Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Collaboration among Aerospace, Biotechnology, ICT, Energy and Medical Devices sectors in generating innovative solutions, business models and work-flows that enhance patient-centered care

Article Category

Article available in the following languages:

Przyspieszenie innowacji w sektorze opieki zdrowotnej

Poprawa opieki skoncentrowanej na pacjencie wymaga nieustannej wytężonej pracy. W projekcie Cross4Health wykorzystano wiedzę i doświadczenie zdobyte w różnych sektorach nauki i technologii, takich jak rzeczywistość wirtualna i robotyka, w celu opracowania innowacyjnych usług i wyrobów medycznych.

Zdrowie icon Zdrowie

Współpraca między podmiotami świadczącymi usługi opieki zdrowotnej a przemysłem nie rozpoczyna się wystarczająco wcześnie i nie jest skoordynowana. Konieczna jest lepsza współpraca i koordynacja w celu zaspokojenia potrzeb podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej i użytkowników końcowych.

Połączenie sił w celu nadrobienia opóźnień w zakresie innowacji w opiece zdrowotnej

Finansowane ze środków UE konsorcjum Cross4Health wsparło innowacyjne projekty kierowane przez MŚP, które wykorzystują technologię i know-how z sektorów przemysłu lotniczego, energetycznego i kreatywnego z pożytkiem dla zastosowań w opiece zdrowotnej. „Współpraca między różnymi sektorami nie tylko ogranicza rozdrobnienie badań, ale także zmniejsza opóźnienie innowacji oraz skraca czas potrzebny do wprowadzenia produktu lub usługi na rynek”, podkreśla Sergio Ferreira, koordynator projektu Cross4Health. Zespół Cross4Health ogłosił dwa otwarte zaproszenia do składania wniosków i programy akceleracji, aby wesprzeć ponad 60 MŚP w przygotowaniu ich innowacyjnych rozwiązań do wprowadzenia na rynek. Projekt wspierał także tworzenie pomysłów i współpracę między europejskimi firmami poprzez organizację różnych konkursów, maratonów projektowania, otwartych przestrzeni innowacji, warsztatów oraz webinarów. Uczestnicy inicjatywy nawiązali bliską współpracę z interesariuszami z sektora opieki zdrowotnej w celu określenia rzeczywistych potrzeb tego sektora, a następnie zaplanowali wydarzenia i otworzyli zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów. Było to niezwykle ważne dla zachęcania MŚP do udziału w tych działaniach i czerpania z nich konkretnych rozwiązań dzięki odpowiedniemu uwzględnieniu potrzeb w terenie.

Udane projekty Cross4Health

Zespół Cross4Health uwzględnił ryzyko technologiczne, finansowe i dotyczące zasobów ludzkich oraz wspierał różne projekty z różnych dziedzin. Wspierane projekty odpowiadały na konkretne problemy dotyczące opieki zdrowotnej poprzez szereg rozwiązań, takich jak nowe produkty diagnostyczne i narzędzia do samodzielnego monitorowania. We wszystkich projektach odnotowano znaczące osiągnięcia przemysłowe, sieciowe, dotyczące wiedzy i finansowe będące efektem programów akceleracji. Przykładem udanego projektu jest EyeCheck System, który wykorzystuje opartą na chmurze platformę do zdalnego diagnozowania chorób oczu na podstawie zdjęć wykonanych u optyka. Ponadto powstał biomarker VR, który wykorzystuje neurofizjologię ilościową i wirtualną rzeczywistość (VR) do oceny fizjologicznej psychozy oraz rozwiązanie Virtual Recovery, które wykorzystuje VR do wspomagania procesu regeneracji. Z kolei StrokeAI łączy dane elektrokardiogramu i sztucznej inteligencji w celu oceny ryzyka udaru mózgu, podczas gdy G ECGms monitoruje aktywność serca w czasie rzeczywistym. Urządzenie do diagnostyki przyłóżkowej SNIPE zdalnie monitoruje pacjentów z chorobami wątroby poprzez wykrywanie białka C-reaktywnego i amoniaku we krwi. Inny szybki test diagnostyczny, SeptiBell, identyfikuje zakażenia bakteryjne we krwi i pomaga lekarzom w leczeniu sepsy. Wśród innych innowacji Cross4Health znalazły się: babyndex, pierwszy cyfrowy test ze śliny, który pozwala przewidywać owulację, oraz iWalkU, egzoszkielet służący do diagnostyki i rejestrowania ruchu. Ramię robota Adamo umożliwia wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z ruchami w różnych płaszczyznach. Inicjatywa Cross4Health wsparła rozwój różnych urządzeń do zdalnego monitorowania, takich jak ePrev, które służy do identyfikacji czynników wyzwalających padaczkę i przewidywania napadów, oraz PREDISPARK, które zdalnie monitoruje ćwiczenia rehabilitacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona. Physioplux Trainer pozwala pacjentom wykonywać ćwiczenia fizjoterapeutyczne w domu, natomiast rozwiązanie KineActiv umożliwia aktywną rehabilitację po urazach. Powstały też inne rozwiązania do rehabilitacji, takie jak Remo i ReHand. Do monitorowania środowiska pod kątem chorób układu oddechowego opracowano czujniki, które mierzą zanieczyszczenie powietrza – myBUTTERFLY – lub łączą je ze spersonalizowaną analizą oddechu – FeNOmino. „Znaczące osiągnięcia wspieranych projektów jednoznacznie dowodzą sukcesu inicjatywy Cross4Health. Liczymy, że MŚP wykorzystają to doświadczenie do osiągnięcia pełnego potencjału w zakresie innowacji”, mówi na koniec Ferreira.

Słowa kluczowe

Cross4Health, wyrób medyczny, opieka zdrowotna, innowacja, rehabilitacja, MŚP, rekonwalescencja, diagnostyka, lotnictwo, energia, biotechnologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania