Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Projekt SMARTER zachęca do bardziej ekologicznego budownictwa

Do tej pory zarówno banki, jak i właściciele niechętnie inwestowali duże kwoty w budownictwo energooszczędne. Trwa jednak zmiana w tym względzie. Projekt SMARTER dostarcza dowodów na korzyści płynące z bardziej ekologicznego postępowania, jednocześnie łącząc budowniczych z ich przyszłymi klientami.

Energia

Budowanie ekologicznych domów jest dla właścicieli nieruchomości w całej Europie nie tyle wyzwaniem technicznym, co obciążeniem finansowym. Jednak co, jeśli wszyscy źle zrozumieliśmy całą tę ideę? Co by było, gdyby wybór najtańszej oferty był tylko krótkotrwałą tendencją, a właściwym sposobem patrzenia na inwestycje w pracę było rozważanie miesięcznego kosztu posiadania? Jedno jest pewne: bez zaangażowania instytucji finansowych budynki energooszczędne nigdy nie osiągną swojego pełnego potencjału. „Czas zacząć odpowiedzialnie pożyczać i mądrze budować”, mówi Steven Borncamp, dyrektor projektu w rumuńskiej radzie ds. budownictwa ekologicznego (Romania Green Building Council) i koordynator projektu SMARTER (SMARTER Finance for Families – Improving Citizens’ Health, Comfort and Financial Well-Being by Supporting Banks, Residential Investors and Solution Providers with Green Homes and Green Mortgage programs). „Kiedy banki zaczną doceniać ograniczenie ryzyka finansowego związanego z pożyczaniem pieniędzy na budowę ekologicznych domów, mogą one obniżyć koszty ich kredytów hipotecznych”. Poza tym często uważa się, że kupno ekologicznych domów przynosi korzyści finansowe w dłuższej perspektywie. Ale prawda jest taka, że rozwiązanie to zapewnia natychmiastowe korzyści, już od pierwszego miesiąca posiadania”. Celem projektu SMARTER jest to, aby przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przychylniej patrzeć na bardziej ekologiczne domy. Aby osiągnąć ten cel, pomaga on rodzinom zmienić sposób, w jaki postrzegają koszty zakupu domu – aby zamiast skupienia się na samej cenie sprzedaży brały one pod uwagę „całkowite miesięczne koszty posiadania” domu, które obejmują krótko- i długoterminowe korzyści finansowe płynące z zastosowania energooszczędnych rozwiązań. Pomaga on również inwestorom i deweloperom zrozumieć kryteria efektywności energetycznej i zademonstrować je kupcom domów. „Pomagamy bankom określić, czy dany projekt jest naprawdę ekologiczny. Przeprowadzamy dla nich badania uzasadniające obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych, a także dostarczamy im danych z istniejących domów, aby mogli oni zweryfikować nasze prognozy”, wyjaśnia Borncamp.

Dwie platformy, jeden cel

W ramach projektu powstały dwie główne platformy: platforma inwestycji w ekologiczne domy (Green Homes Investment Platform) oraz ekosystem dostawców rozwiązań w zakresie ekologicznych domów (Green Homes Solution Providers). W przypadku pierwszej z nich zainteresowane podmioty mogą śledzić rozwój w zakresie finansowania ekologicznego budownictwa mieszkaniowego. „Na platformie można znaleźć aktualne badania nad wpływem ekologicznych rozwiązań na ryzyko i wyniki finansowe, kluczowe zmiany będące przedmiotem zainteresowania społeczności bankowych i inwestycyjnych, a nawet informacje na temat bieżących projektów mieszkaniowych”, zauważa Borncamp. „Obecnie jesteśmy na ukończeniu »prapremiery« mającej na celu zebranie opinii wśród partnerów i społeczności”. Green Homes Solution Providers to z kolei ekosystem firm świadczących usługi, dostarczających materiały, technologie i inne produkty niezbędne do realizacji projektów ekologicznego budownictwa mieszkaniowego. Jest to świetne rozwiązanie dla właścicieli domów, ale także dla samych firm, które mogą w mgnieniu oka zwiększyć liczbę potencjalnych przyszłych projektów. Projekt SMARTER bierze pod uwagę wszystkie zainteresowane podmioty, zapewniając kompleksową dokumentację lub „zestawy narzędzi” dla każdej grupy. „Przeanalizowaliśmy dużą i stale rosnącą pulę materiałów badawczych na temat finansowania ekologicznych projektów i wyników ekologicznych domów. Rozważaliśmy związek pomiędzy bardziej ekologicznymi domami a mniejszym ryzykiem niespłacenia kredytu hipotecznego, jak również wieloma innymi związanymi z tym zagadnieniami. Wreszcie ustaliliśmy, w jaki sposób możemy najlepiej współpracować z samorządami lokalnymi i władzami krajowymi, aby stosować te same zasady finansowania domów ekologicznych w odniesieniu do mieszkań dla osób o niskich dochodach”, dodaje Borncamp. Ponad 10 000 mieszkań przeszło lub wkrótce przejdzie proces certyfikacji, co w 12 uczestniczących krajach daje ponad 1,5 miliarda euro wartości projektu. Według Borncampa świadczy to o szerokiej akceptacji rynkowej i pokazuje, że nie jest to rynek niszowy, jak jest to często błędnie interpretowane. Do czasu zakończenia projektu jego zespół skoncentruje swoje wysiłki na zaangażowaniu nowych krajów, w szczególności poprzez rekrutację innych organizacji. Borncamp ma nadzieję, że w wyniku projektu SMARTER sektor bankowy będzie w coraz większym stopniu nagradzał zrównoważone projekty, a obywatele lepiej zrozumieją wartość dodaną w zakresie jakości, komfortu, zdrowia i bezpieczeństwa finansowego.

Słowa kluczowe

SMARTER, energooszczędne, budynki, finansowanie, ekologiczny kredyt hipoteczny, ekologiczny budynek, ekologiczne domy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania