Skip to main content

Transition paths to sustainable legume based systems in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kestliku põllumajanduse laiendamine kohalike kaunviljade kaudu

Kestlikumaks muutumiseks peab Euroopa oma põllumajandusliku toidu süsteeme mitmekesistama. Ühe ELi projekti järgi algab see kodumaiste kaunviljade kasvatamise ja tarbimise edendamisest.

Food and Natural Resources

Toidusüsteemidel on märkimisväärne CO  jalajälg, mis moodustab kolmandiku kasvuhoonegaaside heitest maailmas. Seetõttu on vaja sektor kiiresti kestlikumaks muuta. Väikesed kaunviljad võivad palju muuta. „Suurem osa põllumajanduse heitest tuleneb kariloomadelt, sh lehmad ja sead, ning sünteetiliste lämmastikupõhiste väetiste kasutamisest,“ ütleb James Huttoni Instituudi agroökoloog Pietro Iannetta. „Kaunviljad seevastu on kestlik toidu- ja söödaallikas, mida saab kasutada ka loodusliku lämmastikupõhise väetisena.“ Kuigi Euroopas on suur nõudlus kaunviljade järele, imporditakse valdav enamus neist kahjuks peamiselt sojaubade ja loomasöödana. Samuti pärinevad need sageli lagedaks raiutud vihmametsadest. „Et kaitsta oma toitumisalast kindlustatust ja keskkonna heaolu ning soodustada üleminekut tervislikumale toitumisele, peab Euroopa mitmekesistama oma põllumajanduslikku toidutööstust, edendades kodumaiseid kaunvilju,“ selgitab Iannetta. Selle saavutamiseks on vaja paljude põllumajandus- ja toiduainesektoris osalejate vahel teha tihedamat koostööd – seda koostööd juhib osaliselt ELi rahastatav projekt TRUE (Transition paths to sustainable legume-based systems in Europe).

Kestlikuma süsteemi suunas

Projekti keskmes on soov muuta reaalsuseks kestlikumad kodumaistel kaunviljadel põhinevad põllumajanduslikud toidutööstused. „Oskusteave, soov ja nõudlus selliste süsteemide järele on olemas,“ märgib projekti koordineeriv Iannetta. „Projekt TRUE aitab ühendada asjaomaseid sidusrühmi ja suurendada nende mõjuvõimu ning innovatsiooni ja koostöö kaudu tuvastada ja realiseerida parimad meetodid nende kestlike süsteemide loomiseks.“ Kuigi projekt on alles pooleli, on seda saatnud märkimisväärne edu. Selle raames on tuvastatud peamised takistused ja võimalused ning välja töötatud kasulikud abivahendid väärtusahela kõikide osaliste jaoks. Nende hulka kuuluvad olelusringi analüüsimisvahendid ja otsusetegemise tugisüsteem „Pathfinder“, mis on esimene kogu väärtusahelat hõlmav kestlikkuse hindamise tööriist ettevõtetele. Projekt TRUE on turule toonud mitmeid uuenduslikke tooteid, nagu täielikult turule viidud Nàdar Gin, mille puhul kasutatakse kliimasõbraliku džinni ja kõrge valgusisaldusega ühendtoodete valmistamiseks herneid. Projekti raames on loodud ka oma kaubamärk CoolBeans® ning avaldatud mitmeid teadusartikleid, poliitikaülevaateid ja aruandeid. Projekti raames on avaldatud isegi kaunviljade retseptiraamatuid!

Projekti TRUE pärand

Projekt on mänginud olulist rolli mitmete kogu Euroopat hõlmavate algatuste loomisel. Üks neist on Legume Innovation Network (LIN). Koostöös ELi rahastatava projektiga LEGVALUE on LINi eesmärk ühendada kaunviljadele keskendunud ettevõtted ja valitsusvälised organisatsioonid eesmärgiga toetada Euroopa kestlikku kaubanduslikku arengut. Projekt TRUE mängib rolli ka põllumajanduskultuuride mitmekesistamise klastri (CDC) edendamisel, mis ühendab Euroopa partnerorganisatsioone eesmärgiga suurendada põllumajanduskultuuride mitmekesistamise uuringute mõju ja julgustada mitmekesistamismeetmete uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõttu. „Need kaks algatust tagavad, et projekti TRUE raames alustatud tööl on pidev ja püsiv mõju,“ märgib Iannetta. „Loodan, et need algatused võimendavad TRUE algatatud hoogu ja jätkavad innovatsiooni ergutamist, millest saab kestliku põllumajanduse keskne osa.“ Projekt edendab praegu oma abivahendeid, meetodeid ja strateegiaid, mille võib kasutusele võtta ka uutes kaunviljadele keskendunud projektides.

Keywords

TRUE, kestlik, CoolBeans, Nàdar Gin, põllumajandus, kaunviljad, põllumajanduslik toit, CO jalajälg

Discover other articles in the same domain of application