European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MRI and Ultrasound Robotic Assisted Biopsy

Article Category

Article available in the following languages:

Robotyka przyczyni się do poprawy diagnostyki raka sutka

System łączący precyzję robotyki z wydajnością ultrasonografii i wysokiej jakości obrazowania metodą rezonansu magnetycznego mógłby zwiększyć szybkość, bezpieczeństwo i dokładność procedury diagnostyki raka sutka.

Zdrowie icon Zdrowie

Rak sutka to jedna z chorób o najwyższej śmiertelności, która diagnozowana jest u co ósmej kobiety. Jego wczesne wykrycie zwiększa szanse na powodzenie leczenia, ratując życie pacjentek i ograniczając ogólny wpływ choroby. Poprawa narzędzi i procedur wykorzystywanych w diagnostyce raka sutka odgrywa w tej kwestii kluczową rolę. Zespół finansowanego przez UE projektu MURAB postanowił uczynić decydujący krok w stronę diagnostyki nowej generacji. „Nasz nowy system chirurgiczny wspierany rozwiązaniami robotycznymi może przynieść wiele korzyści pacjentom, lekarzom i systemowi opieki zdrowotnej”, wyjaśnia Stefano Stramigioli, profesor w dziedzinie zaawansowanej robotyki na Uniwersytecie Twente i koordynator projektu MURAB. „Jest to możliwe dzięki połączeniu precyzji robotyki i obrazowania”.

Wszystko, co najlepsze

Obecnie do wykrywania zmian patologicznych w piersi i przeprowadzania biopsji wykorzystywane są dwie różne procedury, z których żadna nie jest idealna. Chociaż ultrasonografia (USG) pozwala na obrazowanie w czasie rzeczywistym, a także jest stosunkowo niedroga i powszechnie dostępna, nie jest w stanie wykrywać bardzo małych zmian. Z kolei obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging, MRI) gwarantuje wysokiej jakości wizualizację i skuteczniejsze wykrywanie, ale brak możliwości obrazowania w czasie rzeczywistym utrudnia wykonanie biopsji wspieranej MRI, wydłuża jej czas i zwiększa koszty. Projekt MURAB stanowi rozwiązanie tego problemu, a jednocześnie ogranicza ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Stramigioli wyjaśnia: „Nowa procedura obejmuje najpierw wykonanie 15-minutowego badania MRI najmniejszych zmian, a następnie przeprowadzenie ultrasonografii i biopsji za pomocą ramienia robotycznego”.

Wysoka precyzja

Nowy inteligentny system łączy dane pochodzące z MRI z badaniem USG piersi, pozwalając na precyzyjną lokalizację patologicznej zmiany. W oparciu o zebrane informacje ramię robotyczne może naprowadzać igłę, która została manualnie wprowadzona przez radiologa, w dokładne miejsce wykonania biopsji. „System ten nie tylko ogranicza dyskomfort i niepewność odczuwane przez pacjenta, ale także zmniejsza nakład pracy lekarzy i personelu szpitalnego, potencjalnie pozwalając na zbadanie większej liczby pacjentów w krótszym czasie”, mówi Stramigioli. Rozwiązanie może być wykorzystywane w diagnostyce raka sutka, ale także w biopsji mięśni.

Od diagnostyki do leczenia?

Unijne finansowanie pozwoliło naukowcom przeprowadzić weryfikację poprawności projektu, a następnie wykonać badania kliniczne, które przygotują technologię do wprowadzenia na rynek. W oparciu o wiedzę specjalistyczną w zakresie robotyki, obrazowania, ultrasonografii i raka sutka oraz przeprowadzone badania i wsparcie uzyskane ze strony partnerów biznesowych, konsorcjum przygotowało podwaliny pod stworzenie faktycznego produktu. „Finansowanie i sprzyjająca sytuacja na rynku pozwolą na wprowadzenie nowego systemu na rynek w ciągu około 5 lat”, dodaje Stramigioli, jednocześnie zaznaczając, że w tym celu konieczne będą dalsze inwestycje na wielką skalę. Wyposażenie igły w światłowód pozwoliłoby na wykorzystywanie rozwiązania nie tylko do przeprowadzenia biopsji, ale także ablacji. „Dzięki temu pacjentka mogłaby przyjść do szpitala na rutynowe badanie kontrolne i wrócić do domu kilka godzin później, po zabiegu usunięcia nowotworu, o którym nawet nie wiedziała”, podsumowuje naukowiec.

Słowa kluczowe

MURAB, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, MRI, ultradźwięki, robotyka, rak sutka, biopsja, diagnostyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania