European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

SMARTER Finance for Families–Improving Citizens’ Health, Comfort and Financial Well-Being by Supporting Banks, Residential Investors and Solution Providers with Green Homes and Green Mortgage programs

Article Category

Article available in the following languages:

Zielone kredyty hipoteczne zwiększają popyt na energooszczędne domy

Zarówno właściciele domów, jak i banki niechętnie inwestują duże kwoty w budownictwo energooszczędne, ale wkrótce powinno się to zmienić. Projekt SMARTER zmienia podejście tych podmiotów dzięki kompleksowym kryteriom ekologicznym i ambitnemu modelowi przyznawania kredytów hipotecznych.

Energia icon Energia

Budowanie ekologicznych domów jest dla właścicieli nieruchomości w całej Europie nie tyle wyzwaniem technicznym, co finansowym. Bez zaangażowania instytucji finansowych budynki energooszczędne nigdy nie osiągną swojego pełnego potencjału, pomagającego w realizacji celów klimatycznych UE. „Czas zacząć odpowiedzialnie pożyczać i mądrze budować”, mówi Steven Borncamp, dyrektor projektu w rumuńskiej radzie ds. budownictwa ekologicznego (Romania Green Building Council) i koordynator projektu SMARTER. „Często uważa się, że kupno ekologicznego domu przynosi korzyści finansowe w dłuższej perspektywie. Ale prawda jest taka, że rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe korzyści, już od pierwszego miesiąca posiadania”. Celem projektu SMARTER jest to, aby przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przychylniej patrzeć na bardziej ekologiczne domy. Aby osiągnąć ten cel, zespół starał się tłumaczyć korzyści płynące z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i pomóc rodzinom zrozumieć, jak się do nich przyłączyć. Pomógł też inwestorom i deweloperom zrozumieć kryteria efektywności energetycznej i zademonstrować je kupcom domów. Rady ds. budownictwa ekologicznego utworzone w ramach projektu opracowały kompleksowe zielone certyfikaty, które dają bankom gotową i wiarygodną odpowiedź na pytanie „Czy finansowany przez nas dom jest ekologiczny i odporny na zmianę klimatu?”. „Stworzyliśmy wiarygodny, ambitny, ale dostępny model umożliwiający definiowanie zielonych kredytów hipotecznych spełniający kryteria środowiskowe, których potrzebuje nasza planeta i obywatele”, tłumaczy Borncamp. Zespół SMARTER przeprowadził badania nad związkiem ryzyka finansowego z ekologicznymi i nieekologicznymi domami oraz przyczynił się do realizacji dużej liczby projektów, które spełniają holistyczne zielone kryteria wymagane przez ich certyfikaty. „Przedstawiliśmy bardzo przekonujący argument, że przy rozpatrywaniu ekologicznych projektów finansowych banki powinny wymagać spełnienia wyśrubowanych kryteriów efektywności energetycznej i innych kryteriów środowiskowych”, dodaje Borncamp.

Dwie platformy, jeden cel

W ramach projektu powstały dwie główne platformy: platforma inwestycji w ekologiczne domy (Green Homes Investment Platform) oraz ekosystem dostawców rozwiązań w zakresie ekologicznych domów (Green Homes Solution Providers). W przypadku pierwszej z nich zainteresowane podmioty mogą śledzić rozwój w zakresie finansowania ekologicznego budownictwa mieszkaniowego. „Na platformie można znaleźć aktualne badania nad wpływem ekologicznych rozwiązań na ryzyko i wyniki finansowe, kluczowe zmiany będące przedmiotem zainteresowania społeczności bankowych i inwestycyjnych, a nawet informacje na temat bieżących projektów mieszkaniowych”, zauważa Borncamp. Druga z nich, Green Homes Solution Providers, to z kolei ekosystem firm świadczących usługi, dostarczających materiały, technologie i inne produkty niezbędne do realizacji projektów ekologicznego budownictwa mieszkaniowego. Jest to świetne rozwiązanie dla właścicieli domów, które dodatkowo pomaga firmom w mgnieniu oka zwiększyć liczbę potencjalnych przyszłych projektów. Od rozpoczęcia w 2019 roku projekt SMARTER sprawił, że zielone finansowanie stało się dla banków obszarem wymagającym szybkiej reakcji, zamiast dziedziną, którą chciały tylko obserwować. Pomimo wahań i niepewności związanych z pandemią udało się certyfikować lub objąć procesem certyfikacji 74 projekty o łącznej wartości 3,35 mld euro. Zdaniem Borncampa potwierdza to, że budownictwo ekologiczne wcale nie jest, jak to się czasem uważa, jedynie niszą rynkową. Projekt początkowo skupiał się na 12 europejskich krajach, ale w ostatnim czasie został rozszerzony na Brazylię, Kolumbię, Indonezję, Mołdawię i Maroko. Kolumbia i Mołdawia jako pierwsze uruchomiły programy zielonych kredytów hipotecznych z wykorzystaniem narzędzi SMARTER, a pozostałe kraje poszły w ich ślady z końcem 2021 roku.

Słowa kluczowe

SMARTER, efektywność energetyczna, budynki, finansowanie, klimat, kredyty hipoteczne, finanse, Rumunia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania