CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Intra-operative microscope for tumor margin assessment

Article Category

Article available in the following languages:

Niespotykana dotąd precyzja w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Walka z rakiem jest jedną z pięciu misji programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2027, dlatego prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami nabrały priorytetowego znaczenia. Zespół pewnego finansowanego przez UE projektu zrewolucjonizował ocenę marginesów w chirurgii onkologicznej.

Zdrowie icon Zdrowie

Jedna z trudności w pracy chirurgów onkologów polega na usunięciu tkanki nowotworowej przy jednoczesnym minimalnym naruszeniu zdrowej otaczającej guz tkanki. Ten kluczowy etap decyduje o nawrocie nowotworu, sprawności pacjenta po operacji i estetyce operowanego obszaru. Możliwość natychmiastowej oceny marginesu podczas operacji przekłada się na poprawę opieki nad pacjentem. Zespół finansowanego przez UE projektu HistologTM Scanner, teraz znanego także jako Histolog® Scanner, opracował nową metodę obrazowania, która wspomoże klinicystów w procesie decyzyjnym, poprawiając jakość życia pacjentów i ograniczając konieczność ponownej operacji.

Wdrażanie nowej metody

Usuwanie guza stanowi główną metodę leczenia różnych rodzajów nowotworów, z których najczęściej diagnozowany w Europie jest rak gruczołu sutkowego. Jeśli ten wymagający wyjątkowej precyzji proces zakończy się niepowodzeniem, operację należy powtórzyć, co wiąże się z dużym obciążeniem dla pacjenta i wysokimi kosztami. Opierające się na masywnej równoległej mikroskopii konfokalnej rozwiązanie Histolog® Scanner, które uzyskało oznakowanie CE w 2016 roku, stanowi zoptymalizowaną technikę obrazowania śródoperacyjnego ograniczającą konieczność ponownej operacji. Technologia pozwala na wizualizację komórek nowotworowych w czasie rzeczywistym u pacjenta podczas zabiegu, a morfologia świeżo wyciętej tkanki jest natychmiast wizualizowana bez konieczności zamrażania lub utrwalania tkanki. „Naszą główną misją jest ustanowienie nowego standardu oceny marginesów dla operacji raka piersi oraz wykorzystanie go w innych onkologicznych zabiegach chirurgicznych, takich jak resekcja guza prostaty lub neurochirurgia, ponieważ podstawowa metoda wykrywania ma zastosowanie do wszystkich patologii nowotworowych”, wyjaśnia Bastien Rachet, dyrektor wykonawczy i współzałożyciel firmy SamanTree Medical. „Pracujemy także nad oprogramowaniem szkoleniowym opartym na sztucznej inteligencji, które będzie dodatkowo wspierać klinicystów i przyczyni się do standaryzacji naszego podejścia”.

Innowacje w dziedzinie medycyny to bieg przez płotki

W ramach trzyletniego finansowania z programu „Horyzont 2020” zespół skupiał się na generowaniu danych klinicznych wymaganych do komercjalizacji opatentowanej platformy. W toku badań klinicznych zrealizowanych we współpracy z Instytutem Gustave-Roussy, jednym z wiodących ośrodków onkologicznych na świecie, naukowcy stworzyli zestaw obrazów Histolog® próbek raka gruczołu sutkowego, w oparciu o które zespół patologów dokonał adnotacji i klasyfikacji zarówno prawidłowych, jak i nowotworowych struktur tkankowych. Prace te umożliwiły firmie opracowanie materiałów szkoleniowych dla klinicystów. „Pandemia COVID-19 uniemożliwiłaby realizację tego projektu, gdyby nie nasza determinacja”, przyznaje Rachet. Zespół stworzył także narzędzia informatyczne umożliwiające efektywną koordynację pracy zdalnej z międzynarodowymi partnerami i bezpieczne prowadzenie badań nawet w czasie pandemii. „Ten przykład podkreśla znaczenie innowacji w zakresie medycznych narzędzi cyfrowych oraz kluczową rolę wsparcia finansowego oferowanego przez Komisję Europejską”, podkreśla Rachet.

Wspieranie leczenia onkologicznego na wszystkich etapach

Na ten moment ta innowacyjna technologia stanowi rozwiązanie wyzwań związanych z resekcją guza. Platforma ta może jednak wspomagać i uzupełniać diagnostykę przed rozpoczęciem leczenia, a także analizę laboratoryjną. Znajdzie również zastosowanie w biopsji i badaniu próbek, przynosząc spore korzyści. „Wspieranie procesów decyzyjnych podczas operacji to dopiero początek. Naszym celem jest również zapewnienie klinicystom lepszych możliwości diagnostycznych podczas wykonywania biopsji lub analizowania próbek w laboratorium”, podsumowuje Rachet. „Przygotowaliśmy już grunt pod przyszłe współprace w Europie i Stanach Zjednoczonych i planujemy zrealizować ten cel”.

Słowa kluczowe

Histolog® Scanner, nowotwór, operacja, klinicyści, sala operacyjna, rak gruczołu sutkowego, ocena marginesu, leczenie onkologiczne, biopsja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania