Skip to main content

My Active and Healthy Aging

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy system pomaga przewidywać wystąpienie zespołu kruchości i zapobiegać mu

Osoby starsze są podatne na wystąpienie zespołu kruchości, ale ocena ryzyka i zapobieganie jego postępowi nie jest łatwym zadaniem. Nowy system identyfikuje pacjentów z grupy ryzyka i opracowuje indywidualne zalecenia w celu wspierania aktywnego starzenia się w zdrowiu.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Często osoby w podeszłym wieku potrzebują systematycznej opieki medycznej, która bywa kosztowna. Wraz z rosnącym udziałem tej grupy w społeczeństwie i rosnącymi kosztami opieki, jakiej wymagają, może ona wkrótce stać się niedostępna. W szczególności osoby starsze są podatne na wystąpienie zespołu kruchości. Oznacza to postępujące osłabienie fizyczne, które zwiększa podatność na choroby, często idące w parze ze spadkiem zdolności umysłowych. Kruchości można do pewnego stopnia zapobiegać, chociaż obecne metody jej oceny nie uwzględniają niektórych objawów ostrzegawczych, a identyfikacja narażonych pacjentów bywa nietrafna. Ponadto kryteria diagnostyczne koncentrują się na kondycji fizycznej i nie uwzględniają objawów psychicznych, pomimo dowodów na to, że osłabienie zdolności poznawczych i możliwości fizycznych są ze sobą silnie powiązane.

Identyfikacja czynników ryzyka

Naukowcy z finansowanego ze środków unijnych projektu my AHA są zdania, że lepiej zapobiegać niż leczyć i że można poprawić identyfikację pacjentów z grupy ryzyka. W ramach projektu opracowano ulepszoną metodologię wykrywania czynników ryzyka, w oparciu o którą powstał nowy wieloczynnikowy wskaźnik kruchości. Metodologia oceny łączy popularnie używane urządzenia do monitorowania sprawności z narzędziami z zakresu TIK opracowanymi przez zespół projektu my AHA. System zapewnia zindywidualizowane strategie oceny i reakcji w celu wspierania aktywnego i niezależnego życia osób starszych. Jego użytkownicy są wyposażeni w monitor z opaską na nadgarstek, który łączy się ze smartfonem, na którym zainstalowanych jest kilka popularnych aplikacji fitness. „Dzięki opasce na nadgarstek i interakcji pacjentów z aplikacjami system gromadzi i przetwarza ogromną ilość danych na temat różnych źródeł kruchości”, wyjaśnia dr Alessandro Vercelli, koordynator projektu. Należą do nich czynniki fizyczne i poznawcze, psychologiczne markery depresji, czynniki związane z dietą oraz więzi społeczne pacjenta. Główną częścią systemu jest oprogramowanie pośredniczące opracowane przez zespół projektu my AHA. Odpowiada ono za powiązanie ze sobą informacji z różnych istniejących i przyszłych platform. Korzystając z tego oprogramowania, naukowcy opracowali i przetestowali nowe modele, które przewidują ryzyko wystąpienia kruchości, dzięki czemu zespół mógł opracować znacznie lepszy wieloczynnikowy wskaźnik kruchości. Został on zwalidowany w dużym badaniu z udziałem ponad 200 uczestników, którzy zostali wybrani spośród ponad 4 600 kandydatów pochodzących z siedmiu krajów UE oraz Japonii i Australii. „Nasze wyniki zostaną wkrótce opublikowane w międzynarodowych recenzowanych czasopismach”, dodaje Vercelli. „Nie możemy ujawnić danych przed publikacją”. Potwierdzono jednak, że system działa i może wspierać samodzielne życie osób starszych.

Spersonalizowane zalecenia

W oparciu o nowy wskaźnik system opracowuje zalecenia dotyczące różnych zindywidualizowanych interwencji obejmujących zmiany w odżywianiu, cyklu snu, aktywności fizycznej i poznawczej lub interakcjach społecznych. Uczeni poświęcili dużo uwagi sposobom utrzymania motywacji oraz pomocy użytkownikom w przestrzeganiu zaleceń systemu. Zespół będzie współpracował z kluczowymi zainteresowanymi stronami, w tym z decydentami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami, aby zademonstrować skuteczność systemu my AHA we wspieraniu osób starszych. Dzięki ich badaniom zmniejszy się potrzeba hospitalizacji i przebywania w domach opieki, a jednocześnie opóźni wystąpienie kruchości. Przyczyni się to do poprawy samopoczucia i jakości życia osób starszych przy jednoczesnej oszczędności miliardów na kosztach opieki zdrowotnej. Naukowcy będą również dostosowywać system do innych sytuacji. Na przykład system może okazać się pomocny przy monitorowaniu i wspieraniu powrotu do zdrowia pacjentów po różnych komplikacjach i chorobach.

Słowa kluczowe

my-AHA, zespół kruchości, osoby starsze, pacjenci z grupy ryzyka, monitorowanie, zapobieganie, zindywidualizowane zalecenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania