Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przełomowa, wszczepiana pompa serca daje nową nadzieję pacjentom w ostatnim stadium niewydolności serca

Jedna z firm wspieranych przez Unię Europejską opracowała innowacyjny model pompy serca, która potrafi zachować synchronizację z sercem przez ponad 30 dni bez potrzeby używania czujników. To pierwszy przypadek zminiaturyzowanej osierdziowej pompy serca, która może wykazać się tak daleko posuniętą synchronizacją.

Zdrowie

W przypadku grupy 60 milionów osób na całym świecie cierpiących na niewydolność serca przeszczep bardzo często jest niemożliwy. Istnieją wprawdzie wszczepialne pompy, tak zwane systemy wspomagania lewokomorowego (ang. left ventricular assist device, LVAD), które stanowią obiecujące rozwiązanie w zakresie leczenia tego zagrażającego życiu stanu, jednak z ich stosowaniem wiążą się liczne komplikacje. U czterech na pięciu pacjentów ich wszczepienie powoduje poważne komplikacje, takie jak krwawienie czy udary mózgu, w ciągu dwóch lat po wszczepieniu LVAD. Francuska firma zajmująca się produkcją urządzeń wspomagających pracę serca, CorWave, opracowuje nowatorską technologię pompy membranowej, która ma ograniczyć powstawanie tych komplikacji i podnieść jakość opieki nad pacjentami cierpiącymi na niewydolność serca. Dzięki częściowemu wsparciu z finansowanego prze UE projektu Calypso firma CorWave mogła przedstawić przełomowe wyniki badań nad wydajnością skonstruowanego systemu LVAD. Wyniki te – pierwsze tego rodzaju – zostały zaprezentowane podczas XLI Dorocznego Posiedzenia Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc. Dowodzą one, że możliwa jest synchronizacja pompy osierdziowej z sercem pacjenta przez okres przekraczający 30 dni bez pomocy dodatkowych czujników. Trevor Snyder, dyrektor CorWave ds. badań translacyjnych i klinicznych, komentuje wyniki badań, czyli wspomniane 30 dni synchronizacji, w artykule opublikowanym w serwisie „Business Wire” w kwietniu 2021 roku: „Wyniki te, dowodzące bezczujnikowej synchronizacji pompy CorWave utrzymującej się przez okres kilku milionów uderzeń serca, są nieporównywalne z jakimikolwiek uzyskanymi wcześniej. Ta niezwykła właściwość pompy CorWave, w połączeniu z wyjątkową zgodnością krwi, daje nadzieję na zasadnicze zmniejszenie poważnych zdarzeń niepożądanych u pacjentów z LVAD, które występują przy stosowanych obecnie terapiach. Jednocześnie przywróci im to jakość życia i zdolność podejmowania codziennych czynności”.

Obecnie stosowane pompy a technologia CorWave

Powikłania związane z wszczepianiem LVAD są przypuszczalnie spowodowane niezdolnością stosowanych obecnie pomp wszczepianych do odtwarzania rytmicznej pracy serca. Pompa zaproponowana przez CorWave wyróżnia się tu na tle innych systemów LVAD dzięki zastosowaniu przełomowej technologii membranowej, której właściwości falowe są inspirowane ruchami zwierząt morskich. W odróżnieniu od stosowanych obecnie urządzeń pompa z membraną falową może generować naturalny rytm pracy serca i odwzorowywać natężenie przepływu krwi oraz jej ciśnienie właściwe dla zdrowego mięśnia sercowego. W styczniu 2021 roku w „Business Wire” ukazał się artykuł, w którym Louis de Lillers, dyrektor generalny CorWave, opisuje tę pompę serca jako „najbardziej zaawansowany system wspierania pracy układu krążenia na świecie”. W badaniach in vivo udało się uzyskać synchronizację rytmu pompy CorWave z rytmem pracy serca pacjenta bez pomocy czujników. Pompa z powodzeniem wykrywała ponad 97 % uderzeń serca. „Badanie to jest ważnym krokiem w kierunku udostępnienia tej pompy serca nowej generacji pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca”, mówi de Lillers w kwietniowym artykule. „Faktycznie udało się nam wykazać, że ta pompa jest w stanie pracować synchronicznie z sercem pacjenta, co może być przełomem w terapii z wykorzystaniem LVAD. Gratulacje dla zespołu, który zdołał osiągnąć ten przełom w rozwoju tej nowatorskiej technologii. Dzięki tym badaniom naukowcy na nowo definiują stan techniki w dziedzinie mechanicznego wspomagania krążenia. Zdołali dokonać tego, co nie udało się żadnemu ze stosowanych obecnie urządzeń”. To pierwsza synchronizacja tej jakości w zminiaturyzowanej pompie osierdziowej. Profesor André Vincentelli ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lille we Francji skomentował to następująco: „Utrzymanie ciągłego rytmu pracy w badaniu in vivo był jednym z najbardziej oczekiwanych wyników. To oznaka dojrzałości projektu, którego kolejnym krokiem będzie niewątpliwie wszczepianie urządzenia ludziom”. Projekt Calypso (The next-generation heart pump to change patients’ lives and create a new standard of care) jest koordynowany przez firmę CorWave. Trzyletni projekt ma się zakończyć we wrześniu 2023 roku. Więcej informacji: projekt Calypso

Słowa kluczowe

Calypso, niewydolność serca, serce, pompa, pompa serca, system wspomagania lewokomorowego, LVAD

Powiązane artykuły