European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Light weight, impact resistant, canopy for fast compound rotorcraft

Article Category

Article available in the following languages:

Sporty motorowe pomogą w projektowaniu samolotów przyszłości

Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu opracował i wyprodukował pierwszy złożony element wykonany z kompozytów opartych na włóknach węglowych na potrzeby prototypu szybkiego i taniego wiropłatu RACER opracowanego przez spółkę Airbus Helicopter.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

W przypadku akcji poszukiwawczych i ratunkowych, a także innych sytuacji zagrożenia życia, dotarcie do poszkodowanych w ciągu pierwszych 60 minut – tak zwanej złotej godziny – jest zasadnicze znaczenie. Prototypowy wiropłat RACER opracowywany przez spółkę Airbus Helicopter w ramach programu „Czyste Niebo 2” jest niezwykle obiecującym rozwiązaniem dającym nadzieję na szybkie i sprawne loty w sytuacjach, w których czas reakcji ma znaczenie na wagę życia i śmierci. Prototyp rozwija prędkości dwukrotnie większe od dostępnych na rynku konwencjonalnych śmigłowców – przeszło 400 km/h, a jednocześnie jest zwinniejszy, bardziej ekologiczny, wszechstronny i tańszy. Finansowane ze środków Unii Europejskiej konsorcjum projektu FastCan, w którego skład weszły firmy KLK Motorsport GmbH oraz Modell- und Formenbau Blasius GERG GmbH, otrzymało zadanie opracowania oraz wyprodukowania konstrukcji osłony kabiny na potrzeby wiropłatu RACER, wykorzystując w tym celu doświadczenie zdobyte w sportach motorowych. „Podzieliliśmy się odpowiedzialnością – my zajęliśmy się projektowaniem i optymalizacją, natomiast rolą GERG była produkcja elementów gotowych do zainstalowania w śmigłowcu”, zauważa Steve Dubs, koordynator projektu i szef działu konstrukcyjnego firmy KLK Motorsport GmbH. Poza głównym zadaniem zespół postanowił także zadbać o możliwości dalszego rozwoju współpracy konsorcjum z przemysłem lotniczym.

Nowatorska konstrukcja ramy kabiny

Z początkiem 2021 roku konsorcjum FastCan dostarczyło spółce Airbus Helicopter gotową konstrukcję osłony, osiągając w ten sposób cel postawiony cztery lata wcześniej. Gotowe rozwiązanie jest lekkie, bezpieczne i gotowe do zastosowania w prototypie. Konstruktorzy zoptymalizowali swoją konstrukcję pod kątem minimalizacji oporów aerodynamicznych, zapewnienia doskonałego pola widzenia, a także wytrzymałości na zderzenia z ptakami zgodnie z wymaganiami normy CS29. „W czasie naszych prac nad konstrukcją nowej osłony kabiny opieraliśmy się na naszym przeszło 20-letnim doświadczeniu w opracowywaniu i produkcji konstrukcji z polimeru wzmocnionego włóknami węglowymi (CFRP) na potrzeby motoryzacji, w szczególności sportów motorowych”, podkreśla Dubs. Opracowane przez zespół rozwiązanie stanowi jednoczęściową konstrukcję wykonaną z CFRP o wysokim stopniu integracji funkcjonalnej, łączącą puste profile oraz wielowarstwowe elementy. Zastosowanie takiej konstrukcji zapewnia wiele zalet, dzięki którym możliwe jest między innymi zmniejszenie masy własnej produktu końcowego, obniżenie kosztów i czasu budowy, a także ograniczenie jego negatywnego wpływu na środowisko.

Zwiększanie konkurencyjności europejskiego przemysłu lotniczego

„Możliwość pracy nad projektem, który może znacznie skrócić czas potrzebny na dotarcie do poszkodowanych potrzebujących pomocy, jest niezwykle motywująca, a zarazem stanowi źródło satysfakcji”, dodaje Dubs. Poza wsparciem rozwoju wiropłatu RACER, konsorcjum było w stanie zademonstrować swoje bogate doświadczenie i możliwości w zakresie produkcji elementów z lekkich materiałów kompozytowych. Dzięki udziałowi w projekcie firmy należące do zespołu były w stanie optymalizować, rozwijać i sprawdzać w praktycznych warunkach innowacyjne konstrukcje, procesy, a także technologie produkcji dla nowych zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Omawiając plany na przyszłość, Dubs wyjaśnia: „Naszym celem jest projektowanie i produkowanie lekkich elementów kadłubów, charakteryzujących się doskonałą integracją funkcjonalną. Transfer technologii pomiędzy sportami motorowymi oraz przemysłem lotniczym i kosmicznym, którego możliwości prezentuje skuteczne opracowanie osłony kabiny na potrzeby prototypu RACER, pozwoli na usprawnienie i uzupełnienie istniejących procesów i procedur związanych z wytwarzaniem konstrukcji z CFRP”. Takie działania przyczynią się do zwiększenia konkurencyjność Europy na rynku lotniczym. W perspektywie długoterminowej potencjał tej technologii może zostać wykorzystany nie tylko do rozwoju pojedynczych elementów, ale nawet całej konstrukcji płatowca. W wyniku swoich dotychczasowych prac zespół projektu FastCan zdobył dodatkowe zamówienia na opracowanie i wytworzenie elementów na potrzeby programu RACER. Celem konsorcjum jest również wypromowanie się jako niezawodny i innowacyjny partner przemysłu lotniczego. „Dostrzegamy duży potencjał w możliwości oferowania wartościowych rozwiązań naszym klientom, zwłaszcza w zakresie samolotów przyszłości, w przypadku których lekka konstrukcja zapewniająca maksimum bezpieczeństwa stanowi klucz do osiągnięcia ambitnych celów”, podsumowuje Dubs.

Słowa kluczowe

FastCan, osłona kabiny, RACER, polimer wzmocniony włóknami węglowymi (CFRP), Airbus Helicopter, prototyp, technologie wykorzystywane w sportach motorowych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania