Skip to main content
European Commission logo print header

The revolution in micro-granulation technology for eco-friendly, production efficient, superior ceramic tiles

Article Category

Article available in the following languages:

Zrównoważona przyszłość europejskiego przemysłu kafelkarskiego

Nowa, energo- i zasobooszczędna metoda produkcji płytek może pozwolić producentom na obniżenie kosztów, a także wpisanie się w trend zrównoważonego europejskiego przemysłu.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Płytki ceramiczne można znaleźć w domach, fabrykach i miejscach pracy na całym świecie. Ich niegasnąca popularność wśród konsumentów wynika między innymi z ich trwałości, estetycznego wyglądu i prostoty czyszczenia. W samych tylko Włoszech producenci wytwarzają każdego roku setki milionów płytek ceramicznych. Niedobór zasobów i rosnąca świadomość ekologiczna w coraz większym stopniu skłaniają producentów do wdrożenia bardziej przyjaznych dla środowiska metod produkcji. Standardowy mokry proces, wykorzystywany powszechnie na całym świecie, wymaga zużywania ogromnych ilości wody i środków chemicznych. „Energia zużywana w celu obróbki surowców przekłada się na około 20 % ogólnego kosztu produkcji płytek w Unii Europejskiej”, zauważa Giuseppe Cavani, koordynator projektu MIGRATECH 4.0 i kierownik ds. badań i rozwoju włoskiej firmy LB. „Wysokie zużycie energii prowadzi do uwalniania ogromnych ilości dwutlenku węgla do atmosfery”. Włoska firma LB postanowiła dopracować nowy proces produkcji płytek ceramicznych, który wymaga znacznie mniejszej ilości wody i energii. Dzięki wsparciu finansowanego przez Unię Europejską projektu MIGRATECH 4.0 firmie udało się skutecznie przeprowadzić testy pilotażowe metody opartej na technologii obróbki na sucho. „Chcieliśmy osiągnąć jakość porównywalną z obecnie wykorzystywanymi procesami obróbki na mokro”, mówi Cavani. „Branża kafelkarska jest niezwykle konkurencyjna, dlatego nikt nie może pozwolić sobie na kompromisy w zakresie jakości”. Jednocześnie Cavani i jego współpracownicy dostrzegają, że branża jest coraz bardziej świadoma faktu, że woda będzie stawać się coraz cenniejszym i bardziej deficytowym zasobem. Inwestycja w energooszczędne procesy produkcyjne na obecnym etapie może pomóc producentom w łagodzeniu skutków niedoboru surowców w przyszłości.

Energooszczędna produkcja

Projekt MIGRATECH 4.0 umożliwił firmie zaprezentowanie swoich maszyn w rzeczywistych warunkach. „Udział w unijnym projekcie był z tego punktu widzenia kluczowy”, dodaje Cavani. „Dotychczas dysponowaliśmy wyłącznie prototypami laboratoryjnymi. Konieczna była industrializacja naszej koncepcji we współpracy z producentami płytek. Taki cel chcieliśmy osiągnąć”. Cavani twierdzi, że w porównaniu z najpopularniejszym w branży procesem obróbki na mokro nowa technologia opracowana przez firmę pozwoli na zmniejszenie zużycia wody i środków chemicznych o 56 %, jednocześnie redukując zużycie energii o 66 %. „Jest to możliwe dzięki zastąpieniu najbardziej energochłonnych etapów procesu obróbki na mokro i wykluczeniu kroków prowadzących do marnowania wody”, wyjaśnia. Firma zastąpiła je opatentowanymi technologiami szlifowania na sucho i mikrogranulacji. W praktyce oznacza to, że zamiast umieszczania cząsteczek w płynnej zawiesinie, a następnie ich zgniatania, rozwiązanie pozwala na mechaniczne rozbicie ich przez wirniki do pożądanych rozmiarów. „Oznacza to, że wyeliminowaliśmy etap produkcji polegający na usuwaniu wody”, zauważa Cavani. „W przypadku procesu obróbki na mokro woda jest zwykle usuwana na końcu, co wymaga ciepła. Eliminacja tego etapu przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na gaz oraz redukcję emisji dwutlenku węgla”.

Zrównoważona przyszłość

Dla producentów najważniejszą korzyścią płynącą z nowego procesu jest obniżenie kosztów obróbki materiałów. Oszczędności te mogą zostać przeniesione na konsumentów, dzięki czemu płytki ceramiczne pozostaną konkurencyjnym cenowo rozwiązaniem na rynku. Technologia obróbki na sucho umożliwia także wytwarzanie proszku ceramicznego z niewielką zawartością wilgoci, który stanowi klucz do produkcji wysokiej jakości ściennych i podłogowych płytek ceramicznych. Tego rodzaju płytki są niezwykle popularnymi produktami, zapewniającymi największe dochody ich producentom. „Oszczędność energii uzyskana dzięki naszej technologii może pomóc europejskiemu przemysłowi kafelkarskiemu w zachowaniu swojej pozycji na świecie”, dodaje Cavani. „W ostatnich latach obserwowaliśmy, jak Chiny czy Indie stają się potentatami branży produkcji płytek”. Zrównoważona produkcja kafelków, która umożliwia wytwarzanie produktów charakteryzujących się najwyższą jakością, może zwiększyć konkurencyjność przemysłu europejskiego.

Słowa kluczowe

MIGRATECH 4.0, ceramiczne, płytki, fabryki, ekologiczne, woda, energia, obróbka, dwutlenek węgla

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania