Skip to main content

WeCount: Citizens Observing UrbaN Transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Saoránaigh a chur chun tosaigh i mbeartas iompair uirbigh

Maidir le beartais uirbeacha, bíonn a fhios go minic ag na saoránaigh féin cad is gá a fheabhsú. Le tionscadal arna mhaoiniú ag an AE, baineann leas as córais mhonatóireachta tráchta ar chostas íseal i gcúig chathair Eorpacha, rud a chuir ar chumas na gcónaitheoirí beartais iompair uirbigh a mhúnlú.

Transport and Mobility
Society

Is é an trácht rud a théann i bhfeidhm ar fhormhór áitritheoirí cathrach, cé acu an bhfuil siad sáinnithe i dtranglam tráchta, ag fanacht rófhada le hiompar poiblí, ag iarraidh a mbealach a dhéanamh de shiúl na gcos, nó go bhfuil truailliú ag cur as dóibh. In WeCount (Citizens Observing UrbaN Transport), tionscadal um eolaíocht na saoránach arna mhaoiniú ag an AE, cuimsíodh cónaitheoirí i mbailiú sonraí tráchta, rud a thug an fhianaise riachtanach dóibh chun beartais nua iompair a chur chun cinn. “Ba í an aidhm lenár dtionscadal a chur ar chumas na saoránach próiseas déanta beartas a thionscnamh trína iarraidh orthu sonraí tráchta a bhailiú le braiteoir uathoibrithe,” a deir Kris Vanherle, comhordaitheoir tionscadail WeCount ag Transport & Mobility Leuven. “Theastaigh uainn cumhacht a thabhairt do shaoránaigh, bealaí a thabhairt dóibh le sonraí tráchta a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu, agus réitigh a cheapadh ar fhadhbanna soghluaisteachta áitiúla.” Reáchtáil an tionscadal WeCount cúig chás-staidéar rathúla a bhain leis na céadta saoránach in Caerdydd, i mBaile Átha Cliath, in Leuven, i Liúibleána agus i Maidrid. “Léiríomar go n-oibríonn an cur chuige do chathracha éagsúla, lena mbaineann dúshláin éagsúla chultúrtha agus shoghluaisteachta,” a deir Vanherle. “I ngach cás, tá samplaí d’athruithe ar an réimse, amhail rampaí luais, luasteorainneacha a ísliú, agus athruithe ar scaipeadh tráchta – mar thoradh díreach ar ghníomhaíochtaí na saoránach sa tionscadal,” a deir sé.

Leas a bhaint as an eolas áitiúil

Baineadh úsáid in WeCount as braiteoir comhairimh tráchta a bhí ann cheana ar a dtugtar Telraam: gléas ardteicneolaíochta ar chostas íseal is féidir le saoránaigh a shuiteáil i bhfuinneoga tosaigh a dtithe chun monatóireacht a dhéanamh ar thrácht a théann thart. Leis na braiteoirí sin seoltar na sonraí chuig ardán bogearraí tiomnaithe, rud a thugann deis do na húsáideoirí go léir na sonraí a rochtain agus a shamhlú go héasca. “D’fheabhsaíomar na braiteoirí agus an t-ardán sin, chun éascaíocht úsáide agus suiteála a mhéadú ó thaobh an tsaoránaigh de, agus chun bainistiú an tionscadail um eolaíocht na saoránach a éascú ó thaobh an taighdeora de,” a deir Vanherle. Ach cé go raibh an teicneolaíocht ina cuid mhór de WeCount, is tionscadal um eolaíocht na saoránach é go príomha, a deir sé. “D’oibríomar le saoránaigh chun tuiscint a fháil ar imní faoi thrácht áitiúil, ar bhailiú na sonraí féin, ar léirmhíniú sonraí agus droichead leis an leibhéal beartais a chruthú, rud a chumasaigh idirphlé.” Tá sé ar chumas na gcónaitheoirí saincheisteanna áitiúla sonracha a thuiscint, agus is féidir leo na treochtaí frith-iomasacha a fhaightear i sonraí tráchta a mhíniú. Mar shampla, cé go mbíonn na buaicphointí tráchta ann ar maidin agus tráthnóna de ghnáth, feictear patrúin úsáide aisteacha ar roinnt sráideanna áitiúla nach dtuigfeadh speisialtóir polasaí iompair taobh thiar de dheasc.

Beartas uirbeach trí rannpháirtíocht an phobail

Theastaigh ó fhoireann WeCount córas a chruthú a d’fhéadfadh cónaitheoirí cathracha Eorpacha eile a athchruthú, i dtionscadail um eolaíocht na saoránach amach anseo. Tháinig dhá threoir bheartais chun cinn freisin: dhírigh ceann amháin ar na dúshláin a bhaineann le modheolaíocht eolaíochta saoránach a oiriúnú do shuíomh ar líne, rud atá riachtanach mar gheall ar na srianta atá ann de bharr phaindéim COVID-19. Sa dara ceann tugtar chun suntais na scéalta faoi rath ó WeCount, agus conas is féidir leis na ceachtanna a foghlaimíodh eolas níos fearr a chur ar bheartas uirbeach amach anseo. “Ar deireadh, chuaigh an tionscadal i dteagmháil freisin le húdaráis agus le cathracha áitiúla agus réigiúnacha, chun an acmhainneacht a bhaineann le rannpháirtíocht na saoránach sa phróiseas bailithe sonraí a roinnt,” a deir Claudia Ribeiro, oifigeach tionscadail ag POLIS, an líonra do chathracha agus réigiúin Eorpacha a chomhoibríonn le haghaidh soghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe. “D’fhéadfaí treoir a thabhairt leis sin do lucht déanta beartas cinntí níos eolasaí a dhéanamh maidir le pleanáil agus bainistiú tráchta,” a deir sí.

Keywords

WeCount, trácht, uirbeach, comhaireamh, saoránach, eolaíocht, braiteoir, polasaí, sonraí, fianaise

Discover other articles in the same domain of application