European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

WeCount: Citizens Observing UrbaN Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Občané řídí politiku městské dopravy

U městských politik je časté, že sami občané vědí, co je potřeba zlepšit. Projekt financovaný EU zavedl systémy nízkonákladového monitorování dopravy v pěti evropských městech, čímž obyvatelům umožnil utvářet politiky městské dopravy.

Transport and Mobility icon Transport and Mobility
Society icon Society

Doprava ovlivňuje většinu obyvatel měst, ať už uvízli v zácpě, čekají příliš dlouho na veřejnou dopravu, snaží se jít městem pěšky nebo trpí znečištěním. WeCount (Citizens Observing UrbaN Transport), projekt občanské vědy financovaný EU, zahrnul do shromažďování údajů o provozu obyvatele, čímž jim poskytl nezbytné důkazy k prosazování nových dopravních politik. „Cílem našeho projektu bylo umožnit občanům zahájit proces tvorby politik tím, že budou shromažďovat dopravní údaje pomocí automatizovaného senzoru,“ vysvětluje Kris Vanherle, koordinátor projektu WeCount ve společnosti Transport & Mobility Leuven. „Chtěli jsme posílit postavení občanů, poskytnout jim prostředky ke shromažďování a analýze údajů o provozu a formulovat řešení problémů s místní mobilitou.“ Projekt WeCount provedl pět úspěšných případových studií, do kterých byly zapojeny stovky občanů v Cardiffu, Dublinu, Leuvenu, Lublani a Madridu. „Ukázali jsme, že tento přístup funguje v různých městech, s různými kulturními výzvami a výzvami v oblasti mobility,“ říká Vanherle. „Ve všech případech existují příklady změn v daném místě, k nimž patří například retardéry, snížení rychlostních limitů a změny dopravního provozu, a to jako přímý důsledek akcí občanů v rámci projektu,“ dodává.

Využití místních znalostí

Projekt WeCount využil existující senzor pro měření provozu známý jako Telraam: levné moderní zařízení, které si občané mohou nainstalovat do oken svých domovů, aby sledovali okolní provoz. Tyto senzory odesílají data na specializovanou softwarovou platformu, která všem uživatelům umožňuje snadný přístup k datům a jejich vizualizaci. „Tyto senzory a platformu jsme vylepšili, abychom zjednodušili používání a instalaci ze strany občana a usnadnili řízení projektu občanské vědy ze strany výzkumného pracovníka,“ poznamenává Vanherle. „Přestože technologie byla hlavní složkou projektu WeCount, jedná se především o projekt občanské vědy,“ dodává. „Spolupracovali jsme s občany, abychom pochopili obavy týkající se místního provozu, shromažďování samotných údajů, výkladu údajů a vytváření mostu s úrovní politiky, což umožňuje dialog.“ Obyvatelé mají dobré předpoklady k tomu, aby porozuměli konkrétním místním problémům, a mohou vysvětlit někdy neintuitivní trendy zjištěné v údajích o provozu. Například zatímco v provozu dochází k typickým špičkám během dopoledne a večer, některé místní ulice vykazují zvláštní vzorce využití, kterým odborník na dopravní politiku za stolem nemusí rozumět.

Městská politika prostřednictvím zapojení veřejnosti

Tým projektu WeCount chtěl vytvořit systém, který by mohli obyvatelé jiných evropských měst replikovat v rámci budoucích projektů občanské vědy. Vznikly také dva politické pokyny: jeden se zaměřil na výzvy spojené s přizpůsobením metodiky občanské vědy online prostředí, což je vzhledem k omezením způsobeným pandemií COVID-19 nezbytné. Druhý zdůrazňuje úspěchy projektu WeCount a to, jak mohou získané poznatky lépe ovlivnit budoucí městskou politiku. „Projekt se nakonec zapojil i do spolupráce s místními a regionálními orgány a městy, aby sdílel potenciál zapojení občanů do procesu shromažďování dat,“ říká Cláudia Ribeirová, projektová manažerka sítě POLIS pro evropská města a regiony spolupracující na udržitelné městské mobilitě. „To může vést tvůrce politik k tomu, aby činili informovanější rozhodnutí o plánování a řízení dopravy,“ dodává.

Keywords

WeCount, doprava, městský, počítání, občan, věda, senzor, politika, data, důkazy

Discover other articles in the same domain of application