Skip to main content
European Commission logo print header

Novel Device for Improving Ostomy Skin Condition

Article Category

Article available in the following languages:

Nowatorski wyrób przynosi korzyści pacjentom z rakiem jelita grubego

Innowacyjna uszczelka, która może poprawić jakość życia pacjentów z rakiem jelita grubego i pomóc w zmniejszeniu kosztów opieki zdrowotnej, została z powodzeniem wprowadzona na rynek.

Zdrowie icon Zdrowie

W wyniku choroby nowotworowej lub zapalnej jelit często konieczne jest wytworzenie ujścia jelita na powierzchni powłok jamy brzusznej poprzez wyłonienie stomii. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego mającego na celu stworzenie nowego otworu do usuwania odchodów. Gromadzone są one poza ciałem, w worku stomijnym przymocowanym do skóry. „Mogą być one drażniące i płynne”, mówi Kevin Kelleher, dyrektor generalny firmy Ostoform z Irlandii. „Podczas wypływania ze stomii do worka mogą one wyciekać na skórę, powodując powikłania”. Około 40 % pacjentów ze stomią zgłasza problemy ze skórą. „Przyklejanie się worka stomijnego do uszkodzonej, zniszczonej skóry jest bolesne”, dodaje Kelleher. „Uszkodzenie miejsca mocowania worka uniemożliwia bezpieczne przymocowanie go do skóry. Może to spowodować odpadnięcie worka, prowadząc do upokarzającej sytuacji. Problem ten może mieć istotny wpływ na jakość życia pacjentów”.

Poprawa opieki nad pacjentami

Celem finansowanego ze środków UE projektu OSTOFORM było rozwiązanie tego problemu poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej uszczelki do worków stomijnych. Kieruje ona strumień odchodów ze stomii do worka, z dala od skóry pacjenta, nie uszkadzając skóry i poprawiając jakość życia pacjenta. „Zaczęliśmy od projektowania zorientowanego na użytkownika”, mówi Kelleher. „Wymagało to opracowania wyrobu, który byłby łatwy do założenia i kompatybilny ze wszystkimi workami stomijnymi. Przeprowadziliśmy również badanie na pacjentach, które pomogło wykazać korzyści płynące z zastosowania naszego wyrobu”. W uszczelce Ostoform wykorzystano unikalne, opatentowane połączenie materiałów chłonnych i niechłonnych, które zapobiegają kontaktowi drażniących wydzielin ze skórą pacjentów. W trwającym 6 tygodni badaniu z udziałem 12 pacjentów stwierdzono ograniczenie powikłań skórnych o 45 %. Ulepszona budowa uszczelki poprawia jej użyteczność, sprawia skóra jest zdrowsza, a pacjenci cieszą się większą pewnością siebie i lepszą jakością życia. Wprowadzenie wyrobu może również obniżyć koszty ponoszone przez systemy opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie liczby wizyt pielęgniarek stomijnych oraz zmniejszenie częstotliwości, z jaką pacjenci muszą zmieniać worki stomijne. Produkt jest łatwy w produkcji, dzięki czemu jest on konkurencyjny kosztowo. W ramach projektu opracowano także metodę produkcji na dużą skalę. „Niedawno opublikowaliśmy badanie kliniczne w jednym z najlepszych, recenzowanych czasopism zajmujących się tematyką stomii, w którym wykazaliśmy korzyści płynące ze stosowania naszego wyrobu”, dodaje Kelleher. „Po stworzeniu linii produkcyjnej i uzyskaniu oznakowania CE oraz zabezpieczeniu rejestracji w amerykańskim Urzędzie ds. Żywności i Leków możemy teraz rozpocząć komercjalizację uszczelki Ostoform”.

Wprowadzanie innowacji na rynek

Komercjalizacją wyrobu zajęła się spółka Ostoform, firma typu spin-off z Uniwersytetu w Limerick w Irlandii zajmująca się wyrobami medycznymi. Kelleher jest przekonany, że firma może stać się globalnym liderem w dziedzinie utrzymania zdrowia skóry pacjentów ze stomią. Szacuje on, że z wykorzystania uszczelki Ostoform mogłoby potencjalnie skorzystać około milion pacjentów w UE i Stanach Zjednoczonych. „W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadziliśmy pilotażowe wdrożenie wyrobu w Holandii i Stanach Zjednoczonych”, wyjaśnia. „Informacje zwrotne były bardzo zachęcające, a my zaczęliśmy nawiązywanie partnerstw handlowych, aby udostępnić nasz produkt ludziom, którzy najbardziej go potrzebują”. Kelleher ma nadzieję, że po wprowadzeniu produktu na rynek będzie on stanowić pierwszą z wielu ekscytujących innowacji w opiece nad pacjentami. „Planujemy kontynuować budowę naszej linii produkcyjnej i rozwijać działalność, mając na celu osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie utrzymania zdrowia skóry pacjentów ze stomią”, mówi.

Słowa kluczowe

OSTOFORM, jelito, rak, stomia, zdrowie, skóra, pacjent, opieka zdrowotna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania