Skip to main content
European Commission logo print header

Simplifying Aerial Intelligence

Article Category

Article available in the following languages:

Poprawa dostępu do danych lotniczych i ich jakości

Zwiększenie tempa wprowadzania na rynek technologii dronów stanowi spore wyzwanie z uwagi na skomplikowane przepisy i wysokie koszty początkowe. Zespół pewnego finansowanego przez UE projektu stara się je podjąć, używając w tym celu najnowszych danych lotniczych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Problemem dla przedsiębiorstw są nie tylko wysokie koszty i złożoność obsługi dronów, ale także fakt, że firmy nie są po prostu przyzwyczajone do pracy z operatorami dronów i wymaganym przy tym sprzętem. Innym czynnikiem jest zróżnicowanie potrzeb klientów w zakresie kompleksowych rozwiązań zintegrowanych z ich systemami oraz operatorów, którzy znają dokładnie specyfikę ich działalności.

DroneGrid i Sitemark

Sitemark, firma będąca gospodarzem finansowanego przez UE projektu DroneGrid, dzięki swojej zaawansowanej platformie korporacyjnej w zakresie danych lotniczych zrewolucjonizowała kontrolę zasobów w 2D i 3D za pomocą dronów. Firma Sitemark opracowała algorytmy automatyzacji lotów, które znacznie upraszczają zbieranie danych podczas złożonych misji, umożliwiając klientom bezproblemową integrację danych lotniczych z ich własnymi procesami roboczymi. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na danych i wynikach, zamiast zaprzątać sobie głowę takimi kwestiami, jak sprzęt do pozyskiwania danych i ich skomplikowane przetwarzanie. Rezultatem jest wysoki stopień spójności pod względem pozyskiwania danych, który ma kluczowe znaczenie dla dostarczania analiz specyficznych dla danej branży. Warstwa interfejsu programowania aplikacji umożliwia integrację różnych usług innych firm w celu poprawy jakości danych. Platforma firmy Sitemark powstała w 2018 roku, a od tego czasu firma zdołała rozwinąć opracowywanie rozwiązań i komercjalizację platformy. „Skupiamy się na klientach z sektora energetycznego i budowlanego”, wyjaśnia Vishal Punamiya, koordynator projektu DroneGrid i główny strateg w Sitemark. Sitemark opracowało nowe oprogramowanie do różnych zastosowań w terenie, takich jak przetwarzanie obrazu, automatyzacja lotu, a także algorytmy sztucznej inteligencji niezbędne do uwzględnienia dynamicznych zmian podczas lotu w celu uzyskania stałej rozdzielczości. „Pracując nad udoskonaleniem oprogramowania, wykorzystaliśmy również innowacyjne rozwiązania w celu przeprowadzenia prób dotyczących inspekcji konstrukcji pionowych, takich jak wieże telekomunikacyjne, mosty i turbiny wiatrowe”, mówi Punamiya.

Postępy w komercjalizacji

Punamiya wyjaśnia, że na początku realizacji projektu DroneGrid „celem było rozszerzenie platformy i jej zastosowań na wiele sektorów oraz zwiększenie skali komercjalizacji rozwiązania – dzięki najwyższej klasie produktu i technologii”. Strategia ta okazała się spektakularnym sukcesem, a statystyki z lat 2018–2021 mówią same za siebie. „Liczba krajów, w których sprzedajemy nasz produkt, wzrosła z 15 do 40, mamy też trzykrotnie większą liczbę klientów – zwiększyła się ona z 30 do ponad 150”. Odzwierciedleniem zainteresowania technologią jest fakt, że Sitemark ma obecnie 16 partnerów, którzy generują ponad 30 % przychodów. W 2018 roku firma nie miała jeszcze żadnych partnerów. Ten dynamiczny rozwój wiązał się z licznymi trudnościami, ale zespołowi udało się wyjść z nich zwycięsko. Mimo problemów z zarządzaniem firmą związanych z pandemią COVID zwiększyła ona liczbę pełnoetatowych pracowników o 30 osób do 45, a doświadczeni członkowie zespołu pomogli nowo zatrudnionym we wdrożeniu się w firmowe procedury. Problemem było skupienie się na konkretnych celach, gdyż jak to zwykle bywa w przypadku nowych technologii, początkowo liczba możliwości jest naprawdę duża. Choć nie było to łatwe, zespołowi udało się ostatecznie powrócić do głównego celu i misji. „Pozwoliło nam to skupić się na najważniejszych rynkach oraz zwiększyć przychody, zasięg i wiedzę”, dodaje Punamiya.

Cele na przyszłość

Sitemark planuje rozwój swojego modelu i zwiększenie przychodów poprzez partnerów – aktualnie o 50 % do 2023 roku. Planowane jest także wprowadzenie nowych produktów skierowanych do klientów produkujących autonomiczne maszyny latające oraz uniezależnienie platformy od rodzaju danych. Pozwoliłoby to klientom na zintegrowanie z platformą nowych warstw danych – jest to jeden z kluczowych kroków pozwalających na przekształcenie platformy w rozwiązanie typu „oprogramowanie jako usługa”/planowanie zasobów przedsiębiorstwa dla zasobów fizycznych. Podsumowując bardzo udane trzy lata, Punamiya podkreśla: „udział w programie był dla nas błogosławieństwem, a bez środków programu Horyzont 2020 firma Sitemark nie byłaby w tym miejscu, w którym jest dzisiaj”.

Słowa kluczowe

DroneGrid, Sitemark, platforma, dron, oprogramowanie, inspekcja, dane lotnicze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania