CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ComFyt, the revolution in compression therapy. A novel Electro-Active Polymers technology applied to a smart stocking that mimics rhythmic calf muscle contractions and stimulates the blood flow.

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentne sztuczne mięśnie pomogą zwalczać chorobę żył

Krążenie krwi jest kluczowe dla ludzkiej fizjologii, ponieważ umożliwia doprowadzenie tlenu i substancji odżywczych do całego ciała. Aby rozwiązać problem nieprawidłowej cyrkulacji skutkujący chorobami żył, zespół projektu ComFyt opracował wygodne urządzenie, które odwzorowuje prawidłowy skurcz mięśni.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Zdrowie icon Zdrowie

Nieprawidłowe krążenie krwi odpowiada za choroby żył, takie jak obrzęk, żylaki, obrzęk limfatyczny oraz wiele urazów sportowych, które są bolesne i wpływają negatywnie na jakość życia pacjentów. Złotym standardem w leczeniu chorób żył są pończochy uciskowe, wykorzystywane do wywierania ciągłego nacisku na kończyny dolne. Problemem jest jednak fakt, że bardzo trudno się je zakłada, są niewygodne, a ich skuteczność jest ograniczona, przez co niewielu pacjentów stosuje je regularnie. Znacznie droższą alternatywą są pneumatyczne urządzenia uciskowe. Takim urządzeniem jest nadmuchiwany rękaw służący do masażu nóg pacjenta, imitujący rytmiczne skurcze mięśni łydek. Obecnie stosowane rozwiązania tego rodzaju są nieporęczne, wyposażone w głośne sprężarki i ciężkie pompki powietrza, co ogranicza mobilność pacjentów i powoduje dyskomfort.

Nowatorskie materiały imitujące skurcz mięśni

Aby rozwiązać ten problem, twórcy projektu ComFyt opracowali wyjątkowy produkt, który oferuje skuteczną terapię uciskową, zapewniając przy tym pełną mobilność, duży komfort i łatwość użytkowania. „Nasze urządzenie opiera się na opracowanej przez nas technologii, która wykorzystuje innowacyjne materiały stale masujące nogi w ciągu dnia, co pobudza krążenie”, wyjaśnia Omer Zelka, założyciel i dyrektor generalny firmy ELASTIMED, która stworzyła urządzenie ComFyt. Partnerzy projektu wykorzystali polimery aktywne elektrycznie, zwane również sztucznym mięśniem, czyli materiały, które potrafią zmieniać kształt i wielkość w przypadku stymulacji polem elektrycznym. Badacze opracowali skalowalny proces umożliwiający produkcję cienkich elementów polimerowych na potrzeby licznych urządzeń wykorzystywanych w opiece zdrowotnej. Rozwiązanie ComFyt łączy wiązki takich sztucznych mięśni w jednym aktywnym urządzeniu uciskowym, które owija się wokół nogi i imituje rytmiczne skurcze mięśni łydki, by wspierać przepływ płynów w nodze. Kontrolowane, aktywne, sekwencyjne skurcze stanowią wysoce skuteczną metodę leczenia. Wykazano to w badaniu klinicznym 11 zdrowych uczestników, podczas którego urządzenie ComFyt wykazało średni wzrost szczytowej prędkości przepływu w żyle podkolanowej o 141 % po 30 minutach stosowania. Urządzenie drugiej generacji obejmuje dwukrotnie większy zakres poziomów ucisku; jest też cieńsze i lżejsze.

Zalety i perspektywy na przyszłość

Urządzenie ComFyt wykazało porównywalne wyniki co standardowe uciskanie pneumatyczne. Nieporęczna konstrukcja i hałaśliwa kompresja ograniczają jednak mobilność pacjenta i powodują dyskomfort. Z kolei siłownik polimerów aktywnych elektrycznie w rozwiązaniu ComFyt jest mały, elastyczny i nie zużywa dużej ilości energii, dzięki czemu technologia ta jest idealna do przyszłych zastosowań medycznych i pozamedycznych. Co ważne, kwestionariusze zawierające doświadczenia użytkowników gromadzone w trakcie badania klinicznego wykazały znacznie wyższy poziom komfortu w porównaniu z urządzeniami opierającymi się na ucisku pneumatycznym. Miliony osób na całym świecie cierpią na ból i obrzęk nóg spowodowane nieprawidłowym krążeniem. W ekstremalnych przypadkach przewlekłe nieprawidłowe krążenie może nawet skutkować zakrzepicą żył głębokich. Przewiduje się, że wyjątkowe możliwości rozwiązania ComFyt oraz jego konstrukcja (jest cienkie, zasilane bateriami, łatwe w noszeniu i wygodne) poprawią jakość życia ludzi cierpiących na choroby żył i choroby limfatyczne. Co więcej, w przyszłości innowacyjne Sztuczne mięśnie można wykorzystać w licznych dodatkowych zastosowaniach, w tym w urządzeniach uciskowych stosowanych na innych częściach ciała. „To przedsięwzięcie o wysokim potencjale, ale i wysokim ryzyku skorzystało z pomocy w formie grantu przyznanego w ramach programu »Horyzont 2020«, co pomogło przezwyciężyć problem niepewności technologicznej rozwiązania ComFyt”, podkreśla Zelka. Firma rozpoczęła proces zbierania kolejnej transzy funduszy, aby przeprowadzić badanie kliniczne na pacjentach, złożyć wniosek o zgodę organów regulacyjnych i wprowadzić ComFyt na rynek na początku 2022 roku.

Słowa kluczowe

ComFyt, sztuczny mięsień, logi, choroba żył, krążenie krwi, terapia uciskowa, kończyny dolne, polimery aktywne elektrycznie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania