CORDIS - EU research results
CORDIS

WeCount: Citizens Observing UrbaN Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Vadības iespējas iedzīvotājiem pilsētas transporta politikas jautājumos

Pilsētpolitikas jautājumos iedzīvotāji bieži vien paši zina, ko nepieciešams uzlabot. ES finansēta projekta ietvaros piecās Eiropas pilsētās tika izvietotas zemu izmaksu satiksmes uzraudzības sistēmas, ļaujot to iedzīvotājiem veidot pilsētu transporta politiku.

Transport and Mobility icon Transport and Mobility
Society icon Society

Satiksme ietekmē vairumu pilsētās dzīvojošo — visus tos, kuri sēž sastrēgumā, pārlieku ilgi gaida sabiedrisko transportu, mēģina sasniegt galamērķi kājām vai cieš no piesārņojuma. ES finansētā amatierzinātnes projektā WeCount (Citizens Observing UrbaN Transport) pilsētu iedzīvotāji tika iesaistīti satiksmes datu vākšanā, sniedzot tiem nepieciešamos pierādījumus, lai veicinātu jaunu transporta politikas nostādņu izstrādi. “Mūsu projekta mērķis bija dot iespēju iedzīvotājiem uzsākt politikas veidošanas procesu, vācot satiksmes datus ar automatizētu sensoru palīdzību,” skaidro Kriss Vanherle (Kris Vanherle), projekta WeCount koordinators Transport & Mobility Leuven “Mēs vēlējāmies dot iespēju iedzīvotājiem, dot viņiem līdzekļus satiksmes datu vākšanai un analīzei un risinājumu formulēšanai vietēja mēroga mobilitātes problēmām.” Projekta WeCount ietvaros veiksmīgi tika īstenotas piecas gadījumu izpētes, iesaistot simtiem iedzīvotāju Kardifā, Dublinā, Lēvenā, Ļubļanā un Madridē. “Mēs parādījām to, ka šī pieeja darbojas dažādās pilsētās ar atšķirīgiem kultūras un mobilitātes izaicinājumiem,” saka Vanherle. “Visos gadījumos iedzīvotāju darbības projektā rezultātā bija vērojamas pārmaiņas vidē, piemēram, ātrumvaļņi, ātruma ierobežojumu pazemināšana un izmaiņas transportlīdzekļu kustībā,” viņš piebilst.

Vietējā mēroga zināšanu priekšrocību izmantošana

Projektā WeCount tika izmantoti esoši satiksmes uzskaties sensori, kas pazīstami kā Telraam: zemu izmaksu augsto tehnoloģiju ierīces, kuras iedzīvotāji var uzstādīt savu mājokļu logos garām plūstošā transporta uzraudzībai. Sensori nosūta datus uz šim nolūkam paredzētu programmatūras platformu, kas ļauj visiem lietotājiem ērti piekļūt datiem un tos vizualizēt. “Mēs uzlabojām šos sensorus un platformu, lai iedzīvotājiem to būtu vienkāršāk izmantot un instalēt, un padarījām amatierzinātnes projektu vieglāk administrējamu pētniekiem,” atzīmē Vanherle. “Lai gan tehnoloģija bija projekta WeCount nozīmīga sastāvdaļa, pirmkārt un galvenokārt tas ir amatierzinātnes projekts”, viņš piebilst. “Mēs iesaistījām iedzīvotājus, lai tie izprastu vietējās satiksmes problēmjautājumus, pašu datu vākšanu, datu interpretēšanu un tilta veidošanu uz politikas līmeni, kas dod iespēju izvērst dialogu.” Iedzīvotājiem ir laba izpratne par specifiskām vietējā mēroga problēmām, un viņi var izskaidrot satiksmes datu tendences, kas nereti ir neloģiskas. Piemēram, lai gan tipiski visaktīvākā satiksme ir rītos un vakaros, dažās vietējās ielās parādās netipiski to izmantošanas modeļi, ko birojā esošs transporta politikas speciālists var nespēt izskaidrot.

Pilsētpolitika ar sabiedrības iesaisti

Projekta WeCount komanda vēlējās izveidot sistēmu, kuru citu Eiropas pilsētu iedzīvotāji varētu izmantot kā paraugu amatierzinātnes projektiem nākotnē. Radās arī divi īsi politikas apraksti: vienā no tiem galvenā uzmanība tiek pievērsta izaicinājumiem amatierzinātnes metodoloģijas pielāgošanā tiešsaistes videi, kas bija nepieciešams līdz ar COVID-19 pandēmiju ieviesto ierobežojumu dēļ. Otrā ir atspoguļoti veiksmes stāsti no projekta WeCount un tas, kā tajā gūtās atziņas var noderēt, lai labāk izstrādātu pilsētpolitiku nākotnē. “Visbeidzot, projektā tika iesaistītas arī vietējā un reģionālā mēroga pārvaldes iestādes un pilsētas, lai dalītos ar iedzīvotāju iesaistīšanas datu vākšanas procesā potenciālu,” saka Klaudija Ribeiro (Cláudia Ribeiro), projektu vadītāja no POLIS, kas ir Eiropas pilsētu un reģionu sadarbības tīkls ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanai pilsētās. “Tādējādi politikas veidotāji var pieņemt labāk pārdomātus lēmumus par satiksmes plānošanu un pārvaldību,” viņa piebilst.

Keywords

WeCount, satiksme, pilsētu, skaitīt, iedzīvotājs, zinātne, sensors, politika, dati, pierādījumi

Discover other articles in the same domain of application