European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

An Eco-Innovative Alternative to Plywood

Article Category

Article available in the following languages:

Nowoczesna technologia pomaga znaleźć wartościowe zastosowanie dla odpadów z tworzywa sztucznego

W 2018 roku na wysypiska śmieci lub do spalarni w Europie trafiło niemal 20 milionów ton plastikowych odpadów wyprodukowanych przez użytkowników końcowych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak możliwości łatwego zebrania i posegregowania takich śmieci oraz poddania ich recyklingowi. Unijna inicjatywa proponuje jednak alternatywne zastosowanie dla tego typu odpadów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Obok zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych poważnym zagrożeniem dla środowiska jest też zwiększony popyt na sklejkę, która powstaje zazwyczaj z wolno rosnących tropikalnych drzew liściastych. Sklejka jest ważnym i zużywanym w dużych ilościach materiałem do tworzenia deskowania (szalowania) w branży budowlanej. Co roku na potrzeby europejskiego rynku wycina się drzewa, które tworzyłyby las wielkości Madrytu. W ramach finansowanego przez UE projektu ECOSHEET-PRO opracowano ekologiczny, innowacyjny i ekonomiczny zamiennik sklejki wykonany ze zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych, który może być stosowany przez branże budowlaną w konstrukcjach wymagających dużej wytrzymałości. „Nasza oryginalna technologia wytłaczania przekształca zmieszane odpady z tworzyw sztucznych, które w przeciwnym razie trafiłyby prawdopodobnie na śmietnik, w nadający się do ponownego wykorzystania zamiennik sklejki”, wyjaśnia koordynator projektu Giorgio Colombo. „Rozwiązanie to pozwoli zmniejszyć globalne zapotrzebowanie na sklejkę i przyczyni się do znaczącego ograniczenia deforestacji i utraty bioróżnorodności, jednocześnie zapobiegając składowaniu tworzyw sztucznych na wysypiskach bądź ich spalaniu”.

Innowacyjny proces produkcji z nadwyżką zaspokaja potrzeby przemysłu

Ta nowa technologia pozwala na wytwarzanie tworzywa sztucznego z recyklingu. Mówiąc dokładniej, służy ona do produkcji płyt technicznych z tworzywa sztucznego. „Rynek płyt technicznych jest ogromny, a opracowana technologia wzbogaca go o zaawansowaną metodę produkcji płyt technicznych, która polega na zmieszaniu odzyskanych tworzyw sztucznych z pianką i utworzeniu kilku warstw takiej mieszanki – z wzmocnieniem lub bez”, wyjaśnia Colombo. Celem działań było rozwiązanie kwestii spalania lub składowania na wysypiskach zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych, dlatego rozwiązanie ECOSHEET-PRO opracowano tak, by można je było wyprodukować z plastikowych odpadów, które są zmieszane lub zanieczyszczone, a przez to trudne do odzyskania, po zaledwie minimalnym przetworzeniu wstępnym (przygotowaniu wsadu). W wyniku taniego procesu mieszania powstaje wsad będący wymaganym tworzywem olefinowym. Można go również poddać regeneracji, dzięki czemu organizacje odpowiedzialne za utylizację mają do zagospodarowania mniejszą ilość odpadów. Sprawia to, że koszty utylizacji, które ponoszą firmy budowlane, władze samorządowe i organizacje gospodarujące odpadami, są niższe. ECOSHEET-PRO odpowiada również na problem wykorzystania sklejki w budownictwie. Uzyskany materiał można wykorzystać nawet 10 razy, podczas gdy tradycyjną sklejkę – tylko dwa, co prowadzi do zmniejszenia liczby kupowanych nowych płyt o 80 %. Zbędne płyty można przetworzyć na wsad do produkcji nowych egzemplarzy. Materiał charakteryzuje się taką samą wytrzymałością co sklejka, a praca z nim jest prosta, ponieważ można podczas niej korzystać zarówno z gwoździ, jak i śrub. Płyty są lekkie i odporne na wilgoć, więc nie tracą swoich właściwości po wystawieniu na działanie deszczu lub mokrego betonu. Doskonałe wykończenie powierzchni pozwala na konserwowanie materiału w czasie jego eksploatacji, a różne opcje kolorystyczne sprawiają, że nadaje się on do użytku na billboardach i w architekturze. Ponadto koszt zakupu tego produktu odpowiada cenie tradycyjnej sklejki.

Zmniejszenie oddziaływania na środowisko

Proponowane rozwiązanie niesie liczne korzyści dla środowiska. ECOSHEET-PRO zapewnia wykorzystanie odpadów z tworzywa sztucznego niskiej jakości, które trafiłyby inaczej na wysypiska lub do spalarni. Nadanie takim odpadom wartości ekonomicznej prowadzi do ograniczenia ich niekontrolowanej utylizacji. Proponowane rozwiązanie stanowi ponadto zamiennik sklejki, której produkcja jest dziś główną przyczyną wycinania lasów na świecie. Okres eksploatacji rozwiązania ECOSHEET-PRO jest dużo dłuższy niż sklejki, a to przekłada się na ograniczenie ogólnej konsumpcji. Oprócz tego nie zawiera ona szkodliwych materiałów, takich jak żywice i kleje formaldehydowe stosowane w sklejce, które przenikają do gruntów, gdy sklejka trafi ostatecznie na wysypisko. Technologia ta pozwala również uniknąć emisji CO2 związanej ze spalaniem. Na koniec warto też dodać, że jest ona zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi substancji chemicznych oraz wymogami w zakresie toksyczności i wytwarzania dymów.

Słowa kluczowe

ECOSHEET-PRO, tworzywo sztuczne, sklejka, odpady z tworzyw sztucznych, budownictwo, płyta, zmieszane odpady z tworzyw sztucznych, płyta techniczna, wysypisko, gospodarowanie odpadami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania