Skip to main content
European Commission logo print header

MANUBACK, the smart garment for operator protection in the field of Manual Handling of Goods

Article Category

Article available in the following languages:

Ubieralny system wczesnego ostrzegania o problemach z plecami

Inteligentna koszulka wykrywa potencjalnie niebezpieczne ruchy kręgosłupa, ostrzegając użytkowników, dzięki czemu mogą zmieniać swoje nawyki w zakresie ruchu.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Pracownicy fizyczni wykonują zadania i prace, które z biegiem czasu doprowadzają do powstawania urazów. Profilaktyka prowadząca do ograniczenia występowania problemów ze zdrowiem jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla wszystkich zainteresowanych stron niż dopuszczenie do wystąpienia problemów zdrowotnych oraz ponoszenie kosztów leczenia urazu. W ramach projektu Manuback, realizowanego przez bułgarską firmę Dynaback, specjalizującą się w technologiach ubieralnych, powstaje inteligentna odzież, która pozwoli rozwiązać ten problem. Opracowany produkt posiada wbudowane w tkaninę czujniki inercyjne, które łączą się z siecią w chmurze. Dzięki monitorowaniu ułożenia ciała pracownika urządzenie może ostrzegać zarówno użytkownika jak i jego przełożonego o możliwie niebezpiecznych sposobach poruszania się. „Celem rozwiązania opracowanego przez Dynaback jest rozpoznawanie i ograniczanie szkodliwych ruchów kręgosłupa, wczesne ostrzeganie o problemach z kręgosłupem i zachęcanie użytkowników do zdrowych nawyków ruchowych. Urządzenie zostało opracowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku pracy i bezpieczeństwa”, wyjaśnia Gergana Valcheva, kierowniczka projektu w firmie Dynaback. Rozwiązanie zostało już przetestowane w zakładach produkcyjnych bułgarskiego oddziału firmy Nestlé. „Dla zespołu firmy Dynaback możliwość przetestowania rozwiązania we współpracy z międzynarodową spółką, taką jak Nestlé, była kluczowa. Pozwoliło nam to bowiem na rozpoczęcie budowy bazy danych o ruchach pracowników i obserwowanie rezultatów w realnych warunkach”, dodaje Valcheva.

Inteligentne ubranie

Rozwiązanie Dynaback to koszulka wyposażona w czujniki inercyjne zlokalizowane wzdłuż linii kręgosłupa oraz ramion. Wszystkie czujniki są połączone z układem elektronicznym i akumulatorem. Elastyczny materiał koszulki zapewnia pracownikom pełen zakres ruchu, co jest kluczowe w miejscu pracy. Akumulator urządzenia ładuje się w nocy, a dane są przesyłane na serwery firmy Dynaback. Dane są następnie analizowane i porównywane z bazą danych ergonomicznych zachowań. „W przypadku wykrycia niezgodności z zasadami ergonomii, czujniki informują użytkowników przy pomocy delikatnych wibracji o wykonywaniu ruchów, które negatywnie wpływają na ich kręgosłup i tułów”, dodaje Valcheva. Wykrywane ruchy obejmują nadmierne wykręcanie, nadmierne przechylanie lub garbienie się.

Analiza danych

Dane gromadzone przez czujniki są magazynowane na serwerach w celu przetworzenia ich w dłuższej perspektywie czasowej. Takie podejście pozwala użytkownikom na uzyskanie dostępu do ogólnych analiz ich ruchów i postawy. „Analizy danych pomogą również kierownikom zajmującym się ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (BHPiOŚ), zespołom medycznym i dyrektorom operacyjnym dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także usprawniać procesy pracy”, zauważa.

Prototyp w produkcji

Zespół firmy Dynaback pracuje obecnie nad opracowaniem ostatecznego prototypu. Od czasu przeprowadzenia testów, firma nawiązała współpracę z dwoma dużymi międzynarodowymi koncernami. Fundusze otrzymane w ramach unijnego projektu pomogły firmie Dynaback zagwarantować techniczną wykonalność produktu oraz rozwinąć istniejący prototyp. „Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ramach współpracy z bułgarskim oddziałem firmy Nestlé, udało nam się nawiązać kontakty ze specjalistą do spraw ergonomii, który pomógł nam przeanalizować wyniki badań i rozwinąć nasz produkt”, dodaje Valcheva. Zespół dąży obecnie do zakończenia prac nad produktem oraz zawarcia pierwszej umowy z jednym z potencjalnych klientów. Kolejnym krokiem będzie wytwarzanie produktów oraz ich komercjalizacja. Sabri Mahdaoui, założyciel firmy Dynaback, podsumowuje: „Dostrzegamy potencjał wykorzystania naszych produktów w wielu obszarach, nie tylko na rynku pracy i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Chcemy pomagać ludziom i wspierać u nich zdrowe nawyki. Jako sportowiec i tancerz codziennie zauważam wśród ludzi złe nawyki związane ze staniem i chodzeniem, co negatywnie przekłada się na ich jakość życia. Jestem przekonany, że Dynaback stanowi odpowiedź na te problemy”.

Słowa kluczowe

Manuback, praca, plecy, ból, inteligentne, koszulka, chmura, czujniki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania