Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Doświadczenia ze szczytu klimatycznego w formie cyfrowego prezentu dla bliskich?

Cyfrowa platforma Gift umożliwia gościom 26. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, szerzej znanej jako COP26, dzielić się z przyjaciółmi i rodziną zagadnieniami dotyczącymi klimatu, na których szczególnie im zależy.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Cyfrowa platforma Gift okazała się wyjątkowym narzędziem, które nadało nieco inny wymiar uczestnictwu w szczycie klimatycznym COP26, odbywającym się w dniach od 31 października do 12 listopada w szkockim Glasgow. W wydarzeniu biorą udział szefowie państw, specjaliści w dziedzinie klimatu i aktywiści, których wspólnym celem jest przyspieszenie działań na rzecz złagodzenia zmiany klimatu i jej skutków. Platforma Gift oferuje uczestnikom wyjątkową możliwość tworzenia i udostępniania spersonalizowanych cyfrowych treści dotyczących całej konferencji. W ten sposób mogą zaprosić do debaty dotyczącej klimatu także inne osoby. Twórcami platformy Gift, która powstała w ramach finansowanego ze środków UE projektu GIFT, są uczeni z Laboratorium Rzeczywistości Mieszanej przy Uniwersytecie w Nottingham oraz artyści interaktywni z grupy artystycznej Blast Theory. Jak czytamy w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie Uniwersytetu w Nottingham: „Platforma Gift bazuje na zwyczaju wręczania prezentów, który służy w tym przypadku większej personalizacji doświadczeń i dzieleniu się nimi w kontekście zwiedzania muzeów i wystaw”.

Który aspekt konferencji mógłby zainteresować innych?

Po otwarciu platformy za pomocą kodu QR każdy gość wydarzenia może dowolnie tworzyć swoje własne relacje ze szczytu i udostępnić je – czyli sprezentować – swoim przyjaciołom i rodzinie. „Platforma Gift opiera się na głęboko osobistym procesie, jakim jest wybranie, zrobienie i wręczenie prezentu ukochanej osobie, przenosząc tę praktykę na grunt doświadczeń związanych ze zwiedzaniem wystaw, muzeów i galerii”, tłumaczy Nick Tandavanitj, członek grupy artystycznej Blast Theory, w przywołanym komunikacie prasowym. „COP26 jest wydarzeniem, w przypadku którego idee udostępniane innym mogą potencjalnie zmieniać świat”, dodaje Tandavanitj. „Dlatego na potrzeby COP26 dostosowaliśmy platformę Gift w sposób zachęcający delegatów i pozostałych gości do tego, by zwiedzali ekspozycje i wystawy w ramach konferencji, myśląc przy tym o swoich najbliższych. Chcemy, by goście zastanowili się, które kwestie są ważne dla ludzi których kochają. Mamy nadzieję, że będzie to dla uczestników okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami z bliskimi i skoncentrowania się na najważniejszych kwestiach związanych z kryzysem klimatycznym”. Prof. Steve Benford, kierownik Laboratorium Rzeczywistości Mieszanej, podkreśla: „To naprawdę niesamowite, że platforma Gift jest częścią COP26. Uczynienie z wystawy wspólnego doświadczenia nie tylko zwiększa zasięg samego szczytu klimatycznego i istotnych zagadnień, jakie są na nim poruszane, ale pozwala również odwiedzającym spojrzeć na nie z innej perspektywy – oczami najbliższych. Dzięki temu mogą zacząć myśleć o sprawach klimatu w inny sposób, skupić się na nich bardziej, a nawet zobaczyć coś zupełnie nowego”. Przez ponad trzy lata w projekt GIFT (Meaningful Personalization of Hybrid Virtual Museum Experiences Through Gifting and Appropriation) zaangażowani byli światowej sławy artyści, projektanci, muzealnicy i uczeni – ich wysiłki miały na celu wsparcie muzeów w tworzeniu doświadczeń hybrydowych, łączących przestrzeń fizyczną z treściami cyfrowymi, które nadają zwiedzaniu wystaw charakter osobistego spotkania z dziedzictwem kulturowym. Z platformy Gift można już korzystać w wielu europejskich muzeach. Więcej informacji: strona projektu GIFT

Słowa kluczowe

GIFT, 26. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, cyfrowa, platforma, klimat, COP26, konferencja, szczyt