CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID

Article Category

Article available in the following languages:

Rozsądniejsze podejście do sieci energetycznych zorientowanych na konsumenta

Europa dysponuje już pełnym zestawem innowacyjnych rozwiązań technologicznych i usług, które ułatwią proces przechodzenia gospodarek na odnawialne źródła energii i systemy inteligentnych sieci energetycznych.

Energia icon Energia

Inteligentne miasta i wspólnoty przyszłości potrzebują inteligentnych sieci energetycznych – sieci elektroenergetycznych, które integrują szereg zrównoważonych funkcji, w tym inteligentne liczniki, inteligentne urządzenia, zasoby odnawialne i energooszczędne rozwiązania. Dzięki połączeniu systemów automatyki oraz technologii komunikacyjnych i informatycznych tego typu sieci oferują przedsiębiorstwom użyteczności publicznej – oraz ich klientom – oszczędność energii, niższe koszty oraz większą niezawodność i wydajność dostaw. Bez wątpienia nie są już one produktem wyobraźni autorów fantastyki naukowej, gdyż dzięki realizacji wielu inicjatyw takich jak finansowany przez UE projekt WiseGRID stały się już częścią rzeczywistości. „W ramach projektu WiseGRID dokonaliśmy integracji zaawansowanych usług i systemów teleinformatycznych dla sieci dystrybucyjnych, a następnie przeprowadziliśmy testy demonstracyjne i walidacyjne”, mówi Antonio Marqués, dyrektor ds. technologii i innowacji w firmie ETRA oraz koordynator projektu WiseGRID. „W ten sposób opracowaliśmy zestaw rozwiązań i technologii, które mogą zwiększyć poziom inteligentnego działania oraz bezpieczeństwa otwartej, zorientowanej na konsumenta europejskiej sieci energetycznej”.

Zestaw sprawdzonych narzędzi

Głównym wynikiem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi WiseGRID, składającego się z dziewięciu rozwiązań technologicznych, które zostały poddane walidacji w rzeczywistych warunkach rynkowych. W zestawie znajduje się między innymi rozwiązanie WG IOP – zabezpieczona, otwarta platforma ICT, z której przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą korzystać, żeby w czasie rzeczywistym monitorować i w sposób zdecentralizowany kontrolować sieć energetyczną. Badacze opracowali również aplikację, która pozwala firmom, branżom, przedsiębiorstwom usług energetycznych, placówkom publicznym, konsumentom i prosumentom na aktywną – i bardziej „inteligentną” – działalność w sektorze energetycznym. „Narzędzie pomoże przedsiębiorstwom prowadzącym sprzedaż energii lepiej zarządzać relacjami z klientem i ułatwi im oferowanie konsumentom dostaw energii ze źródeł odnawialnych”, zaznacza Marqués. Wśród pozostałych rozwiązań jest też platforma dla pojazdów elektrycznych, która pomoże firmom świadczącym usługi car-sharingu i operatorom punktów ładowania w optymalizacji procesu ładowania/rozładowania i obniżeniu rachunków za energię. Z kolei platforma WiseHOME powstała z myślą o prywatnych właścicielach domów, aby mogli lepiej kontrolować swoje zużycie energii. „Projekt WiseGRID wyróżnia się tym, że dostarcza narzędzi wspierających tworzenie zdrowego, otwartego rynku, na którym nie tylko »tradycyjne« przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, ale także spółdzielnie elektryczne, małe i średnie firmy – a nawet indywidualni konsumenci – mogą odgrywać aktywną rolę w procesie demokratyzacji energii”, dodaje Marqués.

Ostatni etap komercjalizacji

Wszystkie zintegrowane w ramach projektu WiseGRID rozwiązania zostały przetestowane i ocenione w pięciu zakładach pilotażowych zlokalizowanych w czterech europejskich krajach (Belgia, Grecja, Włochy i Hiszpania). Każda instalacja prezentowała odmienne warunki techniczne, klimatologiczne, regulacyjne, prawne i społeczne. „Opracowanie rozwiązań technologicznych, które byłyby możliwe do zastosowania w bardzo różnych kontekstach społecznych, regulacyjnych i ekonomicznych, stanowiło nie lada wyzwanie”, wyjaśnia Marqués. „Jednak konieczność dostosowania się do tych różnic ostatecznie doprowadziła do powstania bardziej dojrzałych i interoperacyjnych technologii”. Mimo że przyjęcie podejścia zorientowanego na użytkownika do opracowania inteligentnych i ekologicznych rozwiązań okazało się sukcesem, prace zespołu są dalekie od zakończenia. „Udało nam się stworzyć innowacyjne i bardzo obiecujące technologie”, podsumowuje Marqués. „Ale przed nami ostatni etap drogi – musimy wprowadzić je na rynek i doprowadzić do ich upowszechnienia w całej Europie”. Warto podkreślić, że projekt zdobył też kilka nagród, między innymi nagrodę „Good Practice of the Year” w dziedzinie technologii i projektowania, przyznawaną w ramach Renewables Grid Initiative, oraz nagrody w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, o których przyznaniu decydowali przedsiębiorcy i obywatele.

Słowa kluczowe

WiseGRID, energia ze źródeł odnawialnych, inteligentne sieci energetyczne, inteligentne miasta

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania