Skip to main content

Transition paths to sustainable legume based systems in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dyrking av et bærekraftig landbruk gjennom lokale belgfrukter

For å bli mer bærekraftig må Europa diversifisere sine landbruksmatsystemer. I følge et EU-prosjekt starter dette med å fremme dyrkingen og forbruket av hjemmedyrkede belgfrukter.

Food and Natural Resources

Matsystemer har et betydelig karbonavtrykk, og står for en tredjedel av klimagassutslippene globalt. Dermed haster det for sektoren å bli mer bærekraftig. Små belgfrukter kan gjøre en stor forskjell. «Det meste av landbrukets utslipp kommer fra husdyr, som kyr og griser, og bruken av syntetisk nitrogenbasert gjødsel», sier Pietro Iannetta, en agroøkolog ved James Hutton Institute. «Belgfrukter er, på den annen side, en bærekraftig kilde til ernæring, for både mat og fôr, som også kan brukes som naturlig nitrogengjødsel.» Selv om det er stor etterspørsel etter belgfrukter i Europa, importeres dessverre det aller meste, hovedsakelig som soyabønner og til dyrefôr. De stammer også ofte fra flatehugstområder i regnskogen. «For å beskytte ernæringsmessig sikkerhet og miljømessig velvære, og for å fremme overgangen til et sunnere kosthold, må Europa diversifisere sine landbruksmatsystemer ved å fremme hjemmedyrkede belgfrukter», forklarer Iannetta. For å oppnå dette kreves økt samarbeid mellom de mange aktørene i landbruksmatsektoren – samarbeid som delvis drives av det EU-finansierte prosjektet TRUE (Transition paths to sustainable legume-based systems in Europe).

Mot et mer bærekraftig system

I kjernen av prosjektet finnes et ønske om å gjøre flere bærekraftige, hjemmedyrkede belgfruktbaserte landbruksmatsystemer til virkelighet. «Kunnskapen, ønsket om og etterspørselen etter slike systemer eksisterer», sier Iannetta, som koordinerer prosjektet. «TRUE bidrar til å koble sammen og styrke relevante interessenter og, gjennom innovasjon og samarbeid, identifisere og realisere de beste veiene for å skape disse bærekraftige systemene.» Selv om det fortsatt er under arbeid, har prosjektet gjort betydelig fremskritt. Det har identifisert de viktigste barrièrene og mulighetene og utviklet nyttige verktøy for alle aktører i verdikjeden. Disse inkluderer verktøy for livssyklusanalyseog et beslutningsstøttesystem kalt «Pathfinder», som representerer det første vurderingsverktøyet for bærekraft gjennom verdikjeden for bedrifter. TRUE har lansert flere innovative produkter, for eksempel den helkommersialiserte Nàdar Gin, som bruker erter til å lage «klimapositiv» gin og biprodukter med høyt proteininnhold. Prosjektet har også etablert sitt eget varemerke, CoolBeans®, og har skrevet flere vitenskapelige artikler, retningslinje-orienteringer og rapporter. Det har til og med publisert sine egne oppskriftsbøker for belgfrukter!

Etter TRUE

Prosjektet har spilt en viktig rolle i etableringen av flere initiativer som dekker hele kontinentet. Et av dem er Legume Innovation Network (LIN). Lin er utført i samarbeid med det EU-finansierte LEGVALUE-prosjektet, og har som mål å koble sammen belgfruktfokuserte virksomheter og frivillige organisasjoner for å støtte en bærekraftig kommersiell utvikling i Europa. TRUE-prosjektet spiller også en rolle i Crop Diversification Cluster (CDC), som samler partnerorganisasjoner fra Europa for å øke effekten av forskningen på diversifisering av avlinger og oppmuntre til bruk av innovative diversifiseringstiltak. «Disse to initiativene sikrer at arbeidet vi startet under TRUE-prosjektet vil ha en pågående og varig effekt», sier Iannetta. «Mitt håp er at disse initiativene utnytter det momentum som TRUE satte i gang og fortsetter å stimulere innovasjonen som vil komme til å definere bærekraftig landbruk.» Prosjektet promoterer for tiden sine verktøy, metoder og strategier, som kan overføres til nye belgfruktfokuserte prosjekter.

Keywords

TRUE, bærekraftig, CoolBeans, Nàdar Gin, landbruk, belgfrukter, landbruksmat, karbonavtrykk

Discover other articles in the same domain of application

Policy making and guidelines
Digital Economy
Food and Natural Resources
Security

8 June 2021

Policy making and guidelines
Climate Change and Environment
Food and Natural Resources

5 June 2021

Policy making and guidelines
Climate Change and Environment
Food and Natural Resources
Health

24 April 2020