Skip to main content
European Commission logo print header

Vascular Optical Tomographic Imaging System” We help diabetics keep their feet

Article Category

Article available in the following languages:

Pomoc diabetykom w ratowaniu stóp przed amputacją

Diabetycy należą do grupy pacjentów, u których występuje zwiększone ryzyko krytycznego niedokrwienia kończyny – choroby, która może prowadzić do amputacji stopy. Jednak nowy zestaw wyrobów medycznych może już wkrótce zmienić tę sytuację dzięki zapewnieniu bezpiecznych badań przesiewowych, określaniu stadium zaawansowania choroby i monitorowaniu stopy cukrzycowej.

Zdrowie icon Zdrowie

Większość z nas uznaje gojenie się ran za coś całkowicie naturalnego. Tymczasem dla milionów ludzi na świecie chorujących na cukrzycę wcale nie jest to takie oczywiste. Dzieje się tak ponieważ u diabetyków występuje zwiększone ryzyko zachorowania na miażdżycę tętnic obwodowych (PAD). Jest to choroba, w której dochodzi do nieprawidłowego zwężenia tętnic i niedokrwienia kończyn dolnych. Niezdiagnozowana, a więc i pozostawiona bez leczenia, miażdżyca tętnic obwodowych może doprowadzić do krytycznego niedokrwienia kończyny (CLI), choroby w przebiegu której występować może niedokrwienny ból spoczynkowy, owrzodzenie spowodowane niewydolnością tętnic lub zgorzel. Rokowania w przypadku CLI są niepomyślne, gdyż aż u 25 % pacjentów dochodzi do amputacji lub zgonu w ciągu zaledwie roku od postawienia diagnozy, a u 50 % do zgonu w ciągu pięciu lat od diagnozy. Kluczowe znaczenie w zapobieganiu CLI ma zapewnienie prawidłowego ukrwienia rany. W tym właśnie celu powstał VOTIS. „Naszym celem jest poprawa jakości życia szybko zwiększającej się liczby diabetyków poprzez zmniejszenie ryzyka amputacji i prawdopodobieństwa wystąpienia innych konsekwencji zmniejszonego ukrwienia”, mówi Merrill Weber, współzałożyciel firmy VOTIS, jej dyrektor generalny i prezes. Dzięki wsparciu w ramach finansowanych ze środków UE badań rynkowych oraz studium wykonalności, system VOTIS jest o jeden krok bliżej dopuszczenia go do użytku klinicznego.

Od jednego do trzech

Pierwotna koncepcja zakładała, że VOTIS będzie pojedynczym, niedrogim, przenośnym urządzeniem stosowanym do bezpiecznych badań przesiewowych, określania stadium zaawansowania i monitorowania stopy cukrzycowej. Jednak w trakcie studium wykonalności zarząd firmy szybko uświadomił sobie, że w rzeczywistości wprowadza do obrotu trzy osobne urządzenia. „Kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, przeformatowaliśmy naszą technologię, tak by stworzyć jeden pakiet trzech urządzeń”, tłumaczy Weber. „W efekcie otrzymaliśmy rozwiązanie, które może towarzyszyć pacjentowi z cukrzycą przez całą jego drogę związaną z chorobą – od rozpoznania PAD, przez monitorowanie stanu zdrowia w przypadku wystąpienia CLI, aż do momentu, gdy w razie potrzeby trafia on na salę operacyjną”. Podczas gdy pierwsze urządzenie, zwane PedCheck, służy do badań przesiewowych stóp pacjentów pod kątem PA, drugie urządzenie o nazwie PedStage pomaga lekarzowi specjaliście w ocenie ukrwienia i dotlenienia stopy, stanu zaawansowania owrzodzenia lub zgorzeli oraz stanu zapalnego, a także w obiektywnym śledzeniu zmian zachodzących w czasie. „Po raz pierwszy lekarz widzi jak na dłoni to, co robi”, zauważa Weber. „Określając w obrębie stopy obszary o pogorszonej perfuzji, lekarz może wskazać, które tętnice w kończynie dolnej są niedrożne”. Jeżeli stan pacjenta pogorszy się na tyle, że konieczna będzie rewaskularyzacja, pomostowanie tętnic, przeprowadzenie operacji metodą otwartą lub niewielkiej/częściowej amputacji, lekarz może skorzystać z trzeciego urządzenia o nazwie PedFlo, aby dokonać oceny przepływu krwi w stopie w czasie rzeczywistym w trakcie samej procedury.

Korzyści dla pacjentów

Przedstawiciele VOTIS dokładnie rozumieją korzyści, jakie ich zestaw urządzeń może przynieść pacjentom. „Dzięki temu, że rozszerzyliśmy naszą wizję, znaleźliśmy rozwiązanie, które gotowe jest, by towarzyszyć pacjentom z cukrzycą na każdym etapie, w tym opóźnić, jeśli nie całkowicie wyeliminować, potrzebę amputacji”, stwierdza na koniec Weber. Zespół jest w trakcie pozyskiwania dodatkowych funduszy na budowę prototypów beta swoich trzech urządzeń. Zostaną one następnie poddane testom terenowym w Niemczech, Indiach, Izraelu, Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech. Jeśli ich rezultat będzie pomyślny, firma VOTIS podejmie starania na rzecz oznakowania swojego wyrobu znakiem CE, otrzymania zezwolenia od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków w celu wprowadzenia swojego wyrobu do obrotu na rynku, odpowiednio, europejskim i amerykańskim. Firma myśli również o zdobyciu w przyszłości innych rynków międzynarodowych.

Słowa kluczowe

VOTIS, diabetyk, krytyczne niedokrwienie kończyn, cukrzyca, miażdżyca tętnic obwodowych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania