European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

WeCount: Citizens Observing UrbaN Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Kansalaiset kuljettajan paikalle kaupunkien liikennepolitiikassa

Liikennepolitiikassa kansalaiset tietävät usein itse, mitä pitää parantaa. EU:n rahoittamassa hankkeessa toteutettiin edullisia liikenteen seurantajärjestelmiä viidessä Euroopan kaupungissa. Niiden avulla kansalaiset voivat muovata kaupunkiliikenteen käytäntöjä.

Transport and Mobility icon Transport and Mobility
Society icon Society

Liikenne koskettaa useimpia kaupunkilaisia, kun he juuttuvat ruuhkaan, joutuvat odottelemaan julkisen liikenteen kulkuneuvoa, yrittävät löytää reittiä perille jalkaisin tai kärsivät saasteista. WeCount (Citizens Observing UrbaN Transport) on EU:n rahoittama kansalaistieteen hanke, joka otti asukkaat mukaan liikennetietojen keräämiseen ja antoi heille tarvittavat tiedot liikennepolitiikan muutosten vaatimiseen. ”Hankkeen tavoitteena oli antaa kansalaisille mahdollisuus käynnistää poliittinen päätöksentekoprosessi pyytämällä heitä keräämään tietoa automaattisella anturilla”, kertoo Kris Vanherle, joka toimii WeCount-hankkeen koordinaattorina Transport & Mobility Leuvenissa. ”Halusimme ottaa kansalaiset mukaan siten, että he saivat kerätä ja analysoida liikennetietoja ja suunnitella ratkaisuja paikallisiin liikkuvuuden ongelmiin.” WeCount-hankkeessa toteutettiin viisi onnistunutta tapaustutkimusta Cardiffissa, Dublinissa, Leuvenissa, Ljubljanassa ja Madridissa, joissa mukaan saatiin satoja kansalaisia. ”Me osoitimme lähestymistavan toimivuuden eri kaupungeissa, joissa oli erilaiset haasteet niin kulttuurin kuin liikenteenkin osalta”, Vanherle sanoo. ”Kaikissa tapauksissa kansalaisten toiminta hankkeessa sai aikaan suoria muutoksia kentällä, kuten hidastetöyssyjä, nopeusrajoitusten alentamista ja liikennevirtojen muutoksia”, hän lisää.

Paikallisen tietämyksen hyödyntäminen

WeCount-hankkeessa käytettiin olemassa olevaa Telraam-anturia liikenteen laskentaan. Se on edullinen, huipputekninen laite, jonka asukkaat voivat asentaa kotiensa kadunpuoleisiin ikkunoihin seuraamaan ohikulkevaa liikennettä. Nämä anturit lähettävät tiedot tiettyyn ohjelmistoalustaan, jossa kaikki käyttäjät pääsevät helposti käyttämään ja tarkastelemaan tietoja. ”Paransimme näitä antureita ja alustaa, jotta voimme lisätä käytön ja asennuksen helppoutta kansalaisen näkökulmasta ja helpottaa kansalaishankkeen hallintaa tutkijan näkökulmasta”, Vanherle toteaa. Hän kuitenkin lisää, että vaikka teknologia olikin merkittävässä osassa WeCountissa, kyseessä on ennen kaikkea kansalaistieteen hanke. ”Otimme kansalaiset mukaan hankkeeseen, jotta voimme ymmärtää paremmin paikalliseen liikenteeseen liittyviä huolia, kerätä varsinaisia tietoja ja tulkita niitä. Samalla voimme luoda politiikan tasolle vuoropuhelun mahdollistavan yhteyden.” Asiakkaat tuntevat parhaiten paikalliset ongelmat ja osaavat selittää joskus intuition vastaisiltakin vaikuttavia suuntauksia liikennetiedoissa. Liikenteessä on tyypillisiä huippuja aamuisin ja iltaisin, mutta joillakin kaduilla on outoja käyttömalleja, joita pöydän takana istuva liikennepolitiikan asiantuntija ei ehkä ymmärrä.

Yleisö mukaan kaupunkipolitiikkaan

WeCount-tiimi halusi kehittää järjestelmän, jonka muiden eurooppalaisten kaupunkien asukkaat voisivat ottaa käyttöön tulevissa kansalaistieteen hankkeissa. Lisäksi julkaistiin kaksi raporttia: yhdessä tarkasteltiin kansalaistieteen menetelmien verkkoympäristöön soveltamisen haasteita, koronarajoitusten vuoksi ajankohtaiseksi tullutta aihetta. Toisessa esiteltiin WeCount-hankkeen menestystarinoita ja käytiin läpi, miten opitut asiat voivat hyödyttää tulevaisuuden kaupunkipolitiikkaa. ”Lisäksi hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kaupunkien kanssa ja kerrottiin kansalaisten tiedonkeruuprosessiin mukaan ottamisen hyödyistä”, sanoo Cláudia Ribeiro, projektivastaava POLIS-verkostosta, joka on kestävän kaupunkiliikenteen puolesta yhteistyötä tekevien Euroopan kaupunkien ja alueiden verkosto. ”Tämän seurauksena päättäjät voivat tehdä parempia tietoon perustuvia päätöksiä liikennesuunnittelun ja liikenteen hallinnan aloilla”, hän lisää.

Keywords

WeCount, liikenne, kaupunki, laskea, kansalainen, tiede, anturi, politiikka, tiedot, aineisto

Discover other articles in the same domain of application