Skip to main content
European Commission logo print header

Transition paths to sustainable legume based systems in Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Vækst i bæredygtigt landbrug ved hjælp af lokale bælgplanter

For at blive mere bæredygtig skal Europa have større variation i sine landbrugsfødevaresystemer. Ifølge ét EU-projekt starter dette med at fremme dyrkning og forbrug af hjemmeavlede bælgplanter.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Fødevaresystemerne har et markant CO2-aftryk, som tegner sig for en tredjedel af de udledte drivhusgasser på verdensplan. Det er derfor særdeles vigtigt, at sektoren meget hurtigt bliver mere bæredygtig. Små bælgplanter kan gøre en stor forskel. »De fleste udledninger i landbruget kommer fra kreaturer såsom kvæg og svin samt fra brugen af syntetisk kvælstofbaseret gødning,« siger Pietro Iannetta, som er agroøkolog ved James Hutton Institute. »Bælgplanter derimod er en bæredygtig næringskilde både som fødevare og foder, der også kan bruges som naturlig kvælstofgødning.« Desværre er det sådan, at selvom der er stor efterspørgsel efter bælgplanter i Europa, så importerer vi størstedelen, hovedsagelig i form af sojabønner og til dyrefoder. De stammer også ofte fra områder, hvor regnskoven er blevet fældet. »For at beskytte vores ernæringssikkerhed og passe på miljøet og for at fremme en omstilling til sundere kostvaner skal Europa diversificere sine landbrugsfødevaresystemer ved at fremme hjemmeavlede bælgplanter,« forklarer Pietro Iannetta. For at opnå dette skal samarbejdet mellem de mange aktører i landbrugsfødevaresektoren øges – et samarbejde, der delvis drives af det EU-finansierede projekt TRUE (Transition paths to sustainable legume-based systems in Europe).

Mod et mere bæredygtigt system

I hjertet af projektet er et ønske om at gøre mere bæredygtige, hjemmeavlede, bælgplantebaserede landbrugsfødevaresystemer til virkelighed. »Der findes allerede knowhow, ønsker om og efterspørgsel efter sådanne systemer,« bemærker Pietro Iannetta, som koordinerer projektet. »TRUE hjælper med at forbinde og styrke relevante interessenter og gennem innovation og samarbejde at afdække og realisere de bedste måder til at oprette disse bæredygtige systemer.« Arbejdet er ikke i mål, men projektet har gjort betydelige fremskridt. Det har afdækket de vigtigste barrierer og muligheder og udviklet nyttige værktøjer til alle aktører i værdikæden. Det er blandt andet værktøjer til livscyklusanalyse og et system til beslutningsstøtte kaldet »Pathfinder«, som er det første værktøj til vurdering af bæredygtighed i hele værdikæden for virksomheder. TRUE har lanceret flere innovative produkter, som for eksempel den fuldt kommercialiserede Nàdar Gin, som bruger ærter til at fremstille »klimapositiv« gin og proteinrige biprodukter. Desuden har projektet etableret sit eget varemærke, CoolBeans® og været ophavsmand til flere videnskabelige artikler, politiske oplæg og rapporter. Det har endda udgivet sin egen bælgplantekogebog!

Efter TRUE

Projektet har spillet en vigtig rolle i oprettelsen af flere initiativer, der dækker hele kontinentet. Et af dem er Legume Innovation Network (LIN). LIN gennemføres i samarbejde med det EU-finansierede LEGVALUE-projekt og sigter mod at forbinde bælgplantefokuserede virksomheder og ngo’er for at støtte bæredygtig erhvervsudvikling i Europa. TRUE-projektet spiller desuden en rolle i Crop Diversification Cluster (CDC), som samler partnerorganisationer fra Europa for at øge indvirkningen af forskning på afgrødediversificering og opfordre til indførelse af innovative diversificeringsforanstaltninger. »Disse to initiativer sikrer, at det arbejde, vi påbegyndte under TRUE-projektet, vil have en fortsat og varig betydning,« bemærker Pietro Iannetta. »Det er mit håb, at disse initiativer kan udnytte det momentum, som TRUE har sat i gang, og fortsætte med at stimulere den innovation, som kommer til at definere bæredygtigt landbrug.« Projektet promoverer i øjeblikket sine værktøjer, metoder og strategier, som vil kunne videreføres i nye bælgplantefokuserede projekter.

Keywords

TRUE, bæredygtig, CoolBeans, Nàdar Gin, landbrug, bælgplanter, landbrugsfødevarer, CO2-aftryk

Discover other articles in the same domain of application