Skip to main content

Transition paths to sustainable legume based systems in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kestävään maatalouteen kasvua paikallisilla palkokasveilla

Kestävyyden lisääminen edellyttää Euroopan elintarvikejärjestelmien monimuotoistamista. Erään EU-hankkeen mukaan työ alkaa kotovaraisten palkokasvien viljelyn ja käytön edistämisestä.

Food and Natural Resources

Elintarvikejärjestelmien hiilijalanjälki on merkittävä, ja ne vastaavat noin kolmannesta maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Näin ollen alalla on kiire muuttua kestävämmäksi. Pienillä palkokasveilla voi olla suuri vaikutus. ”Suurin osa maatalouden päästöistä syntyy karjasta, kuten lehmistä ja sioista, sekä synteettisten, typpipitoisten lannoitteiden käytöstä”, sanoo Pietro Iannetta, James Hutton Instituten agroekologi. ”Palkokasvit puolestaan ovat kestävä ravinnon lähde niin ruoan kuin rehunkin raaka-aineena, ja niitä voidaan käyttää luonnollisena typpilannoitteena.” Valitettavasti Euroopan suuresta kysynnästä huolimatta valtaosa palkokasveista tuodaan muualta, pääosin eläinten rehuksi päätyvien soijapapujen muodossa. Lisäksi kasvit ovat usein peräisin avohakatuilta sademetsäalueilta. ”Alueen ravitsemusturvan ja ympäristön hyvinvoinnin suojelemiseksi ja terveellisempään ruokavalioon siirtymisen edistämiseksi Euroopan on monimuotoistettava elintarvikejärjestelmiään edistämällä kotoperäisten palkokasvien tuotantoa”, Iannetta sanoo. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyön lisäämistä useiden maatalouselintarvikealan toimijoiden kesken. Tätä yhteistyötä edistää osaltaan EU:n rahoittama TRUE (Transition paths to sustainable legume-based systems in Europe) -hanke.

Kohti kestävämpää järjestelmää

Hankkeen taustalla on halu toteuttaa toive kestävämmistä, kotovaraisista palkokasvipohjaisista elintarvikejärjestelmistä. ”Tällaisiin järjestelmiin on jo valmiina tarvittavaa tietämystä, halua ja kysyntää”, toteaa hanketta koordinoiva Iannetta. ”TRUE auttaa yhdistämään asiaankuuluvat sidosryhmät toisiinsa ja antaa niille innovaation ja yhteistyön avulla mahdollisuuksia löytää ja toteuttaa parhaita keinoja näiden kestävien järjestelmien kehittämiseen.” Vaikka työ on vielä kesken, hanke on edistynyt huomattavasti. Hankkeessa on määritetty useita tärkeitä esteitä ja mahdollisuuksia ja kehitetty hyödyllisiä työkaluja arvoketjun kaikille toimijoille. Näihin lukeutuvat elinkaaren analyysityökalut ja päätöksenteon tukijärjestelmä nimeltä ”Pathfinder”, joka on ensimmäinen koko arvoketjun laajuinen kestävyyden arvioinnin työkalu yrityksille. TRUE-hankkeessa on julkaistu useita innovatiivisia tuotteita, kuten täysin kaupallistettu Nàdar Gin. Yritys tekee herneistä ”ilmastopositiivista” giniä ja runsasproteiinisia sivutuotteita. Hankkeen puitteissa on kehitetty oma tavaramerkki CoolBeans® ja laadittu useita tieteellisiä artikkeleja, selvityksiä ja raportteja. Hankkeessa on jopa julkaistu omia kirjoja palkokasviresepteistä!

TRUE-hankkeen takana

Hankkeessa on tehtymerkittävää työtä useiden maanosan laajuisten aloitteiden kehittämisessä. Yksi niistä on Legume Innovation Network (LIN). Yhteistyötä EU:n rahoittaman LEGVALUE-hankkeen kanssa tekevässä LIN-hankkeessa pyritään yhdistämään palkokasveihin keskittyvät yritykset ja kansalaisjärjestöt ja tukemaan kestävää kaupallista kehitystä Euroopassa. TRUE-hankkeella on myös merkittävä rooli Crop Diversification Cluster (CDC) -osaamiskeskittymässä, joka tuo yhteen Euroopan kumppaniorganisaatiot tarkoituksena tehostaa viljelyn monimuotoistamisen alalla tehdyn tutkimuksen vaikutuksia ja kannustaa innovatiivisten monimuotoistamistoimenpiteiden käyttöönottoon. ”Nämä kaksi aloitetta varmistavat, että TRUE-hankkeessa aloittamallamme työllä on jatkuva ja pitkäkestoinen vaikutus”, Iannetta toteaa. ”Toivon, että nämä aloitteet hyödyntävät TRUE-hankkeen käynnistämää liikevoimaa ja edistävät jatkossakin innovaatioita, joista tulee ratkaisevia kestävän maatalouden tulevaisuudelle.” Hankkeessa promotoidaan tällä hetkellä työkalujaa, menetelmiä ja strategioita, jotka voitaisiin siirtää toisiin palkokasveihin keskittyviin hankkeisiin.

Keywords

TRUE, kestävä kehitys, CoolBeans, Nàdar Gin, maatalous, palkokasvit, maatalous- ja elintarvikeala, hiilijalanjälki

Discover other articles in the same domain of application