Multilingual Children’s Speech Assessment Platform for Literacy and Language Learning

Article Category

Article available in the following languages:

Umiejętność czytania w zasięgu każdego dziecka dzięki technologii rozpoznawania mowy od SoapBox Labs

A gdyby tak istniała ekonomiczna technologia rozpoznawania mowy, która pomagałaby dzieciom w wieku od 2 do 12 lat w nauce czytania? Dokładnie to właśnie obiecuje firma SoapBox Labs. Jej program słucha, jak dziecko czyta tekst na głos, komentuje jego wysiłki i krok po kroku prowadzi je do opanowania czytania.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Edukacja stanowi fundament demokracji i jest warunkiem równych szans i dobrobytu gospodarczego. Podstawą edukacji jest natomiast umiejętność czytania i pisania. Jak więc wyjaśnić to, że w 2020 roku niemal 700 milionów dzieci nie umie przeczytać prostego zdania? Lub to, że tylko w krajach OECD takie braki ma 10 % wszystkich dzieci? Prawda jest taka, że nawet kraje uznawane za bogate i rozwinięte nie są w stanie sfinansować rozwiązań, które wyeliminowałyby ten problem raz na zawsze. Rozwiązanie firmy SoapBox Labs powstało z przekonania, że ekonomiczna technologia rozpoznawania mowy może pomóc uzupełnić braki w czytaniu i pisaniu. „Nasze rozwiązanie słucha, jak dziecko czyta na głos. Ocenia też jego umiejętność przywoływania i wymawiania dźwięków lub słów, a ponadto może natychmiast skomentować wysiłki dziecka, tak jak zrobiłby to uczynny dorosły”, mówi Patricia Scanlon, założycielka i dyrektorka generalna firmy SoapBox Labs oraz koordynatorka projektu SpeechTech4Literacy (Multilingual Children’s Speech Assessment Platform for Literacy and Language Learning). „Sposób, w jaki uczymy dzieci czytać, przypomina metody, którymi trenujemy komputery, by rozpoznawały mowę. Najpierw uczymy je tworzyć bloki językowe, a następnie łączą one te elementy w ciągi i budują z nich słowa”. Skuteczność tej metody trudno podważyć: im więcej się ćwiczy, tym lepsze ma się wyniki. Jedyna różnica polega na tym, że dzieci od zawsze potrzebowały pomocy rodzica lub nauczyciela i jego indywidualnej asysty w nauce czytania. Teraz tę funkcję może pełnić urządzenie przetwarzające głos. „Pomoc przydaje się rodzicom i nauczycielom praktycznie w każdej sytuacji edukacyjnej, zwłaszcza teraz, gdy z powodu pandemii COVID-19 dzieci uczą się zdalnie. Rodzicowi może na przykład brakować umiejętności i pewności siebie potrzebnych w pracy z dzieckiem. Z kolei nauczyciel ma często pod opieką co najmniej 30 dzieci w klasie. Porównanie umiejętności pisania i czytania u wszystkich podopiecznych szybko zabrałoby mu cały czas, który można przeznaczyć na inne ćwiczenia i indywidualną pomoc. Prawdą jest również to, że niektóre dzieci nie mają po prostu dostępu do edukacji szkolnej, zwłaszcza teraz, gdy są zamknięte w domach”, wyjaśnia Scanlon.

Interfejs API, który pozwala deweloperom wykorzystać swoją kreatywność

Ostatni z tych punktów jest szczególnie interesujący. Bez względu na to, jak tania byłaby dana technologia, w najbardziej potrzebujących domach dostęp do niej zawsze będzie problemem. Zespół SoapBox Labs uwzględnił tę kwestię w swoim projekcie, dzięki czemu użytkownicy pozbawieni dostępu do Internetu mogą korzystać z jego rozwiązania offline. Deweloperzy mogą też z łatwością stworzyć niedrogie aplikacje i narzędzia działające na wielu różnych urządzeniach mobilnych, które posłużą użytkownikom bez dostępu do komputera. Firma SoapBox Labs udostępnia deweloperom swoją technologię w formie objętego licencją interfejsu API, który można szybko i bez problemów zintegrować z produktami innych dostawców. Start-up ściśle współpracuje ze swoimi klientami, by jego technologia przetwarzania głosu współdziałała z ich narzędziami i produktami z jak największą dokładnością j responsywnością. „Dobrym przykładem naszego partnerstwa w obszarze czytania i pisania jest współpraca z firmą Microsoft. Przeprowadziliśmy badanie, które potwierdziło skuteczność użytkowania technologii rozpoznawania mowy przez najmłodszych czytelników. Badanie miało za zadanie pomóc firmom z branży edukacyjnej, które chcą wdrażać nasze rozwiązanie w swoich narzędziach i na swoich platformach, w zrozumieniu tego, jaką pomoc oferuje małym czytelnikom technologia przetwarzania głosu. Nasze badanie dało pozytywne i statystycznie istotne wyniki”, deklaruje Scanlon. Zdaniem Scanlon środki unijne otrzymane dla projektu SpeechTech4Literacy stanowiły dla firmy kluczowe wsparcie na newralgicznym etapie jej rozwoju. Unijna aprobata dodała firmie prestiżu, a związane z nią fundusze pomogły w opracowaniu rozwiązania, które zdaniem autorów jest „najdokładniejszą na świecie technologią rozpoznawania głosu przeznaczoną dla dzieci, która zapewnia pełną funkcjonalność bez żadnych kompromisów”. Przedsiębiorstwo SoapBox Labs ma już 32 klientów, do których należą firmy zajmujące się komercyjną stroną edukacji i rozrywki, a także ośrodki badawcze i akademickie z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych.

Słowa kluczowe

SpeechTech4Literacy, SoapBox Labs, rozpoznawanie mowy, dzieci, czytanie i pisanie, oprogramowanie, interfejs API

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania