European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Smart Trust: Secure Mobile ID for Trusted Smart Borders

Article Category

Article available in the following languages:

Przekraczanie granic łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze dzięki pionierskiej technologii biometrycznej

Zarówno na przejściach granicznych, jak i w punktach kontrolnych Europa stara się zwiększyć bezpieczeństwo, oferując jednocześnie możliwość sprawnego podróżowania. W ramach unijnej inicjatywy opracowano nową metodę weryfikacji tożsamości, aby pomóc w znalezieniu odpowiedniej równowagi pomiędzy tymi dwoma aspektami.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Twórcy finansowanego przez UE projektu Smart-Trust oferują nowe rozwiązanie technologiczne „Mobile ID”, które umożliwi wykorzystywanie cyfrowej tożsamości oraz identyfikacji biometrycznej. Umożliwia ono przeprowadzenie sprawnego, samoobsługowego procesu kontroli tożsamości. „Mobilna technologia zmieniła sposób, w jaki ludzie się komunikują, zaś Mobile ID idzie o krok dalej, przekształcając sposób, w jaki się identyfikują”, zauważa koordynatorka, Elisabete Pires. „Tworzy ona ekosystem umożliwiający prostą cyfrową procedurę weryfikacji tożsamości wykorzystującą urządzenia mobilne, by oferować osobom fizycznym, przedsiębiorstwom oraz rządom całkowicie bezkontaktową i niewymagającą użycia papieru weryfikację tożsamości”.

Technologia biometryczna Mobile ID uzyskuje wysokie wyniki

Po przeprowadzeniu oceny potrzeb biznesowych rządów, lotnisk, linii lotniczych i straży granicznej, partnerzy projektu opracowali wymagania i zdefiniowali kluczowe wskaźniki wydajności dla tych grup docelowych. Zintegrowali oni Mobile ID z infrastrukturą lotniskową i przejść granicznych, przeprowadzając eksperymenty mające na celu pomiar skuteczności systemu w zakresie sprawnej identyfikacji i kontroli pasażerów. Rozpoznawanie twarzy wykorzystywano jako test w scenariuszu pozytywnej identyfikacji na typowym lotnisku, z użytkownikami, którzy nie wiedzieli o procedurach identyfikacji biometrycznej. Ocena dotyczyła 6 275 transakcji w okresie 40 dni. Dzięki wynikom lepiej rozumiemy, w jaki sposób ludzie reagują na biometryczną weryfikację cyfrowej tożsamości na przyjaznej dla użytkownika platformie, której nie wprowadzono jeszcze na dużą skalę. Testowy projekt pilotażowy pozwolił uzyskać nowe informacje na temat czynników, które wpływają na działanie stosowanej technologii biometrycznej wykorzystującej urządzenia mobilne, jak również czynników, które wpływają na reakcje podróżnych na tę technologię. W szczególności zbadano, w jaki sposób warunki środowiskowe wpływają na jakość obrazu oraz jak realistyczne scenariusze pozyskiwania wpływają na zachowanie ludzi poddawanych weryfikacji biometrycznej cyfrowej tożsamości. W satysfakcjonującej ankiecie obejmującej blisko 1 600 testowanych uczestników 67 % uznało proces za bardzo szybki, 70 % – za łatwy w użyciu, zaś 93 % było zainteresowanych wykorzystaniem tego rozwiązania na swoim telefonie podczas kolejnej podróży. „Te połączone rezultaty pokazują Komisji Europejskiej ogólne możliwości i akceptację przez podróżnych technologii biometrycznej w kontrolowanym środowisku”, zauważa Pires. „Wyniki pomogą opracować politykę dotyczącą stosowania biometryki na przejściach granicznych, ułatwią też ocenę możliwości wdrożenia Mobile ID i jego potencjalne korzyści”.

Bezproblemowa podróż połączonego pasażera

Mobile ID oferuje sprawną, modułową i umożliwiającą wprowadzanie rozmaitych konfiguracji, otwartą platformę architektoniczną o kilku rzetelnych, wszechstronnych i skalowalnych elementach głównych. Wykorzystuje technologię „Biometryka w ruchu” umożliwiającą nieprzerwane identyfikowanie poprzez wykorzystanie dokumentów elektronicznych potwierdzających cyfrową tożsamość, przechowywanych na poszczególnych urządzeniach mobilnych. System chroni dane osobowe dzięki zastosowaniu inżynierii protokołu prywatność w fazie projektowania, który gwarantuje osobom fizycznym zachowanie prywatności. Mobile ID wykorzystuje też bezpieczny token biometryczny, by dbać o prywatność i poufność danych osobowych. Prywatność w fazie projektowania umożliwia dostęp do potrzebnych informacji wyłącznie upoważnionym podmiotom, zaś upoważnienie przyznaje sam użytkownik. W połączeniu protokoły te zwiększają prywatność użytkowników i ograniczają prawdopodobieństwo kradzieży tożsamości. „Mobile ID znacząco przyspiesza proces identyfikacji i kontroli, zwiększając poziomy niezawodności i zaufania do weryfikacji tożsamości na europejskich granicach oraz wzmacniając bezpieczeństwo na granicach państw UE”, podsumowuje Pires. Projekt Smart-Trust przyczyni się do pogodzenia bezpieczeństwa i doświadczeń użytkownika, poprawiając jednocześnie oba te aspekty.

Słowa kluczowe

Smart-Trust, biometryczny, Mobile ID, granica, identyfikacja, cyfrowe ID, podróżny, bezpieczeństwo, urządzenia mobilne, rozpoznawanie twarzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania